Quantcast

About Meditation? Is meditatie voor mensen die nergens van af weten?

Is meditatie voor mensen die nergens van af weten?

<< Back

'Iemand die niets weet, is zich daarvan bewust – hij heeft niets te verliezen; maar de geleerde realiseert zich niet dat hij niets weet – en voor hem staat er veel op het spel. Iemand met kennis is eigenlijk een dwaas. Iemand zonder kennis is heel eenvoudig; hij weet dat hij niet-weet, en juist omdat hij dat weet, omdat hij onwetend is, bevindt hij zich op de grens van wijsheid.'

'Omdat hij weet dat hij niets weet, gaat hij op onderzoek uit, en zijn onderzoek is zuiver, onbevooroordeeld. Hij komt niet tot voorbarige conclusies. Hij onderzoekt niet als christen of als Mohammedaan of als Hindoe. Hij onderzoekt gewoon als onderzoeker. Zijn onderzoek leidt niet tot kant en klare antwoorden; zijn zoeken komt vanuit zijn hart'.

'Zijn onderzoek is geen bijproduct van kennis, het is existentieel. Hij onderzoekt omdat het een kwestie van leven of dood is voor hem. Hij onderzoekt omdat hij echt wil weten. Hij weet dat hij niet weet – daarom gaat hij op onderzoek uit. Dit onderzoek heeft een zekere schoonheid. Hij is geen dwaas maar alleen onwetend. De echte dwaas is hij die denkt dat hij weet, maar eigenlijk niets weet'.

Dhammapada: The Way of the Buddha, Volume 2, No. 7

<< Back