Quantcast

About Meditation? Meditatie of therapie - sex, liefde en dood?

Meditatie of therapie - sex, liefde en dood?

<< Back

Vraag:

Als je met mensen werkt komen er constant drie soorten angst in hen naar boven. Het is de angst om gek te worden, de angst om je tijdens een sexueel orgasme te laten gaan en de angst om te sterven. Kunt u alstublieft hierop commentaar geven?

Dit is werkelijk een zeer significante en existentiële vraag. In deze drie angsten heeft het mensdom voor duizenden jaren geleefd. Zij zijn niet persoonlijk, zij zijn collectief. Zij komen uit het collectieve onbewust.

De angst om gek te worden zit in iedereen, om de simpele reden dat het hun niet toegestaan wordt hun intelligentie te ontwikkelen . Intelligentie is gevaarlijk voor de gevestigde orde. Daarom hebben ze duizenden jaren lang de echte wortels van de intelligentie afgesneden.

In Japan hebben zij een bepaalde boom, die veronderstelt wordt grote kunst te zijn, maar het is gewoon moord. De bomen zijn vier honderd, vijf honderd jaar oud en vijftien centimeter hoog . Generaties van tuinlieden hebben ze verzorgd. De techniek is dat de bomen in een pot zonder bodem worden gezet. Zo kunnen zij hun wortels blijven afsnijden. Zij staan het niet toe dat hun wortels in de aarde gaan. En als je het de wordtels niet toestaat om in de aarde te gaan wordt de boom simpel oud, maar groeit nooit. Het is een vreemd fenomeen om die boom te zien. Hij ziet er oud uit, maar hij is gewoon 'oud gegroeid', hij is nooit opgegroeid. Hij is nooit tot bloei gekomen, heeft het nooit vruchten gegeven.

En dat is precies de situatie van de mens. Zijn wortels worden afgesneden. De mens leeft bijna ontworteld. Hij moet ontworteld worden gemaakt, zodat hij afhankelijk wordt van de samenleving, de cultuur, de religie, de staat, de ouders, van iedereen. Hij moet afhankelijk blijven. Hij heeft zelf geen wortels. Op het moment dat hij zich bewust wordt geen wortels te hebben, denkt hij dat hij gek wordt, krankzinnig. Hij verliest elke steun, hij valt in een donker gat… omdat die kennis is geleend, het is niet van hem. De waardigheid wordt geleend. Hij zelf heeft geen eerbied voor zijn eigen zijn. Zijn gehele persoonlijkheid wordt geleend van één of andere bron - de universiteit, de kerk, de staat. Hij heeft niets van zichzelf.

Denk alleen maar aan een mens die in een groot paleis woont en alle luxe tot zijn beschikking heeft. En op een dag maak je hem plotseling bewust van het feit dat het paleis niet van hem is, dat al de luxe ook niet van hem is. Het is eigendom van iemand anders en jij wordt er uit gegooid. Hij zal gek worden.

Dus met een diepe therapie zal je tot dit punt komen en de persoon moet het aanzien en toestaan. Wordt gek. Sta in de therapie de situatie toe dat de persoon gek kan worden. Als hij eenmaal gek wordt, zal hij de vrees laten vallen. Nu weet hij wat gek worden is. De angst komt altijd van het onbekende. Laat hem gek worden en hij zal spoedig kalmeren, omdat er geen echte basis voor zijn angst is. Het is een angst die door de maatschappij wordt geprojecteerd.

Ouders zeggen dat als je ons niet volgt, ongehoorzaam bent, je zal worden veroordeeld. De Joodse God zegt in de Talmud „Ik ben een erg jaloerse, erg boze God . Onthou dat ik niet aardig ben, ik ben niet je oom“ En alle godsdiensten hebben het zo gedaan.

Dus stap van de weg af die door de menigte wordt gevolgd en zij zullen je gek verklaren. Dus zo blijft iedereen aan de menigte hangen, blijft deel van een religie, een kerk, een partij, een natie, een ras. Hij is bang om alleen te zijn en dat is wat je doet als je hem naar zijn eigen diepten brengt. Al die menigtes, al die verbindingen, verdwijnen. Hij wordt alleen gelaten en er is niemand anders meer op wie hij altijd heeft gerekend.

Hij heeft geen intelligentie van zichzelf- dat is het probleem. Tenzij hij begint zijn eigen intelligentie te kweken, zal hij altijd bang blijven om gek te worden. Niet alleen dat, de maatschappij kan hem op elk moment gek maken. Als de maatschappij hem gek wil maken, als dat in hun voordeel is, zullen zij hem gek maken.

In de Sovjetunie gebeurt het bijna elke dag. Ik neem het voorbeeld van de Sovjetunie omdat zij het wetenschappelijker, methodologischer doen. Het gebeurt overal op de wereld, maar hun methodes zijn zeer primitief. Bijvoorbeeld, als in India een persoon zich op een bepaalde manier gedraagt, wat niet wordt goedgekeurd, wordt hij een paria. Hij kan van niemand in de stad steun krijgen. De mensen zullen zelfs niet tegen hem spreken. Zijn eigen familie zal de deuren in zijn gezicht dicht gooien. De man is gedoemd om gek te worden. Jullie maken hem gek.

Maar in de Sowjet Unie doen ze het wat methodologischer en ze hebben het gedaan met mensen die de Nobelprijs hadden gekregen, die intelligent waren, maar een intelligentie hadden die altijd onder controle was, onder de gehoorzaamheid van de staat. En alleen maar een kleine ongehoorzaamheid..., omdat zij de Nobelprijs kregen - en de Russische regering niet wilde dat zij hem kregen, omdat het uit een kapitalistische wereld komt - en voor de Russische overheid leek het op een omkoperij. Zo kopen zij mensen, en dit zijn de mensen die alle geheimen van de wetenschap kennen. Zij willen niet dat ze wereldbekend raken, ze willen niet dat zij in contact treden met andere geleerden, ze stonden hem niet toe de Nobelprijs in ontvangst te nemen. Maar als de persoon aandringt, dan is het resultaat dat hij in een ziekenhuis wordt gestopt.

Hij blijft zeggen , „ik ben volkomen gezond ; waarom word ik in het ziekenhuis gestopt?“ Zij zeggen, „omdat de artsen vinden u ziek gaat worden. De vroege symptomen zijn daar, je kunt je er niet van bewust zijn.“ En zij blijven de persoon inspuiten, waar hij niets van weet, en binnen vijftien dagen is hij gek. Zij hebben hem gek gemaakt door hun chemische producten . En wanneer hij volkomen gek is, dan laten zij aan de rechtbank zien dat deze man krankzinnig is, dat hij uit zijn baan zou moeten worden verwijderd, en dat hij naar een gekkenhuis zou moeten worden gestuurd. En niemand hoort dan ooit nog wat er met deze mensen is gebeurd.

Dit is het op de wetenschappelijke manier doen. Maar elke maatschappij heeft het gedaan, en de vrees is in de zeer diepe lagen van het onderbewustzijn binnengegaan. En het therapiewerk moet de persoon van die vrees vrij maken. Als hij van die vrees af is, is hij vrij, vrij van de maatschappij, van de cultuur, van de godsdienst, van God, hemel, hel, en al die onzin. Al die nonsens zijn belangrijk voor deze angst en om al deze nonsens belangrijk te maken is de angst gecreëerd. Het is de lelijkste misdaad waar je aan kunt denken. Het wordt elk moment gedaan naar elk kind in deze wereld en de mensen die het doen hebben geen slechte bedoelingen. Zij denken dat zij het beste voor het kind doen. Zij zijn geconditioneerd door hun ouders. Zij brengen het zelfde conditioneren naar hun kinderen over.

Maar fundamenteel bevindt het gehele mensdom zich op de rand van waanzin. In diepe therapie slaat de angst ineens toe omdat de persoon alle steun aan het verliezen is; de menigte verdwijnt meer en meer; hij wordt alleen gelaten. En plotseling is er duisternis en is er vrees. Hij is nooit opgeleid en gedisciplineerd voor het alleen zijn en dat is de functie van meditatie. Geen therapie is volledig zonder meditatie, omdat slechts de meditatie hem zijn verloren wortels, zijn kracht kan geven van het individu zijn. Er is niets om bang voor te zijn. Maar de conditionering zegt dat je elk moment bang moet zijn, bij iedere stap .

Het gehele mensdom leeft in een paranoia. Dit mensdom kon het in paradijs geleefd hebben; het leeft in de hel. Dus help de persoon te begrijpen dat er niets is om zich zorgen om te maken, dat er niets is om bang voor te zijn. Het is een gecreëerde vrees. Elk kind is zonder angst geboren . Hij kan met slangen spelen zonder vrees te hebben. Hij heeft geen idee van vrees of dood of van wat dan ook . Meditatie brengt de persoon terug naar zijn kinderjaren. Hij is herboren.

Dus help de persoon te begrijpen waarom er angst is. Maak het duidelijk dat het een niet betsaand fenomeen is, dat hem wordt opgelegd. Dus is het niet meer nodig om je zorgen te maken, in deze situatie kan je rustig gek worden . Wees niet bang. Geniet voor de ererste keer dat je in een situatie bent om gek te worden en niet veroordeeld te worden, maar geliefd en gerespecteerd. En de groep moet de persoon respecteren, van de persoon houden - hij heeft het nodig, en hij zal bedaren. En hij zal uit de angst komen met een grote vrijheid, met groot uithoudingsvermogen, kracht, integriteit.

De tweede vrees is die van een seksueel orgasme. Dat wordt ook gecreëerd door godsdiensten. Alle godsdiensten bestaan omdat zij de mens tegen zijn eigen energieën hebben gekeerd. Sex is de hele energie van de mens, zijn levensenergie en religieuze profeten en messiassen, boodschappers van God, zij allen doen hetzelfde werk in verschillende woorden, verschillende talen, maar hun werk is hetzelfde… om de mens tot een vijand van zichzelf te maken.

En de basisstrategie is - omdat sex de krachtigste energie in jou is - dat sex zou moeten worden veroordeeld, een schuldgevoel moet worden tot stand gebracht. Dan doet er zich een probleem voor voor het individu . Zijn aard is sensueel, seksueel, en zijn mind, vol met rotzooi, is er tegen. Hij is gespleten. Hij kan de mind niet laten vallen, want het laten vallen van de mind is het laten vallen van de samenleving, de religie, de profeten, Jezus Christus en God, alles. Hij kan niet dat doen tenzij hij een individu is geworden en zonder enige vrees alleen kan zijn.

Dus is de mens bang van sex wat betreft zijn mind, maar zijn biologie heeft niets met de mind te maken. De biologie ontvangt geen informatie van de mind. Er is geen communicatie. De biologie heeft zijn eigen manier om te functioneren, dus zal de biologie hem naar sex trekken en zijn mind zal zich daar onophoudelijk bevinden om hem te veroordelen. Dus hij vrijt, maar haastig. Die haast heeft een zeer psychologische reden. De haast is dat hij iets verkeerds doet. Hij doet iets tegen God, tegen godsdienst. Hij voelt schuldig en hij is niet in staat om het niet te doen, dus is het enige compromis: doe het, maar wees snel. Dat vermijdt het orgasme.

Nu zijn er implicaties op implicaties. Een mens die geen orgasme heeft gekend voelt zich onvervuld, gefrustreerd, boos, omdat hij nooit in een staat is geweest die de natuur vrij ter beschikking stelt, waar hij totaal ontspannen kon zijn en één zijn geworden met het bestaan, in ieder geval voor enkele ogenblikken.

Wegens zijn haast kan hij het orgasme niet regelen. Sex is gelijkwaardig geworden aan ejaculatie. Dat is niet waar voor wat betreft de natuur. Ejaculatie is slechts een deel, dat je zonder orgasme kunt regelen. Je kunt kinderen produceren, zodat de biologie zich niet ongerust gemaakt over jouw orgasme. Jouw biologie is tevreden als je kinderen produceert, en zij kunnen slechts door ejaculatie worden geproduceerd, is er geen behoefte aan orgasme.

Het orgasme is een enorme gift van de natuur. De man wordt iets onthouden en omdat hij in het vrijen zo snel is wordt de vrouw ook iets onthouden. De vrouw heeft tijd nodig op te warmen. Haar gehele lichaam is erotisch en, tenzij haar gehele lichaam met vreugde pulseert zal zij geen orgasme kunnen ervaren. Omdat er geen tijd voor is.

Miljoenen jaren zijn de vrouwen volledig hun geboorterecht ontnomen. Daarom zijn ze zo hekserig, zo voortdurend zeurend geworden, altijd klaar om te vechten. Er is geen mogelijkheid om een gesprek met een vrouw te hebben. Je leeft jarenlang met een vrouw, maar er is niet één gesprek dat je je kan herinneren dat je samen allebei zat te praten over de grote dingen van het leven. Nee. Al wat je je herinnert is het vechten, het gooien met dingen, nijdig zijn, maar de vrouw is daar niet verantwoordelijk voort. Zij wordt haar gehele mogelijkheid van gelukzaligheid onthouden. Dan wordt zij negatief. En dit heeft kansen aan de priesters gegeven. Alle kerken en tempels zijn gevuld met vrouwen omdat zij de verliezers, meer dan de mannen, zijn. Want hoe lokaler het orgasme van de man is, hoe meer zijn lichaam niet erotisch is .Dus zijn hele lichaam leidt geen schade als er geen orgastische ervaring is, maar het gehele lichaam van de vrouw lijdt.

Maar de godsdiensten doen goede zaken. Tenzij mensen psychologisch lijden, zullen zij niet naar de kerken komen. Zij willen niet naar allerlei idiote theologieën luisteren. En omdat zij lijden, willen zij wat troost, willen zij wat hoop, op zijn minst na de dood. In het leven dat zij kennen is er geen hoop; het is geëindigd. En dit geeft een kans aan godsdiensten om zowel aan mannen en vrouwen te tonen dat sex absoluut futiel is. Het heeft geen betekenis. Je verliest onnodig je energie, verspilt je energie , en hun argument schijnt juist te zijn omdat je nooit wat hebt ervaren.

Dus door de orgastische ervaring te verhinderen hebben de godsdiensten mannen en vrouwen tot slaven gemaakt. Nu functioneert dezelfde slavernij voor andere gevestigde belangen. De recentste priester is de psychoanaliticus. Nu exploiteert hij hetzelfde ding. En ik was verbaasd om te horen dat bijna alle nieuwe priesters, in het bijzonder Christenen, psychologie studeren in hun theologische universiteiten. De psychologie, psychoanalyse is een noodzakelijk deel van hun onderwijs geworden. Wat heeft de bijbel met psychologie te maken? Welke psychoanalyse heeft met Jesus-Christus te maken? Zij worden opgeleid in psychologie en psychoanalyse, omdat het duidelijk is dat de oude priesters aan het verdwijnen zijn, ze verliezen hun greep op de mensen. De priester moet ge-update worden , zodat hij niet alleen als godsdienstige priester, maar ook als psychoanaliticus, psycholoog kan functioneren. Natuurlijk kan de psycholoog niet met hem concurreren. Hij heeft iets meer: godsdienst.

Maar dit is allemaal gebeurd door een eenvoudig plan om sex te veroordelen.Dus wanneer er in jouw groepen mensen zijn die bang zijn voor orgasme, help hen dan te begrijpen dat orgasme jou gezonder, intelligenter maakt, minder kwaad, minder gewelddadig, meer liefhebbend . Het orgasme gaat jou je wortels teruggeven, die van je zijn weggehaald. Dus maak je niet ongerust. En gemixed zal er een angst zijn om tijdens een orgasme gek te worden. Als er tijdens een orgasme iemand gek wordt, laat hem dan gek worden . Alleen dan zal hij in staat zijn het in zijn geheel te ervaren Maar het orgasme ontspant elke vezel van jouw mind, je hart, je lichaam.

Het is immens belangrijk voor meditatie dat een persoon de ervaring van orgasme heeft. Dan kan je hem laten begrijpen wat meditatie is. Het is een orgastische ervaring met het gehele bestaan. Als het orgasme zo mooi en zo weldadig kan zijn, zo gezond voor een menselijk wezen, dat wordt meditatie één met het geheel dat jou omringt, van het kleinste sprietje gras tot de grootste ster, miljoenen jaren ver.

Dit… zodra hij het ervaart... De vraag is altijd de eerste ervaring. Zodra hij het kent, dat dat gek worden geen gek worden is, maar een soort explosie van vreugde, en dat hem dat laat bedaren en hem gezonder, meer geheel, intelligenter achterlaat, dan is de vrees voor orgasme verdwenen. En met dat heeft hij ook afgerekend met de religie, met de psychoanalyse en allerlei onzin waarvoor hij zo enorm veel betaalt. En de derde vrees, zeg je, is die van de dood. Het eerste is om alleen te zijn. Veel van de vrees voor dood zal door de eerste ervaring van alleen te zijn en geen vrees te hebben worden vernietigd. Het overblijvende deel van de angst wordt onmiddelijk vernietigd door de ervarin
van het orgasme, omdat in het orgasme de persoon verdwijnt. Het ego is er niet meer. Er is een ervaring, maar de onderzoeker is er niet meer.

Deze eerste twee stappen zullen helpen om de derde stap zeer gemakkelijk op te lossen. En met elke stap moet je zijn 'in meditatie zijn' blijven verdiepen. Welke therapie dan ook zonder meditatie kan niet veel helpen. Het is enkel supervrees, hier en daar rakend, en spoedig zal de man opnieuw hetzelfde zijn. Een echte transformatie is nooit zonder meditatie gebeurd en dit zijn mooie situaties wat betreft de meditatie.

Gebruik dus de eerste om hem alleen te laten zijn. Gebruik de tweede om hem moed te geven en hem te vertellen om alle gedachten te laten vallen, alleen maar een gek-wordend orgasme te bereiken. Het maakt niet uit wat er gebeurt. Wij zijn hier om voor jou te zorgen. Met deze twee stappen zal het derde zeer gemakkelijk zijn. Dat is het gemakkelijkst. Het lijkt de grootste vrees voor de mens. Het is niet waar. Je kent geen dood; hoe kan je er dan bang voor zijn? Je hebt altijd andere mensen zien sterven . Je hebt nog nooit jezelf zien sterven Wie weet ben jij misschien de uitzondering omdat er geen bewijs is dat je gaat sterven. Zij die zijn gestorven hebben bewezen dat zij sterfelijk zijn.

Toen ik in de universiteit logica leerde van mijn professor, stond in elk logicaboek, werd op elke universiteit in de wereld , hetzelfde syllogisme van Aristoteles onderwezen. De mens is sterfelijk. Socrates is een mens. Daarom is Socrates sterfelijk. En toen ik dat syllogisme voor het eerst hoorde, stond ik op en ik zei, „Wacht. Ik kan de uitzondering zijn. Tot nu toe ben ik de uitzondering geweest. Waarom niet morgen? Wat Socrates betreft heb ik het syllogisme voor waar aangenomen, omdat hij dood is, maar ik dan? En u? En al deze mensen die leven? Zij zijn nog niet gestorven.“
Het ervaren van de dood - mensen die in afschuw, in ellende, lijdend sterven, in allerlei pijn, door ouderdom - dat geeft jou de angst voor de dood. Omdat niemand de dood van een verlicht mens heeft gekend, hoe prachtig hij sterft, hoe vreugdevol hij sterft. Het ogenblik van zijn dood is van een enorme helderheid, stilte, alsof van elke porie de vreugde van zijn 'zijn' het uitstraalt. Zij die dicht bij hem zijn, zij die het geluk hebben dicht bij hem te zijn, zullen simpelweg verrast zijn dat de dood veel glorieuzer is dan het leven ooit is geweest.

Maar deze dood gebeurt slechts bij mensen die, zonder vrees, orgastisch hebben geleefd, zonder last te hebben van wat idioten ook zeggen. Ze weten er niets van en ze blijven er over praten.

De vrees voor de dood zal het eenvoudigst van de drie zijn. Je moet de eerste twee oplossen en dan vertel je de persoon dat de dood niet het eind van het leven is. Als je diep mediteert en je diepste centrum bereikt zal je plotseling een eeuwige levensstroom vinden. De lichamen… er zijn er vele geweest. Er zijn vele vormen van jouw lichaam geweest, maar jij blijft hetzelfde. Maar het moet niet alleen een geloven zijn - het moet tot hun ervaring worden gemaakt.

Dus onthou één ding: jouw therapiegroepen moeten geen gewone therapieën zijn, die alleen maar een vernisje zijn en de mens het gevoel geven dat ze iets hebben geleerd, dat ze iets hebben ervaren en na een week of twee is hij weer hetzelfde. Er is niet één enkele persoon in de gehele wereld die totaal psychoanalytisch is behandeld. En er zijn duizenden psychoanalitici die psychoanalyse doen, in geen enkel geval zijn ze in staat geweest het compleet te laten zijn, om de eenvoudige reden dat ze niets met mediatie te maken hebben. En zonder meditatie kan je aan de oppervlakte blijven schilderen, maar de binnenwerkelijkheid blijft hetzelfde.

Mijn therapeuten moeten meditatie als het eigenlijke centrum van therapie introduceren, en al het andere zou er rond moeten draaien. Dan hebben wij van therapie werkelijk iets waardevols gemaakt. Dan gaat het niet alleen maar om de personen die ziek zijn of om hen die een beetje geestelijk uit balans zijn, of om hen die angst, jaloezie, geweld voelen. Dit is een negatief deel van therapie.

Onze therapie zou moeten zijn dat wij de persoon zijn individualiteit terug geven. Wij geven hem zijn kinderjaren en onschuld terug. Wij moeten hem integriteit geven, kristallisatie, zodat hij nooit de dood vreest. En zodra de vrees voor dood verdwijnt zijn alle andere angsten zeer klein, zij zullen het volgen, ze zullen eenvoudig verdwijnen.

En wij moeten mensen leren hoe totaal en geheel te leven en niet te leven volgens het onderwijs van alle godsdiensten. Zij leren jou afstand te doen van. Ik leer je je te verheugen.


Osho: The Last Testament, Volume 2, Hoofdstuk 16 (Slechts beschikbaar op audiotape )

<< Back