Quantcast

About Meditation? Er zijn zo veel, erg verschillende vormen van technieken. Hebben zij ergens een gemeenschappelijk uitgangspunt?

Er zijn zo veel, erg verschillende vormen van technieken. Hebben zij ergens een gemeenschappelijk uitgangspunt?

<< Back

Er zijn honderd en twaalf methodes van meditatie, maar getuige zijn is een essentieel onderdeel van alle honderd en twaalf methodes. Voor zover mij betreft, is getuige zijn de enige methode. Die honderd en twaalf zijn verschillende toepassingen van getuige zijn.

De essentiële kern, de geest van meditatie moet geleerd worden hoe getuige te zijn. Je ziet een boom: bent daar, de boom is daar, maar kan je één ding meer vinden? - dat je de boom ziet, dat er een getuige in jou is die jou 'de boom ziet zien'?. De wereld is niet slechts verdeeld in het voorwerp en het onderwerp. Er is ook iets voorbij allebei, en dat 'voorbij' is meditatie.

Zo in elke handeling… en ik wil geen mensen één uur of een half uur in de ochtend of in de avond laten zitten. Dat soort meditatie helpt niet, omdat als je één uur mediteert, dan zal je drieëntwintig uren enkel het tegengestelde er van doen. Meditatie kan overwinnend zijn: getuige zijn is zo'n methode die gespreid kan worden over de vierentwintig uren van de dag.

Eten wordt niet geïdentificeerd met de eter. Het voedsel is daar, de eter is daar, en jij bent hier, kijkend naar. Lopen, laat het lichaam lopen maar jij kijkt er gewoon naar. Langzaam, komt de handigheid er aan. Het is een handigheid en zodra je op kleine dingen kunt letten…. Een kraai die kraait … jij luistert er naar. Dit zijn er twee - het voorwerp en het onderwerp - maar kan jij een getuige zien die ze allebei ziet? De kraai, de luisteraar, en er is nog iemand die naar allebei kijkt. Het is zo'n eenvoudig fenomeen. Dan kan je afdalen in diepere lagen: je kunt naar je gedachten kijken; je kunt kijken naar je emoties, naar je stemmingen.

Het is niet nodig om te zeggen „ik ben droevig.“ Je kan getuige zijn van het feit dat er een wolk van droefheid over je heen gaat. Er is woede - je kunt er eenvoudig getuige van zijn. Het is niet nodig om te zeggen „ik ben boos.“ Je bent nooit boos, is er geen reden voor je om boos te zijn; bent er altijd een getuige van. De woede komt en gaat; je bent enkel een spiegel. De dingen komen, worden teruggekaatst, verdwijnen- en de spiegel blijft leeg en schoon, onbeschadigd door de terugkaatsingen.

Getuige zijn is je binnenspiegel vinden. Zodra je het hebt gevonden, beginnen de mirakels te gebeuren. Wanneer je eenvoudig getuige bent van je gedachten, verdwijnen de gedachten. Dan is er plotseling een enorme stilte je nooit hebt gekend. Wanneer je naar je stemmingen kijkt- woede, droefheid, geluk - dan verdwijnen ze plotseling en een nog grotere stilte wordt ervaren.

Wanneer er niets is om naar te kijken - dan is er de revolutie. Dan draait de energie van het getuige zijn zich om omdat er niets is om het te verhinderen; er blijft geen voorwerp over. Het woord 'voorwerp' is mooi. Het betekent eenvoudig dat dat wat jou tegenhoudt jou objectiveert. Wanneer er geen objecten zijn waar je getuigevan kan zijn, komt het eenvoudig terug naar jezelf- naar de bron. Dat is het punt waar iemand verlicht wordt.

Meditatie is slechts een weg: het eind is altijd buddhahood, verlichting. Dit ogenblik kennen is alles kennen. Dan is er geen ellende, geen frustratie, geen zinloosheid; dan is het leven niet meer een toevalligheid. Het wordt een deel van het kosmische geheel - een essentieel onderdeel, en een enorm geluksgevoel laat zien dat het gehele bestaan je nodig heeft.


Osho: Light on the Path, Hoofdstuk 1

<< Back