Quantcast

About Meditation? Is er een bepaalde tijd om de mind te gebruiken?

Is er een bepaalde tijd om de mind te gebruiken?

<< Back

Als het tegen de maatschappij is, gebruik de mind. De mind is een perfect middel om je onafhankelijk te houden , om je waakzaam te houden. Het is een goede vechter, maar het is geen minnaar. Dus, wanneer er behoefte is om te vechten, wanneer er behoefte is om voor je vrijheid op te komen, gebruik de mind; het hart zal van geen enkel nut zijn. Het hart kent geen manieren om te vechten.

Maar de context is totaal verschillend, en ik noem die mens bewust die zijn capaciteiten in hun juiste context kan gebruiken en niet door elkaar gehusseld wordt. Ogen zijn om te zien - je kunt niet door hen horen. En de oren zijn voor het horen - je kunt niet door hen zien. Gebruik hen als er behoefte aan is, maar laat ze elkaar niet in de weg zitten.

De mind is een mooi instrument. Het moet worden aangescherpt, maar het kent zijn beperkingen. Het zou een bediende moeten blijven voor het hart. Op het ogenblik dat het de meester wordt, sterft het hart eenvoudig. In slavernij kan het hart niet bestaan.

Dus het is niet in tegenspraak met elkaar wat ik heb gezegd- alleen maar twee verschillende contexten. En jouw bewustzijn is verschillend van allebei, zodat een bewust persoon zijn hart kan gebruiken wanneer het nodig is, zijn mind kan gebruiken wanneer het nodig is, ze allebei stil kan laten zijn wanneer hij in een staat van nirvana, wil zijn, waar noch de mind noch het hart nodig is. Wanneer hij eenvoudig zichzelf wil zijn, zijn zij allebei niet nodig.

Als jij de meester van jouw instrumenten bent, is er geen probleem. Als je een fluit hebt en ik vraag je „kan kan je even stoppen met spelen, ik wil met je praten' en jij zegt „dat kan ik niet doen, de fluit stopt niet ,“ wat zal er over jou worden gedacht? Je bent krankzinnig. De fluit zal niet stoppen? Dus niet jij speelt op de fluit, maar de fluit speelt met jou. Wanneer je de mind wilt stoppen, zeg enkel, „stop'- het moet dan stoppen. Als het zelfs maar een klein beetje beweegt, betekent dat er dringend iets moet worden gedaan. Dit is gevaarlijk: de bediende probeert de meester te zijn. De bediende moet de bediende en de meester moet de meester zijn. En voorbij beiden is jouw 'zijn' dat noch bediende noch meester is… dat eenvoudig is. Dat „isness“ is het doel van alle meditaties.


Osho: The Path of the Mystic, Hoofdstuk 37

<< Back