Quantcast

About Meditation? Stilte zonder inspanning...

Stilte zonder inspanning...

<< Back

Een leeuw liep door het bos om een opiniepeiling te houden om te bepalen wie het grootst onder alle wilde dieren was. Toen hij het nijlpaard zag, informeerde hij, „Wie is de koning van het bos?“ „U bent het,“ zei het nijlpaard. Daarna ontmoette hij een giraf. „Wie is de koning van het bos?“ informeerde hij. „U bent het,“ zei de giraf. Daarna ontmoette hij de olifant. Hij gaf hem een goede tik op de knie en zei, „En wie is de koning van het bos?“ De olifant pake hem met zijn slurf op en slingerde hem tegen de boom. Toen de leeuw neer gleed, zei hij, zichzelf afborstelend: „je moet niet boos worden alleen maar omdat je het juiste antwoord niet kent.„

Jammer genoeg ken ik het juiste antwoord wel. Ik word niet boos op jou, maar ik zal je zeker vertellen wanneer je gelijk hebt en wanneer ongelijk.

Om te beginnen is het zitten bij mij tijdens deze discourses niets meer dan het meer en meer creëeren van het gevoel van meditatie bij jou. Ik spreek niet om iets te onderwijzen; ik spreek om iets tot stand te brengen. Dit zijn geen lezingen; dit zijn eenvoudig mogelijkheden voor jou om stil te worden, omdat als je gevraagd word om stil te zijn zonder een inspanning te doen je grote moeilijkheden zal ondervinden.

Dat is wat de Zen leraren hun discipelen hebben verteld: „Wees stil, maar lever geen inspanning.“ Nu, je zet die persoon in zo'n moeilijke situatie: 'Lever geen inspanning en wees stil….' Als hij welke inspanning dan ook levert is hij verkeerd - en er is geen manier stil te zijn zonder enige inspanning te leveren. Als het mogelijk zou zijn zonder enige inspanning stil te zijn dan zou er geen behoefte zijn aan welke meester dan ook, er zou geen behoefte geweest zijn om meditatie te leren. De mensen zouden stil worden zonder enige inspanning.

Ik ben zo diep in Zen-inspanningen als mogelijk is gegaan. Zij hebben voor bijna veertien eeuwen, sinds Bodhidharma, gewerkt. Zij zijn één van de grootste groepen in de wereld, totaal toegewijd aan één enkel ding, en dat is meditatie. Er is nergens een ander experiment dat onophoudelijk voor zolange tijd is gedaan. Maar nog steeds zijn er niet veel Zen-meesters.

Ja, zijn er meer meesters in de stroom van Zen dan in welke andere stroom in de wereld, maar nog zijn zij met zeer weinigen in vergelijking met de mensen die hebben gewerkt. Ik heb uitgezocht wat de basisfout was - en dit is de basisfout: die Zen-meesters vertelden hen het juiste ding, maar niet op de juiste manier. Ik maak jou bewust van stiltes zonder enige inspanning van jouw kant. Voor het eerst wordt mijn spreken gebruikt als strategie om stilte in jou te creëeren.

Dit is geen onderwijs, een doctrine, een credo; dat is waarom ik alles kan zeggen. Ik ben de meest vrije persoon die ooit heeft bestaan wat betreft het zeggen van wat dan ook. Ik kan mijzelf in dezelfde avond honderd keer tegenspreken, omdat het geen toespraak is, dus het hoeft niet met elkaar verenigbaar te zijn. Het is een totaal verschillend ding, en het zal tijd voor de wereld vergen om te erkennen dat er een enorm verschillend experiment aan de hand was.

Precies op het moment, dat ik stil word, wordt jij stil…. Wat blijft is alleen maar het pure wachten. Jij levert geen inspanning; ik lever geen inspanning. Ik geniet ervan om te spreken. Het is geen inspanning.

Ik hou er van om jou stil te zien.
Ik hou er van jou te zien lachen.
Ik hou er van om jou te zien dansen.
Maar in al deze activiteiten blijft het fundamentele meditatie. align=right>Osho .


Satyam Shivam Sundram, Hoofdstuk 28

<< Back