Quantcast

About Meditation? Zijn 'mind' en bewust-zijn twee verschillende dingen of is 'the silent mind' hetzelfde als bewust-zijn?

Zijn 'mind' en bewust-zijn twee verschillende dingen of is 'the silent mind' hetzelfde als bewust-zijn?

<< Back

Het hangt er vanaf. Het hangt van jouw definitie af. Voor mij, is de mind dat deel dat aan jou is gegeven. Het is niet van jou. De mind betekent geleend, mind betekent gecultiveerd, mind betekent dat de maatschappij in jou is gepenetreerd. Jij bent het niet. Bewustzijn is jouw natuur, de mind is alleen maar de omtrek die door de maatschappij is gecreeerd, door de cultuur, door je opvoeding

Mind betekent conditioneren. Je kunt een Hindoestaanse mening hebben, maar je kunt geen Hindoestaans bewustzijn hebben. Je kunt een Christelijke mening hebben, maar je kunt geen Christelijk bewustzijn hebben. Het bewustzijn is één; het is ondeelbaar. Er zijn vele minds omdat er vele samenlevingen zijn, veel culturen, religies. Elke cultuur, elke maatschappij, leidt tot een verschillende mind. De mind is een sociaal bijproduct. En tenzij deze mind verdwijnt, kan je er niet naar binnen gaan, je kunt niet weten wat jouw werkelijke aard is, wat het authentieke van je bestaan, je bewustzijn is.

De inspanning om met meditatie bezig te zijn is een strijd tegen de mind. De mind is nooit meditatief, het is nooit stil, dus als je zegt: 'een stille mind' is het zinloos, absurd. Het is hetzelfde als het hebben over 'een gezonde ziekte'. Het houdt geen steek. Hoe kan er een ziekte zijn die gezond is? Ziek is ziek en gezondheid is het ontbreken van ziekte.

Er bestaat niet iets als een stille mind. Als er stilte is is er geen mind. Als de mind er is is er geen stilte. De mind, als zodanig, is de storing, de ziekte. Meditatie is de staat van no-mind. Niet van een stille mind, niet van een gezonde mind, niet van een geconcentreerde mind, nee. Meditatie is de staat van no-mind: geen samenleving en geen conditionering in jou. Alleen jij met je zuivere bewustzijn.

In Zen zeggen ze: vind je originele gezicht. Het gezicht dat jij gebruikt is niet origineel; het is gecultiveerd. Het is niet jouw gezicht; het is enkel een facade, enkel een afdruk. Je hebt vele gezichten, elk ogenblik verandert je gezicht. Jij ben het die het verandert. De verandering is zo automatisch onderhand dat je het zelfs niet meer waarneemt , je merkt het niet op.

Wanneer je je bediende ontmoet heb je een ander gezicht dan wanneer je je werkgever ontmoet. Als je bediende aan je linkerkant zit en je werkgever aan je rechterkant zit, heb je twee gezichten. Het linker gezicht is voor de bediende en het rechter gezicht is voor de werkgever. Je bent gelijktijdig twee personen. Hoe kan je hetzelfde gezicht voor je bediende hebben? Jouw éne oog heeft een bepaalde kwaliteit, een bepaalde blik. Je andere oog heeft een andere kwaliteit, een andere blik. Het een is bedoeld voor de werkgever en het andere is bedoeld voor de bediende. Dit is zo automatisch geworden, zo mechanisch, dat je als een robot je gezicht verandert, je hebt multi-gezichten, en niet één enkele is origineel.

In Zen zeggen ze: vind je origineel gezicht, het gezicht dat je had voor je geboren bent, of het gezicht dat je hebt wanneer je dood bent. Wat is dat originele gezicht? Dat originele gezicht is jouw bewustzijn. Al je andere gezichten komen van je mind.

Onthou goed dat je niet een mind hebt, je hebt er vele. Vergeet het concept dat iedereen een mind heeft. Je hebt die niet, je hebt vele minds: een heleboel, veelvoudige; je bent poly-psychisch. In de ochtend hebt u één mind, in de middag een andere mind en in de avond nog een verschillende mind. Elk ogenblik heb je een andere mind.

Mind is als een stroom: als een rivier, stromend, veranderend. Het bewustzijn is eeuwig. Het is niet anders in de ochtend of in de avond. Het is niet anders dan toen je geboren bent en niet anders wanneer je sterft. Het is altijd hetzelfde, eeuwig. De mind is een stroom. Een kind heeft een kinderlijke mind, een oude man heeft een oude mind; maar een kind of een oude man heeft hetzelfde bewustzijn, dat noch kinderlijk noch oud is. Dat kan niet.

Mind beweegt zich in de tijd en bewustzijn beweegt zich in tijdloosheid. Zij zijn niet één. Maar wij worden geïdentificeerds met de mind. Wij blijven zeggen, indringend, „Mijn mind. Ik denk op deze manier. Dit is mijn gedachte. Dit is mijn ideologie.“ Vanwege deze identificatie met de mind, mis je wie je werkelijk bent.

Laat deze verbindingen met de mind los. Onthou dat jouw minds niet van jou zijn. Ze zijn door anderen, je ouders, jouw samenleving, jouw universiteit, aan je gegeven. Zij zijn aan jou gegeven. Gooi ze weg. Blijf bij het eenvoudige bewustzijn dat je bent - het zuivere, onschuldig bewustzijn. Op deze manier kom je van de mind bij meditatie. Op deze manier ga je weg van de samenleving, van de buitenkant naar de binnenkant. Op deze manier ga je van de door de mensen gemaakt wereld, de maya, naar de universele waarheid, het bestaan.


Osho: The New Alchemy: To Turn You On, Hoofdstuk 10

<< Back