Quantcast

About Meditation? Wat zegt Osho over Yoga?

Wat zegt Osho over Yoga?

<< Back

Yoga betekent harmonie, de wetenschap van harmonie…. (En) meditatie is het allergrootste wonder met betrekking tot het brengen van harmonie met de realiteit. Meditatie is de God van yoga. Maar yoga is in verkeerde handen terechtgekomen, en niet slechts kortelings; sinds eeuwen is het in verkeerde handen.

De aanvankelijke fout werd gemaakt door de stichter, Patanjali zelf. Patanjali heeft yoga in acht stukken verdeeld. Zijn verdeling is duidelijk, erg wetenschappelijk, maar hij was zich niet echt bewust van de domheid van mensen. Hij begon met het lichaam, en dat is de juiste manier om te beginnen. Het eerste gedeelte van yoga moet lichamelijk zijn, mensen leven aan de oppervlakte, in het lichaam, dus moet het werk daar beginnen, slechts dan kan het de mind bereiken. Als je voorbij het lichaam en voorbij de mind gaat, dan zal het derde, meditatie plaatsvinden.

Dus volgens Patanjali behoort het eerste gedeelte tot het lichaam. Maar hij was er zich niet van bewust dat miljoenen mensen verstrikt blijven in het eerste gedeelte. Zo werd yoga dus een synoniem voor yogahoudingen; mensen die op hun hoofd staan en zich in allerlei bochten wringen; dat is synoniem geworden met yoga.

Het is niet de echte yoga, het is het voorspel, de beginfase; en diegene die denkt dat de inleiding het hele boek is, is een idioot. Maar Patanjali waarschuwde de mensen niet. Het zou beter geweest zijn de mensen te waarschuwen. Mensen zoals Patanjali geloven in de intelligentie van anderen; die er niet is! Zij hebben vertrouwen. Hun vertrouwen is oneindig groot, hun vertrouwen is net zo oneindig groot als de domheid van mensen is. Zij respecteren de intelligentie van mensen. Hij waarschuwde de mensen niet, maar een waarschuwing was absolute noodzaak: “Blijf niet steken in het lichamelijke gedeelte.”

Weinig mensen, heel erg weinig mensen; als honderd mensen in yoga geïnteresseerd raken,zal er slechts een verder gaan dan het lichamelijke gedeelte. En die persoon zal verstrikt raken in het psychologische gedeelte. Als honderd mensen verstrikt geraakt zijn in het psychologische gedeelte zal er slechts een aan ontkomen---- en pas als je uit de mind stapt, dan zal de echte yoga beginnen.

Het lichamelijke gedeelte van yoga zal je grote lichamelijke kracht geven; Het kan je een lang, gezond leven geven. Maar wat ga je doen met een lang leven? Als je dom bent, zal je in plaats van zeventig jaar, twee honderd jaar dom zijn. Het zal niemand helpen, het zal een ramp zijn.

Er was een man, genaamd Nadir Shah, een van de meest beruchte, moordlustige man in de geschiedenis van de mensheid. Hij viel India minstens honderdacht keer binnen. Hij vermoorde meer mensen in India dan wie dan ook. Hij had zijn eigen manieren om te martelen: hij zette de hele stad in brand, omsingelde de stad, zodat niemand kon ontsnappen; en hij genoot ervan! Deze man vroeg een astroloog, van wiens faam hij gehoord had,” Wat zeggen ze? Wat is uw advies? Moet een mens lang leven, erg lang, of alleen maar het gemiddelde, zeventig jaar?”

De astroloog moet een erg wijs mens geweest zijn, hij zei: “ Het hangt er van af. Als een man zoals jij lang leeft, dan is het slecht, dan is het onfortuinlijk. Ten eerste, een man zoals jij zou niet geboren moeten worden; ten tweede, als hij geboren is,zou hij onmiddellijk moeten sterven. Ten derde, als hij er op de een of andere manier in slaagt te leven, dan hoe eerder hij sterft hoe beter.”

Nadir Shah was heel erg boos. Dit was de eerste man die hij niet lastiggevallen had met zijn moordlustige houding, dit was de eerste man die de waarheid gesproken had zoals hij was. Nadir Shah zei, “Ik zal je doden.” De astroloog zei, “Dat doet er niet toe, je kunt me doden, maar ik moet de waarheid spreken. De waarheid is dat als mensen zoals jij, leven, ze vierentwintig uur zouden moeten slapen en zoveel zouden moeten drinken als ze kunnen!”

Nadir Shah was zeer geshockeerd maar de man was zo geloofwaardig dat Nadir Shah maar wegging. Hij had niet de moed zo een man te vermoorden. Hij was in de war en herhaalde alsmaar:”Wat een man! Bijna een draak! Ik beefde van de manier waarop hij naar mij keek en de manier waarop hij dingen zei, ik had nooit verwacht dat iemand zoveel moed zou hebben.” Maar hij had respect voor de astroloog.

Yoga kan er voor zorgen dat een mens lang leeft, maar wat doe je er mee? Het fysieke gedeelte zou niet zoveel aandacht moeten krijgen. Ja, een beetje is goed om lichamelijk fit te blijven, alleen maar een klein beetje, anders is het een ondoordringbare jungle; men verzand in futiliteiten, in complexiteiten.

Het tweede gedeelte is zelfs nog veel omvattender dan het lichamelijke gedeelte. Als je daar in terechtkomt krijg je grote psychische kracht, je kunt gedachten van mensen lezen; maar wat doet het er toe? Je eigen rommel is al zo veel, wat is het belang ervan iemand anders rommel te lezen? Hij wordt gekweld door zijn rommel en jij leest zijn gedachten; en jij denkt dat je iets fantastisch doet!

Het gaat er juist om, om van gedachten af te komen, niet ze te lezen. Iedereen moet van zijn eigen gedachten af: wat is het belang andermans gedachten te lezen? En wat brengt het? Je staat aan de kant van de weg en je ziet een man langslopen die aan zijn hond denkt; en dan? Als je luistert naar de gedachten van mensen, wat zal je dan vinden? Iemand denkt aan zijn koe, iemand denkt aan zijn buffel, iemand denkt aan zijn vrouw, iemand denkt aan de vrouw van iemand anders! En jij denkt wat zij denken. Misschien is de andere persoon ook een yogi en leest iemand anders gedachten…. Dan worden dingen erg ingewikkeld! Het lichamelijke gedeelte is gewoon, het psychologische gedeelte is gewoon. Beiden kunnen macht geven, maar macht is niet het doel van meditatie. Macht is politiek, alle soorten macht zijn politiek. En macht corrumpeert; alle soorten macht; onvoorwaardelijk en absoluut, het corrumpeert altijd.

Daarom zeg ik, het enige wat van belang is, het werkelijke doel van religie, van alle soorten yoga, van alle manieren van zoeken, is meditatie. Men moet alle niet essentiële dingen opzij zetten. Je kunt dingen als stapsteen gebruiken, maar niet meer dan dat; als springplank. Je moet je er niet al te druk om maken. Je hele belang moet op een doel gericht zijn, als een pijl moet je bewegen richting meditatie, slechts dan, in dit korte leven, met zo weinig tijd, kracht en energie beschikbaar en met zoveel problemen aan je hoofd,kan je hopen dat de pijl zijn doel zal bereiken.

En het ogenblik dat je meditatie ervaart, niet erover weet, maar echt ervaart, vind er een grote opluchting plaats. Plotseling verdwijnen alle spanningen, angsten, kwellingen. Zelfs als je ze voor de verandering zou willen hebben, zijn ze niet meer te vinden. Ik heb het geprobeerd maar het mislukte! Soms probeer ik heel hard een angst te vinden, maar het lukt niet, het werkt gewoon niet. Ik heb het op alle mogelijke manieren geprobeerd, maar kom steeds tot de conclusie; het werkt niet.

Als je eenmaal meditatie ervaren hebt, is het onmogelijk voor je om je ellendig te voelen. Gelukzaligheid is onvermijdelijk, een natuurlijke uitstorting, die alsmaar doorgaat zoals bloemen die uit de hemel vallen.

Uit een niet gepubliceerd geschrift

<< Back