Quantcast

Osho Quotes on Meditation

Osho Quotes on Meditation

 

Meditatie is een dood

“Meditatie is een dood – een dood van alles wat je nu bent. Natuurlijk zal er een wedergeboorte zijn, maar dat zal een totaal  nieuw, fris en oorspronkelijk wezen zijn waarvan je je niet eens bewust bent dat dat in je verborgen is.

In poëzie, muziek en dans gebeurt het dat je een kort moment uit je persoonlijkheid slipt en je individualiteit raakt. Maar enkel omdat het een kort moment gebeurt, ben je niet bang; je komt altijd weer terug.

Als je eenmaal  bij jezelf  naar binnen bent gegaan in meditatie, ben je naar binnen gegaan.  Zelfs wanneer je dan herrijst ben je een totaal ander mens. De oude persoonlijkheid is nergens meer te vinden. Je moet je leven weer opnieuw beginnen bij abc.  Je moet alles leren zien met nieuwe ogen, met een volledig nieuw hart. Daarom creëert meditatie angst.”

Osho, Rinzai: Master of the Irrational, Talk #1

 

Meditatie is genoeg

“Het is een heel onredelijke,bijna krankzinnige wereld waarin je leeft. Gewoon al als je het  voor elkaar krijgt te mediteren, dan heb je meer gedaan dan verwacht kan worden van de hedendaagse mens. En je meditatie gaat goed. Blijf gewoon zeggen, ‘Lieve hemel!’ In meditatie komt er nooit een klif. Je hoeft ‘Amen’ niet te onthouden – dat is niet nodig.

Meditatie wordt langzaamaan je verlichting. Op een dag word je je er plotseling van bewust: waar is die duisternis? Waar is die constante stormloop van gedachtes? Waar is het verstand gebleven? Ineens ben je helemaal hol als een bamboe; maar je holheid is niet leeg – het is vol van vreugde en vol van blijdschap. Je zult dansen zonder enige reden, je zult zingen zonder enige reden, liedjes die je niet gecomponeerd hebt, dansen die je niet geleerd hebt. Die borrelen gewoon spontaan in je bewustzijn op.

Dat is verlichting, maar maak er geen doel van.

Meditatie is genoeg. ‘Al het andere komt vanzelf.’”

Osho, The Great Zen Master Ta Hui, Talk #11
 
 

Meditatie en liefde zijn één en dezelfde ervaring

Osho,
Liefde en meditatie lijken tegenovergesteld te zijn. Kunt u ons alstublieft vertellen hoe we in meditatie en in intimiteit met de geliefde kunnen groeien.

“Je weet noch wat liefde is, noch wat meditatie is. Desondanks zit de vraag je dwars. Voor jou lijken liefde en meditatie tegenovergesteld te zijn – ik vraag me af waar je dat vandaan haalt? Als liefde en meditatie tegenovergesteld zijn, dan kan niets in deze wereld op iets anders lijken. Maar ik weet dat alle oude godsdiensten ook dezelfde misvatting hebben.

Degenen die mediteerden, vluchtten naar de bergen om liefde te vermijden, en de geliefden namen nooit de moeite te mediteren want ze wisten dat als ze zouden mediteren hun liefdesleven voorbij zou zijn. Het is één van de oudste misvattingen waar de mens mee geleefd heeft. Liefde is een stilte, een vreugde, een vrede, een gelukzaligheid tussen twee mensen. Maar omdat er twee mensen zijn, komen ze soms niet overeen.

Meditatie is dezelfde ervaring van stilte en vrede en gelukzaligheid – maar alleen. Maar als twee mensen die mediteren verliefd zijn, dan wordt het hoogste punt bereikt. Als één iemand die mediteert een bepaald hoogtepunt in zijn gelukzaligheid, in zijn stilte kan bereiken, dan kunnen twee mensen die mediteren en van elkaar houden een enorme steun zijn voor elkaars vlucht in het onbekende. Hun liefde kan voeding voor hun meditatie worden, en vice versa, hun meditatie kan voeding worden voor hun liefde.

Dit is het punt waarop ik van mening verschil met alle godsdiensten uit het verleden. Ze hebben van liefde en meditatie tegenstellingen gemaakt, parallelle lijnen die nergens samenkomen.

Voor mij zal iemand die mediteert vanzelf enorm liefdevol zijn.”

Osho, The Golden Future, Talk #31
 
 
 

Meditatie heeft geen techniek nodig

“Je zult één van de meest fundamentele dingen over meditatie moeten begrijpen:  dat geen enkele techniek naar meditatie leidt. De oude zogenaamde technieken en de nieuwe wetenschappelijke biofeedback technieken zijn hetzelfde wat meditatie aangaat. Meditatie is geen bijproduct van wat voor techniek ook.

Meditatie voltrekt zich voorbij het denken. Geen techniek kan voorbij het denken gaan.

Maar er zal een groot misverstand zijn in wetenschappelijke kringen, en dat heeft een zekere grondslag. De grondslag van al het misverstand is: als het wezen van iemand in een staat van meditatie is, creëert het bepaalde golven in het brein. Deze golven kunnen van buitenaf gecreëerd worden door technische hulpmiddelen. Maar deze golven zullen geen meditatie creëren – dit is het misverstand.

Meditatie creëert deze golven; het is het brein dat de innerlijke wereld reflecteert. Je kunt niet zien wat er van binnen gebeurt. Maar je kunt zien wat er in het brein gebeurt. Nu zijn er gevoelige instrumenten ... We kunnen beoordelen wat voor golven er zijn wanneer iemand slaapt, wat voor golven er zijn wanneer iemand droomt, wat voor golven er zijn wanneer iemand in meditatie is. Maar door de golven te creëren, kun je niet de situatie creëren – want deze golven zijn alleen maar symptomen, indicaties. Het is prima; je kunt ze bestuderen. Maar onthoud dat er geen kortere weg naar meditatie is, en een mechanisch apparaat kan op geen enkele manier een hulp zijn. In feite heeft meditatie geen techniek nodig – wetenschappelijk of niet. Meditatie is simpelweg een inzicht.

Het is geen kwestie van stil zitten, het is geen kwestie van een mantra zingen. Het is een kwestie van inzicht in de subtiele werking van het denken. Naarmate je deze werking van het denken begrijpt, ontstaat er een grote alertheid in jou, die niet van het denken is. Die alertheid ontstaat in je wezen, in je ziel, in je bewustzijn.”

Osho, Beyond Enlightenment, Talk #29
 
 
 

Met jezelf zijn is meditatie

“Meditatie begint zodra je naar binnen keert. Meditatie betekent de vaardigheid om vreugdevol alleen te kunnen zijn, de vaardigheid om blij met jezelf te kunnen zijn, de vaardigheid om jezelf gezelschap te houden. Met jezelf zijn is meditatie. In meditatie is de ander niet nodig; de blijdschap van het alleen-zijn,  niet de ellende van eenzaamheid, is meditatie: ... en vindt vreugde in de stilte van meditatie.

In het Oosten is meditatie niet hoe het in het Westen geïnterpreteerd wordt. In het Westen betekent meditatie contemplatie:  op God mediteren, op de waarheid mediteren, op liefde mediteren ...

In het Oosten heeft meditatie een totaal andere betekenis, juist het tegenovergestelde van de Westerse betekenis. In het Oosten betekent meditatie niets in je hoofd hebben, geen enkele inhoud in je hoofd hebben; niet op iets mediteren maar alles laten vallen; neti, neti, dit noch dat. Meditatie is jezelf totaal leeg maken. Als er geen gedachten in je zijn, is er stilte; die stilte is meditatie. Er ontstaat zelfs geen rimpel in het meer van je bewustzijn; dat stille meer, volledig stil, dát is meditatie. En in die meditatie zul je weten wat waarheid is, je zult weten wat liefde is, je zult weten wat goddelijkheid is.”

Osho, The Dhammapada: The Way of the Buddha, Vol. 6, Talk #1

 

Muziek en meditatie moeten samen gaan

“Voor mij zijn muziek en meditatie twee aspecten van hetzelfde verschijnsel. En zonder muziek ontbreekt er iets aan meditatie; zonder muziek is meditatie een beetje saai, niet levendig. Zonder meditatie is muziek simpelweg lawaai – harmonieus, maar lawaai. Zonder meditatie is muziek amusement. En zonder muziek wordt meditatie meer en meer negatief, neigt naar de dood.

Daarom dring ik erop aan dat muziek en meditatie samen moeten gaan. Dat voegt een nieuwe dimensie aan allebei toe. Allebei worden ze erdoor verrijkt.”

Osho, The Dhammapada: The Way of the Buddha, Vol. 1, Talk #2

 

Meditatie is een kwaliteit van zijn

“Meditatie is een kwaliteit van zijn die je in je handelen meeneemt. Het is niet een bepaalde daad, het is niet zo dat als je dit doet, dat het dan meditatie is – dat je in een bepaalde houding zit, siddhasana, en je houdt je ruggegraat recht, en je houdt je ogen dicht of je kijkt naar het puntje van je neus of je observeert je ademhaling, dat het dan meditatie is – nee, dit zijn alleen maar hulpmiddelen voor beginners ...

Weet je dat de woorden meditatie en medicijn van dezelfde wortel afstammen? Meditatie is een soort medicijn;  het is alleen maar tijdelijk nodig. Als je eenmaal de kwaliteit van meditatie hebt leren kennen, dan hoef je geen bepaalde meditatie te doen, dan moet meditatie zich over je hele leven verspreiden. Enkel wanneer je vierentwintig uur per dag meditatief bent, kun je het bereiken, dan heb je het bereikt. Zelfs slapen is meditatie.”

Osho, The Sun Rises in the Evening, Talk #7
 

 

Achter meditatie aan jagen

“Als ik de woorden ‘innerlijke reis’ gebruik, bedoel ik gewoon dat je hebt gekeken naar één aspect van de reis in je leven die ‘uiterlijk‘ heet; probeer nu naar een ander aspect van de reis te kijken die ’innerlijk‘ heet. Je hebt achter geld aan gejaagd, jaag dan nu achter meditatie aan. Je hebt achter macht aan gejaagd, jaag dan nu achter God aan. In beide gevallen ben je aan het jagen. Zodra je achter meditatie aan begint te jagen, zal ik je op een dag zeggen, ‘ Laat nu meditatie ook vallen. Stop nu met jagen.‘  En als je stopt met jagen dan voltrekt zich de ware meditatie.”

Osho, The Wisdom of the Sands, Vol. 2, Talk #3

 
 

Gebed is een gevolg van echte meditatie

“Kabir zal meditatie voorstellen, Boeddha heeft meditatie voorgesteld, ik stel meditatie voor. Meditatie is een andere benadering: het heeft niets met God te maken, het heeft iets met jou te maken, met je denken. Het moet een stilte in je creëren, een diepe volledige stilte. In die volledige stilte zul je de aanwezigheid van God beginnen te voelen.

Gebed is een gevolg van echte meditatie. Alleen iemand die mediteert kan bidden want hij weet, want hij voelt; want nu is de aanwezigheid van God niet alleen maar een argument, niet een logische zaak, maar iets dat ervaren is, dat geleefd is. En dan is gebed niet langer een klacht. Dan is gebed een overgave, dan is gebed pure liefde – er zit geen verlangen aan vast, geen voorwaarden. Het is pure dankbaarheid.

Laat gebed na meditatie komen. Jij mediteert gewoon. Meditatie zal je hart voorbereiden, het zal je zuiveren. Het zal je zuiveren van je gedachtes, het zal alle rommel weggooien die je eeuwenlang, levenslang in je hoofd meegedragen hebt; het zal ruimte maken zodat gebed in je kan opwellen. Meditatie is net als de grond klaar maken voor een rozenperk: gebed is net als een roos. Eerst moet je de grond voorbereiden, je moet het onkruid wieden, je moet de bodem omspitten, je moet alle stenen eruit halen.

Meditatie bereidt het perk voor. En alleen in een voorbereid perk kun je rozen planten. Anders zal onkruid je rozen overwoekeren en zal het de hele bodem uitputten en je rozen zullen niet veel voeding krijgen, het zullen armzalige rozen zijn. En als er stenen in de grond zitten zal de groei van de rozen belemmerd worden.

Bereid eerst de grond voor, dan kan gebed zich vanzelf ontwikkelen. Gebed is iets wat je niet kan doen. Meditatie is iets wat je kan doen omdat het iets te maken heeft met je hoofd.”

Osho, The Revolution, Talk #2

 

Wetenschap is denken, religie is meditatie

“Het falen van het denken stimuleert de meditatie. Wetenschap is denken, religie is meditatie. Als je over God nadenkt, is het filosofie, niet religie. Als je God leeft, dan is het religie.

Als je naar een lotusbloem kijkt en erover nadenkt, dan is het wetenschap, filosofie, esthetiek. Maar als je gewoon naar de lotusbloem kijkt ... Die blik is puur, onbesmet door gedachtes en de lotusbloem wordt niet als een probleem gezien maar enkel als een schoonheid die ervaren kan worden ... jij bent er, de lotusbloem is er en er staat niets tussen – alleen maar leegte, niemand staat tussen jou en de bloem – het is meditatie.

Dan is de bloem niet buiten je, omdat er niets is wat opgedeeld kan worden in binnen en buiten. Dan is de lotusbloem op een of andere manier binnenin je en jij bent op een of andere manier binnenin de lotusbloem. Je versmelt met elkaar; begrenzingen gaan verloren, grenzen vervagen. De lotus begint je hart te raken, en jou hart zal de lotus raken. Er is eenheid. Het is meditatie.”

Osho, The Heart Sutra, Talk #7

 

Je kunt het nú zien

Meditatie is het inzicht dat alle doelen bedrieglijk zijn. Meditatie is het begrijpen dat verlangens nergens naartoe leiden. Dat inzien ... En dit is niet iets wat je gelooft omdat ik of Boeddha of Jezus het zegt. Dit is geen kennis; jij zult het moeten zien. Je kunt het nú zien!”

Osho, The Heart Sutra, Talk #7
 
 

Het moet een soort atmosfeer worden

“Meditatie is niet iets wat je ‘s ochtends doet en dan ben je er klaar mee, meditatie is iets wat je elk moment van je leven moet leven. Lopen, slapen, zitten, praten, luisteren – het moet een soort atmosfeer worden. Iemand die ontspannen is, blijft in die atmosfeer. Iemand die het verleden voortdurend loslaat, blijft meditatief.”

Osho, The Heart Sutra, Talk #7
 
 
 

Liefde en meditatie zijn twee zijden van dezelfde medaille

“Waar je je zelfbewustzijn ook in kan verliezen – in alcohol, in liefde, in meditatie – daar voel je je goed bij. Maar alcohol kan je geen blijvende toestand geven; liefde kan dat wel, maar die kans is heel klein. Onthoud dat liefde moeilijker is dan meditatie want liefde betekent leven met de ander  zonder het zelf. Meditatie betekent leven met jezelf, de ander totaal vergetend – het is een minder moeilijke dimensie dan liefde. Daarom hebben diegenen die kunnen liefhebben geen meditatie nodig; zij zullen hetzelfde bereiken door liefde. ...

Als je in liefde groeit dan zal meditatie als een schaduw volgen. Liefde en meditatie zijn twee zijden van dezelfde medaille; als je één aspect beheerst, volgt het andere vanzelf. Als je mediteert, dan zal liefde daaruit voortvloeien, als je liefhebt zal meditatie daaruit voortvloeien. Dit moet je zelf kiezen. Meditatie is makkelijker, liefde is moeilijk. Tenzij je onnodig in moeilijkheden wilt komen– aan jou de beslissing; door meditatie daarentegen ontstaat de liefde vanzelf.“

Osho, Returning to the Source, Talk #8

 

 

Meditatie is niet iets wat je doet

“Het verstand en meditatie staan helemaal in tegenstelling tot elkaar. Het ene is naar buiten gericht, het andere naar binnen. Het denken is de manier om de ander te leren kennen, meditatie is de manier om jezelf te leren kennen. Maar in het algemeen denkt men dat contemplatie meditatie is. Dit is een hele ernstige en wijdverspreide vergissing en ik wil je waarschuwen voor deze fundamentele misvatting.

Meditatie betekent in een toestand van niet-doen te zijn. Meditatie is niet iets wat je doet maar het is een staat van zijn. Het is een staat van in jezelf zijn.”

Osho, The Perfect Way, Talk #2