Quantcast

About Meditation? Kan ik pijn(en) voelen tijdens of na het mediteren?

Kan ik pijn(en) voelen tijdens of na het mediteren?

<< Back

Als je je een beetje zorgen maakt over je gezondheid, bijvoorbeeld als je weet dat je rugproblemen of iets met je hart hebt, check het dan eerst bij je arts voor dat je de aktieve methodes probeert. Als je begonnen bent met de methodes en er na drie dagen nog een pijn is, is het aan te raden om een afspraak met een dokter te maken.

Dit is het antwoord van Osho op een vraag over pijn tijdens het doen van de aktieve technieken:

Blijf het doen - en je zal er over heen komen. De redenen [voor de pijn] zijn duidelijk. Er zijn twee redenen. Eerst, het is een krachtige oefening en je lichaam moet er op afgestemd worden. Drie of vier dagen zal je voelen dat het gehele lichaam pijn doet. Met elke nieuwe oefening zal het gebeuren. Maar na vier dagen gaat het over en je lichaam zal sterker dan ooit voelen.

Maar dit is niet de basis. De basis gaat dieper, en de basis is wat de moderne psychologen zijn te weten gekomen. Jouw lichaam is niet alleen maar fysiek. In je lichaam, in je spieren, in de structuur van je lichaam zitten vele zaken die er door onderdrukking zijn ingekomen. Als je woede onderdrukt, gaat het gif in het lichaam zitten. Het gaat in de spieren, het gaat in het bloed zitten.Als je iets onderdrukt is het niet slechts een mentale zaak, het is ook lichamelijk... omdat je niet echt verdeeld bent . Je bent geen lichaam en mind, - psychosomatisch. allebei samen . Dus wat er ook gedaan wordt met je lichaam raakt ook de mind en wat er ook gedaan wordt met de mind raakt het lichaam, want lichaam en mind zijn de twee einden van dezelfde entiteit.

Wanneer een dier boos wordt, wordt hij boos. Hij heeft er geen ethiek over , er geen onderwijs over. Hij wordt eenvoudig boos en de woede komt los. Wanneer jij boos wordt wordt je op een min of meer dezelfde manier boos als een dier. Maar anderzijds zijn er de maatschappij, ethiek, etiquette, en duizenden andere dingen. Je moet de woede onderdrukken. Je moet aantonen dat je niet boos bent; moet glimlachen - een geschilderde glimlach! Je moet een glimlach creëeren, en je onderdrukt de woede. Wat gebeurt met het lichaam? Het lichaam was bereid te vechten, te vluchten of te vechten, te ontsnappen aan het gevaar, het te ontvluchten of het in het gelaat te zien. Het lichaam was bereid iets te doen: woede is slechts een bereidheid om iets te doen. Het lichaam zou heftig zijn, aggressief.

Als je heftig en agressief zou kunnen zijn, dan kan die energie worden vrijgegeven. Maar je kan niet zo zijn, het is niet gepast, dus je onderdrukt het. Wat gebeurt er dan met al die spieren die klaar stoncen om aggressief te worden? Zij zullen verlamd worden. De energie duwt ze naar aggressiviteit en jij duwt ze terug om niet aggressief te worden. Er zal een conflict zijn. In je spieren, in je bloed, in je lichaamsweefsels, zal er conflict zijn. Zij zijn klaar om iets naar buiten te brengen en jij dwingt hen om het nièt naar buiten te brengen . Dan wordt je lichaam verlamd.

Dit gebeurt met elke emotie en dit gaat dag na dag door voor jaren. Dan wordt je lichaam helemaal verlamd. Alle zenuwen worden verlamd. Zij stromen niet, zijn zij niet vloeiend, zijn zij niet in leven. Zij zijn dood gegaan, zij zijn vergiftigd en zij zijn allemaal verward . Zij zijn niet natuurlijk. Dus wanneer je begint te mediteren, zullen al deze vergiften worden vrijgegeven. En waar het lichaam gestagneerd is , zal het moeten smelten, zal het opnieuw vloeiend moeten worden. Dit is een grote inspanning. Na veertig jaar op een verkeerde manier te hebben geleefd, en dan plotseling mediteren….

Het gehele lichaam is in een omwenteling. Je zal de pijn over je hele lichaam voelen. Maar dit pijn doen is goed en je mag het verwelkomen. Sta het lichaam toe om opnieuw te stromen. Het zal opnieuw gracieus en kinderlijk worden; opnieuw zal je de levendigheid voelen. Maar voordat deze levendigheid jou bereikt zullen de dode delen moeten worden verwijderd en dit gaat een beetje pijn doen.

De psychologen zeggen dat wij een pantser rond het lichaam hebben gecreeërd en dat het pantser het probleem is. Als je wordt toegestaan om je volledige boosheid naar buiten te brengen, wat ga je dan doen? Als je boos wordt beginnen je tanden te knarsen. Je wilt iets doen met je nagels en met je handen, want dat is de manier waarop jouw dierlijke afkomst het wil hebben. Je wilt iets met je handen doen, iets vernietigen. Als je niets doet zullen je vingers verlammen; zij zullen de gratie, de schoonheid verliezen. Zij zullen geen levende lichaamsdelen zijn. En daar is het vergif, dus als je iemand een hand wilt geven, is er werkelijk geen aanraking, omdat je handen dood zijn.

Jouw lichaam moet vele vergiften vrijgeven. Je bent vergiftigd en je krijgt pijn omdat deze vergiften zich in jou hebben vastgezet. Nu creëer ik opnieuw een chaos. Deze meditatie moet chaos binnen jou creëren opdat je opnieuw 'herschikt' wordt zodat een nieuwe manier van doen mogelijk wordt. Je moet worden vernietigd zoals je bent; alleen dan kan het nieuwe geboren worden. Zoals je nu bent is het allemaal verkeerd gegaan. Je moet vernietigd worden en alleen dan kan er iets nieuws worden gecreëerd. Er zal pijn zijn, maar deze pijn is het waard .

Dus blijf de meditatie doen en sta het lichaam toe om pijn te hebben. Sta het lichaam toe er zich niet tegen te verzetten ; sta het lichaam toe om in deze ondraaglijke pijn te bewegen. Deze ondraaglijke pijn komt uit jouw verleden, maar het zal voorbij gaan. Als je klaar bent zal het weggaan. En wanneer het weggaat, dan zal je voor het eerst een lichaam hebben. Op dit ogenblik hebt je slechts een gevangenis, een capsule… dood. bent ingekapseld; hebt geen behendig, levendig lichaam. Zelfs de dieren hebben mooiere, meer levende organismen dan jij.

Wij hebben onze organismen veel geweld aangedaan. Dus in deze chaotische meditatie dwing ik je lichamen opnieuw te leven. Vele geblokkeerde zaken zullen worden gebroken; vele vastgezette dingen zullen opnieuw los gemaakt worden en vele systemen zullen opnieuw vloeiend worden. Er zal pijn zijn, maar verwelkom het. Het is een zegen en je zult het overwinnen. Ga verder! Er is geen noodzaak om te denken wat te doen. Je zet eenvoudig de meditatie voort. Ik heb honderden en honderden mensen gezien die door het zelfde proces zijn gegaan. Binnen een paar dagen is de pijn weggegegaan. En wanneer de pijn is weggegegaan, zal je een subtiele vreugde rond je lichaam voelen.

Je kunt het niet hebben op dit ogenblik omdat er de pijn is. Je kunt het weten of je kunt het niet weten, maar de pijn is over je hele lichaam. bent er eenvoudig onbewust over geworden omdat het altijd zo met je is geweest. Wat er ook is je wordt er onbewust van. Door meditatie zal je bewust worden en dan zal de mind zeggen, „niet doen, mijn hele lichaam doet pijn .“ Luister niet naar de mind. Blijf het eenvoudig doen.

Binnen een bepaalde periode zal de pijn verdwijnen. En wanneer de pijn verdwijnt, wanneer je lichaam opnieuw ontvankelijk is geworden en er geen blokkade is, er geen vergiften meer zijn, zal je altijd een subtiele vorm van vreugde om je heen voelen. Wat je ook doet of niet doet, je zult altijd een subtiele trilling van vreugde rond je lichaam voelen.


Osho: The Supreme Doctrine, Hoofdstuk 5

<< Back