Quantcast

Active Meditations OSHO Whirling Meditation

OSHO Whirling Meditation

OSHO Whirling Meditation

"Whirling is één van de oudste technieken, één van de krachtigste. Het gaat zo diep dat, zelfs als je het één keer ervaart, het je totaal kan veranderen. Wervel met open ogen, net als kleine kinderen rondtollen, alsof je innerlijke zelf een centrum is geworden en je hele lichaam een wiel is, een draaiend pottenbakkerswiel. Jij bent in het centrum, maar het hele lichaam is in beweging.” Osho
 
Eerste stadium: 45 minuten
 
Houd je ogen open en voel het centrum van je lichaam. Breng je armen naar schouderhoogte, de rechterhand met de handpalm naar boven en de linkerhand lager met de palm naar beneden gericht. Begin rond te draaien om je vertikale as. Houd je lichaam ontspannen. Begin langzaam en voer de snelheid na 15 minuten geleidelijk op; ga sneller en seller. Je wordt een draaikolk van energie - de buitenkant is een wervelstorm, maar de getuige in het centrum is stil en rustig.
 
Tweede stadium: 15 minuten
 
Als de muziek stopt, laat je je lichaam op de grond vallen (als het al niet eerder is gebeurd). Rol onmiddellijk op je buik zodat je navel in contact met de aarde is. Voel hoe je lichaam versmelt met de aarde. Houd je ogen gesloten en blijf passief en stil.
 
Je kan de muziek voor deze meditatie downloaden hier 
of de muziek bestellen op een cd hier