Quantcast

About Meditation? Luisteren is heel erg verschillend van 'horen'

Luisteren is heel erg verschillend van 'horen'

<< Back

Ik weet dat je kunt horen, daar is geen probleem mee, maar je kunt niet luisteren. Luisteren is totaal verschillend van horen. Luisteren betekent horen zonder mind; luisteren betekent horen zonder enige inmenging van jouw gedachten; luisteren betekent horen alsof je totaal leeg bent. Zelfs als je slechts een klein gevoel hebt van denken in je, golven van subtiele gedachten zijn rondom jou, dan ben je niet in staat om te luisteren, hoewel je wel in staat bent om te horen . En om naar de muziek, de oude muziek, de eeuwige muziek te luisteren, moet je totaal stil zijn, alsof je er niet bent. Wanneer je er bent, kan je horen; wanneer je er niet bent, kan je luisteren.

Osho: Ancient Music in the Pines, Hoofdstuk 9De lerares op een kleine school vond dat één jongen niet luisterde. Hij was erg lui en onrustig, rusteloos. Dus vroeg zij ``waarom ben je zo? heb je ergens een probleem? ben je niet in staat om mij te horen?“

De jongen zei: ' het horen is o.k., het probleem is het luisteren.“

Hij maakte een werkelijk subtiel onderscheid. Hij zei: het horen is ok, ik hoor u; maar het luisteren is het probleem“, omdat het luisteren meer is dan horen ; luisteren is horen met volledig bewustzijn. Alleen maar horen is o.k., er zijn vele geluiden rondom je, maar je luistert niet. Je moet horen, omdat de geluiden zullen blijven kloppen op je trommelvlies ; je moet horen. Maar je bent er niet om te luisteren, want luisteren betekent een diepe attentie, een aanwezigheid; geen constant commentaar van binnen, geen ja en nee zeggen, geen wel of niet mee eens, want als je het wel of niet eens bent, hoe kan je dan naar mij luisteren?

Als je het er mee eens bent is wat ik heb gezegd reeds voorbij; als je het er niet mee eens bent is het al weg. En op het moment dat je je hoofd buigt, ja of nee zeggend, mis je de zaak; en dat gebeurt dus constant binnen jou.

Jij kunt niet luisteren. En hoe meer kennis je hebt hoe moeilijker het luisteren wordt. Luisteren betekent eenvoudig attentie, je luistert gewoon. Het is niet nodig om het wel of niet met elkaar eens te zijn. Ik ben niet op zoek naar of je het wel of niet met mij eens ben. Ik vraag niet om jouw stem, ik ben niet op zoek naar jouw volgzaamheid, ik probeer jou op geen enkele manier te overtuigen.

Wat doet je wanneer een papegaai in een boom begint te krijsen? Geef je er commentaar op? Ja, ook dan zeg je: 'wat storend .“ Je kunt zelfs niet naar een papegaai luisteren. Wanneer de wind blaast door de bomen en er is ritselende lawaai, luister je daarnaar? Soms, misschien, raakt het je onbewuste. Maar ook dan zeg je ' ja, prachtig!'

Let nu op: wanneer je commentaar levert, val je in slaap. De mind komt er bij en met de mind komen het verleden en de toekomst erbij. De verticale lijn is verloren en je wordt horizontaal. Op het moment dat de mind binnenkomt word je horizontaal . Je mist het eeuwige

Gewoon luisteren. Er is geen behoefte om ja of nee te zeggen . Er is geen behoefte om te worden overtuigd of niet overtuigd. Gewoon luisteren en de waarheid zal aan je worden openbaard -of de onwaarheid! Als iemand onzin spreekt, als je dan gewoon luistert zal de onzin zonder enig commentaar van de mind aan jou worden geopenbaard. Als iemand de waarheid spreekt, zal het aan jou worden geopenbaard. Waarheid of onwaarheid zijn geen overeenkomst of meningsverschil met jouw mind, het is een gevoel. Wanneer je totaal aanwezig bent, voel je en je voelt heel simpel wat is waar en wat is niet waar, en alles is geeindigd! Niet meer ongerust over zijn, niet meer aan denken! Wat kan het denken doen?

Als je op een bepaalde manier bent grootgebracht, als een Christen, of Hindoe, of een Moslim bent, en ik iets zeg dat toevallig akkoord is met jouw opvoeding zal je ja zeggen. Als het niet zo is, zal je nee zeggen. Ben jij hier of is de opvoeding slechts hier? En opvoeding is alleen maar toevallig.

De mind kan niet uitzoeken wat waar is, de mind kan niet uitzoeken wat niet waar is. De mind kan er over redeneren, maar alle redenering is gebaseerd op conditionering. Als je een Hindoe bent redeneer je op één manier, als je een Mohammeddaan bent redeneer je op een andere manier. En elk type van conditioneren rationaliseert. Het redeneert niet werkelijk: jij rationaliseert.

Osho: And The Flowers Showered, Hoofdstuk 7


Als je luistert met allerlei vooroordelen is het een verkeerde manier van luisteren; het is werkelijk een manier om nìet te luisteren. Je schijnt te luisteren, maar je hoort slechts, je luistert niet. Op de juiste manier luisteren is je mind opzij zetten. Het betekent niet dat je lichtgelovig wordt, dat je begint te geloven wat er tegen je wordt gezegd. Het heeft niets met geloof of ongeloof te maken. Op de juiste manier luisteren betekent 'het kan me op dit ogenblik niet schelen of ik het geloof of niet. Er is geen kwestie van overeenstemming of meningsverschil op dit ogenblik. Ik probeer gewoon te luisteren naar dat wat er is. Later kan ik beslissen wat juist is en wat verkeerd is. Later kan ik besluiten om te volgen of niet te volgen.“

En de schoonheid van het juiste luisteren is dit: die waarheid heeft een muziek van zichzelf. Als je zonder voorbehoud kunt luisteren, zal je hart zeggen of het waar is. Als het waar is, begint er een klok in je hart te slaan. Als het niet waar is blijf je op een afstand, niet betrokken, onverschillig; geen klok die slaat in je hart, er is geen synchroniciteit. Dat is de kwaliteit van waarheid: dat als je met een open hart luistert het onmiddellijk tot een reactie in jouw 'zijn' leidt, jouw eigen centrum wordt geraakt. Je krijgt vleugels ; plotseling is de gehele hemel open.

Het is geen kwestie om logisch gezien te besluiten of wat wordt gezegd waar of onwaar is. Integendeel, het is een kwestie van liefde, niet van logica. Waarheid leidt onmiddellijk tot liefde in jouw hart; er wordt iets in jou getriggerd op een zeer geheimzinnige manier.

Maar als je verkeerd luistert, dat is met je volle mind, vol met jouw rotzooi, vol met jouw kennis, dan is je hart niet in staat om te antwoorden op de waarheid. Je zal de enorme mogelijkheid missen, je zal de synchroniciteit missen. Je hart was er klaar voor om aan de waarheid te antwoorden…. Het antwoordt slechts aan waarheid, onthou dat, het antwoordt nooit aan niet waar. Met niet waar blijft het volkomen stil, koel, onaangetast, onbewogen. Met de waarheid het begint te dansen, begint het te zingen, alsof plotseling een zon is opgekomen en de donkere nacht er niet meer is, en de vogels zingen en de lotusbloemen zich openen, en de gehele aarde wordt wakker.

Osho: The Dhammapada: The Way of the Buddha, Volume 7, Hoofdstuk 9

<< Back