Quantcast

About Meditation? Is het goed om met een zittende of een aktieve meditatie te starten?

Is het goed om met een zittende of een aktieve meditatie te starten?

<< Back

Je kunt mediteren door alleen maar te zitten, maar zit dan ook slechts: doe helemaal niets anders. Als je alleen maar kunt zitten, wordt het meditatie. Wees volledig in het zitten: geen-beweging zou je enige beweging moeten zijn. Het woord Zen komt feitelijk van het woord Zazen, dat enkel 'zitten, niets doen' betekent. Als je alleen maar kunt zitten, niets doen met je lichaam, niets doen met je 'mind' dan wordt het meditatie, maar dat is wel moeilijk. .
Je kunt zeer gemakkelijk zitten wanneer je iets anders doet, maar op het moment dat je zit en niets anders doet, wordt het een probleem. Elke vezel van het lichaam begint zich in jou te bewegen; elke ader, elke spier, begint zich te bewegen. Je zult een subtiel trillen beginnen te voelen, je gaat je van vele plekken in je lichaam bewust worden waarvan je je voordien nooit bewust bent geweest. . En hoe meer je probeert stil te zitten, hoe meer je beweging je in je binnenste zal voelen. Zitten kan dus alleen maar gebruikt worden als je eerst andere dingen hebt gedaan.

Je kunt gewoon wandelen, dat is gemakkelijker.. Je kunt ook gewoon dansen, dat is nog gemakkelijker. En als je andere dingen hebt gedaan die gemakkelijker zijn, dan kan je gaan zitten. Zitten in de Boeddha-houding is het laatste wat je werkelijk moet doen, je moet dat nooit in het begin doen. Alleen als je je totaal geidentificeerd hebt met bewegen, kan je je gaan identificeren met niet-bewegen.

Daarom vertel ik nooit aan mensen om met alleen het zitten te beginnen. Start van waar het begin gemakkelijk is, anders ga je vele dingen onnodig voelen - dingen die niet daar zijn.
Als je met zitten begint, zal je veel storing van binnen voelen. Hoe meer je probeert alleen maar te zitten, hoe meer storing je zult voelen; je zult je bewust worden van je krankzinnige 'mind' en niets anders meer voelen.Het zal tot een depressie leiden, je zal je gefrustreerd voelen. Je zal je niet gelukkig voelen, je zal eerder beginnen te voelen dat je krankzinnig bent. En soms kan je werkelijk krankzinnig worden.

Als je een echte inspanning levert om 'alleen maar te zitten' kan je echt gek worden. Alleen maar omdat de mensen niet echt hun best doen om 'echt' te zijn zal krankzinnigheid niet veel gebeuren. In een zittende houding begin je zoveel krankzinnigheid in je te voelen dat, als je het echt wilt en het voortzet, je echt gek kunt worden. Het is zo vaak voordien gebeurd; ik nooit iets voor dat tot frustratie, depressie, droefheid kan leiden - alles wat jou toestaat bewust te worden van je gekheid. Je kan er nog niet klaar voor zijn om je bewust te worden van alle gekheid die er binnen jou is; je moet jezelf toestaan om geleidelijk aan bepaalde dingen te kennen . Kennis is niet altijd goed; het moet zichzelf langzaam ontvouwen omdat jouw capaciteit om het op te nemen groeit.

Ik begin met jouw krankzinnigheid, niet met een zithouding; ik sta jou krankzinnigheid toe. Als je danst als een gek gebeurt het tegenovergestelde in je. Door een gekke dans begin je je bewust te worden van een stil punt binnen in jou; door stil te zitten, begin je je bewust van waanzin te worden. Het tegengestelde is altijd het punt van bewustwording. Met jouw dansen als een gek, chaotisch, schreeuwend, met een chaotische ademhaling, sta ik jou 'gek worden' toe. Dan begin je je bewust te worden van een subtiel punt, een diep punt binnen jou dat stil is, in tegenstelling tot de gekheid aan de oppervlakte. Je zal je heel gelukkig voelen ; in jouw centrum is een innerlijke stilte. Maar als je alleen maar zit, dan is jouw innerlijke zelf je gekke zelf; je bent stil aan de buitenkant, maar binnenin ben je gek.
Beter is om met iets aktiefs te beginnen, levendigs, bewegend; je voelt dan een innerlijke stilte groeien. Hoe meer het groeit, hoe meer het voor jouw mogelijk zal zijn om een zithouding of een liggende houding aan te nemen- de stillere meditatie zal dan mogelijk zijn. Maar tegen die tijd zullen de dingen verschillend zijn, totaal verschillend.

Een meditatietechniek die begint met beweging, actie, helpt je ook op andere manieren. Het wordt een catharsis. Wanneer je alleen maar zit, bent je gefrustreerd; je 'mind' wil bewegen en jij zit alleen maar. Elke spier draait, elke zenuw draait. Je probeert iets bij jezelf te forceren dat niet natuurlijk is voor jou; dan je gesplitst in de persoon die aan het forceren is en de persoon die wordt gedwongen. En werkelijk, het deel dat wordt gedwongen en onderdrukt is het authentiekere deel; het is een belangrijker deel van je mind dan het deel dat onderdrukt, en het belangrijkste deel moet winnen.

Dat wat jij onderdrukt moet worden opgeruimd, niet onderdrukt. Het is een berg binnen jou geworden omdat je het constant hebt onderdrukt. De gehele opvoeding, de beschaving, het onderwijs, is onderdrukkend. Je hebt veel onderdrukt dat zeer gemakkelijk met een ander onderwijs, met een bewuster onderwijs, met een bewuster ouderschap kan worden opgeruimd. Met een beter bewustzijn van het innerlijke van de mind had de heersende cultuur je kunnen toestaan veel dingen op te ruimen..

Bijvoorbeeld, wanneer een kind boos is vertellen wij hem, „niet boos zijn.“ Hij begint zijn woede te onderdrukken. Stukje bij beetje wordt wat het kortstondige gebeuren was permanent. Nu zal hij niet meer boos handelen, maar hij zal boos blijven. Wij hebben zoveel woede opgeslagen van wat enkel kortstondige dingen waren; niemand kan onophoudelijk boos zijn tenzij de woede is onderdrukt . Woede is een kortstondig ding dat komt en gaat: als je het naar buiten kunt brengen dan bent je niet meer boos. Wat mij betreft zou ik het kind toestaan op een authentieke manier boos te zijn. Wees boos, maar ga er diep in; onderdruk het niet.

Natuurlijk, er zullen problemen zijn. Als wij zeggen, „wees boos,“ dan ga je boos zijn op iemand. Maar een kind kan worden gevormd; hij kan een kussen krijgen en gezegd worden: wees boos op het kussen, word woedend op het kussen.“ Vanaf het begin kan een kind op een bepaalde manier worden grootgebracht waarin de woede enkel wordt omgeleid. Een voorwerp kan aan hem worden gegeven: hij kan doorgaan het voorwerp weg te gooien tot zijn woede overgaat. Binnen minuten, binnen seconden, zal zijn woede weg zijn en er zal geen opstapeling van de woede meer zijn.

Je hebt woede, sex, geweld, hebzucht, alles opgeslagen! Nu is deze opstapeling een waanzin geworden in jou. Het is daar, binnen jou. Als je met welke onderdrukkende meditatie dan ook begint - bijvoorbeeld, met alleen maar zitten - dan ben je bezig om alles te onderdrukken, je staat jezelf niet toe om het los te laten. Daarom begin ik met een catharsis. Eerst, gooi al het onderdrukte er uit, en als je je boosheid er uit kan gooien, dan ben je volwassen geworden.
Als ik niet alleen kan liefhebben, als ik slechts kan liefhebben met iemand anders, dan, werkelijk, ben ik niet nog volwassen. Dan ben ik zelfs afhankelijk van iemand's 'houdend van'; er moet iemand moet zijn daar, dan pas kan ik liefhebben. Dat houden van kan slechts zeer oppervlakkig zijn; het is niet mijn aard. Als ik alleen ben in de kamer kan ik helemaal niet liefhebben, dus de kwaliteit van de liefde gaat niet diep; het is geen deel van mijn 'zijn' geworden.

Je wordt meer en meer volwassen wanneer je steeds minder afhankelijk bent. Als je 'op je eentje' boos kunt zijn, bent je volwassener. Je hebt geen object nodig om boos te zijn. Dus maak ik van de catharsis in het begin een 'must'. Gooi alles in de open ruimte zonder dat je je bewust bent van welk object dan ook.

Wees boos zonder de aanwezigheid van de persoon op wie je boos bent. Huil zonder enige oorzaak; lach , alleen maar lachen, zonder zonder dat er iets om te lachen is. Dan kan je alle opgestapelde dingen er uit gooien, gewoon er uit gooien. En zodra je de manier onder de knie hebt ben je verlost van de last van het verleden.

Binnen ogenblikken ben je verlost van de last van je gehele leven - van zelfs vorige levens. Als je er klaar voor bent om alles er uit te gooien, als je jezelf kan toestaan je complete waanzin naar buiten te brengen, dan is er binnen enkele ogenblikken een diepe reiniging. Nu ben je gereinigd: fris, onschuldig - je bent opnieuw een kind. Nu, in je onschuld, kan je aan een zittende, of een liggende of een andere beginnen, want er is nu geen gek meer in jouw innerlijk die het zitten kan verstoren.

Reinigen moet het eerste ding, een catharsis zijn, anders onderdruk je met ademhalingsoefeningen, met alleen maar te zitten, door asanas of yogi houdingen te gebruiken iets. En dan gebeurt er iets heel vreemds: wanneer je jezelf hebt toegestaan alles er uit te gooien, dan kan je 'alleen maar zitten', zal asanas gebeuren - het zal spontaan zijn.

Je kan niets afweten van yoga asanas, maar je begint het te doen. Nu zijn deze houdingen authentiek, echt. Zij brengen veel transformatie binnen jouw lichaam omdat het lichaam het nu zelf doet, je dwingt het niet. Bijvoorbeeld, wanneer iemand er vele dingen uit heeft gegooid, kan hij proberen op zijn hoofd te gaan staan. Hij kan nooit geleerd hebben om shirshasan, hoofdstand, te doen, maar nu probeert zijn gehele lichaam om het te doen. Dit is nu een ding van binnen uit; het komt uit zijn innerlijke lichaamswijsheid, niet van de intellectuele mind. Als zijn lichaam aandringt, „ga op je hoofd staan!“ en hij staat het toe, zal hij zich erg verfrist voelen, erg veranderd.

Je mag elke houding aannemen die je wilt, maar ik sta je slechts toe die te gebruiken die vanuit zichzelf komen. Iemand kan gaan zitten en stil zijn in siddhassan of in welke andere houding dan ook, echter deze saddhassan is iets heel anders; de kwaliteit verschilt. Hij probeert zittend stil te zijn - maar dit is een gebeuren, is er geen onderdrukking, is er geen inspanning; het is slechts hoe jouw lichaam aanvoelt. Jouw totale 'zijn' moet voelen te zitten. In dit zitten is er geen verdeelde mind, geen onderdrukking. Het zitten wordt een bloeien.

Je moet wel eens standbeelden van Boedha gezien hebben, zittend op een bloem, een lotusbloem. De lotusbloem is enkel symbolisch; het is symbolisch van wat er binnen in Boedha gebeurt. Wanneer „alleen maar zitten“ van binnenuit komt, voel je je precies als het openen van een bloem. Niets wordt onderdrukt van buiten af; er is zelfs sprake van groeien, een opening vanuit het binnenste; iets binnen in opent zich en bloeit. Je kunt de houding van Boedha imiteren, maar je kunt niet de bloem imiteren. Je kunt volledig 'als Buddha zitten', zelfs meer 'als Buddha zitten' dan Buddha zelf, maar het bloeien van binnenuit zal er niet zijn. Het kan niet worden geïmiteerd.

Je kunt trucs gebruiken, ademhalings ritmen gebruiken die je kunnen dwingen om toch stil te zijn, om je mind te onderdrukken . Adem kan zeer onderdrukkend worden gebruikt omdat met elk ademhalingsritme een bepaalde stemming zich in je mind voordoet. Niet dat andere stemmingen verdwijnen; zij verbergen zich slechts.

Je kunt vanuit jezelf alles forceren. Als je boos wilt zijn, adem dan slechts het ritme dat je in woede gebruikt. Acteurs doen het, wanneer zij woede willen uitdrukken veranderen zij hun ademhalingsritme; het ademhalingsritme moet hetzelfde worden als wanneer er woede is. Door het ritme snel te maken beginnen zij woede te voelen, het woededeel van de mind komt dan naar boven.
Dus kan het ademhalingsritme worden gebruikt om de mind te onderdrukken, om wat dan ook in de mind te onderdrukken. Maar het is niet goed, het is niet bloeiend. De andere manier is beter; wanneer je mind verandert, verandert bijgevolg je adem; de verandering komt eerst uit de mind.
Dus gebruik ik ademhalingsritmen als manieren. Een persoon die heel rustig constant bij zichzelf blijft, blijft in hetzelfde ademhalingsritme; het verandert nooit door de mind. Het zal wel door het lichaam veranderen - als je wilt dat het verandert- maar het zal nooit door de mind veranderen.

Zo heeft Tantra vele, vele ademhalingsritmen als geheime sleutels gebruikt. Zij staat zelfs geslachtsgemeenschap als meditatie toe, maar zij staat het slechts toe wanneer het ademhalingsritme constant in samenhang blijft, anders niet. Als de mind ergens anders mee bezig is, dan kan het ademhalingsritme niet hetzelfde blijven, en als het ademhalingsritme hetzelfde blijft, is de mind er helemaal niet bij betrokken. Als de mind niet betrokken is bij zelfs zo'n diepe biologische zaak als geslachtsgemeenschap dan zal de mind niet betrokken worden in welke andere situatie dan ook.

Maar je kunt het dwingen. Je kunt zitten en je lichaam in een bepaald ritme dwingen, je kunt een misleidende 'zitten als Budha-houding' tot stand brengen, maar je zal er als dood uitzien. Je zult saai worden, stom. Het is zo vele monniken, zo vele sadhus overkomen; zij worden alleen maar stom. Hun ogen stralen geen intelligentie uit; hun gezichten zijn enkel idioot, zonder licht van binnen, geen innerlijke vlam. Omdat zij zo bang zijn van welke innerlijke beweging dan ook, hebben zij alles, met inbegrip van intelligentie, onderdrukt . Intelligentie is een beweging, één van de subtielste bewegingen, dus als alle innerlijke beweging wordt onderdrukt, zal de intelligentie worden beïnvloed.

Bewustwording is niet statisch . Ook bewustwording is beweging - een dynamische stroom.Dus als je aan de buitenkant begint, als je jezelf dwingt te zitten als een standbeeld, maak je veel dood. Hou je eerst bezig met catharsis, met opruiming van je mind, alles er uit gooiend, zodat je leeg en open wordt, alleen maar een doorgang om iets 'van buiten' binnen te laten. Dan wordt zitten nuttig, wordt de stilte nuttig, maar niet eerder.

Voor mij is stilte op zich niet iets lonends. Je kunt een stilte tot stand brengen die een dode stilte is . Stilte moet levend zijn, dynamisch. Als je stilte „creeërt“, word je stommer, saaier, doder; maar dit is op een bepaalde manier gemakkelijker zodat nu vele mensen het doen. De gehele cultuur is zo onderdrukkend dat het gemakkelijker is om jezelf nog meer te onderdrukken. Dan hoef je geen risico's nemen, dan hoef je niet te springen.

Mensen komen naar mij toe en vragen: 'vertel ons een meditatietechniek die we stil kunnen beoefenen.“ Waarom deze angst? Iedereen heeft binnenin een gekkenhuis en nog zeggen zij, „vertel ons een techniek die wij stil kunnen doen.“ Met een stille techniek kunt u slechts meer en meer stilletjes gek worden en niets anders.

De deuren van jouw gekkenhuis moeten worden geopend! Wees niet bang van wat anderen zullen zeggen. Een persoon die bezorgd is over wat anderen denken kan nooit binnenwaarts gaan. Hij zal zich te ongerust maken over wat anderen zeggen, wat zij denken.

Als je alleen maar stil zit, met gesloten ogen, zal alles o.k. zijn; je vrouw of je echtgenoot zal zeggen dat je een zeer goede persoon bent geworden. Iedereen wil dat je dood bent; zelfs moeders willen dat hun kinderen dood zijn - braaf, stil. De gehele maatschappij wil dat je dood bent. De zogenaamde goede mensen zijn werkelijk dode mensen.

Dus wees niet bezorgd om wat anderen van je denken, wees niet bezorgd over het beeld dat anderen van je hebben. Begin met catharsis en dan kan er iets goeds binnen je bloeien. Het zal een verschillende kwaliteit, een verschillende schoonheid hebben, allemaal verschillend; het zal authentiek zijn.

Wanneer je aan de stilte komt, wanneer het op je neerdaalt, is het geen valse zaak. Je hebt het niet gecultiveerd; het komt naar je; het gebeurt aan je. Je begint te voelen dat het binnen in je groeit, net zoals een moeder die voelt dat er een kind aan het groeien is. Een
diepe stilte groeit binnen jou; je bent er zwanger van. Alleen dan is er transformatie; anders is het alleen een teleurstelling voor jou. En je kan jezelf levens en levens bedriegen - de mogelijkheid om dit te doen is oneindig.


Osho: Meditatie: De kunst van extase, Hoofdstuk 4

<< Back