Quantcast

About Meditation? Wat betekent 'identificatie'?

Wat betekent 'identificatie'?

<< Back

Alles wat ik zeg is: er naar kijken is goed, er niet naar kijken is fout .
Ik maak het absoluut eenvoudig: wees waakzaam.

Het gaat je niets aan- als er hebzucht voorbij komt, laat het voorbij komen; als er woede passeert, laat het passeren. Wie ben jij om je er in te mengen? Waarom ben je zo erg geidentificeerd met je mind? Waarom begin je te denken, „ik ben gulzig… Ik ben boos“? Het is slechts een gedachte van woede die passeert. Laat het passeren; jij kijkt er slechts naar.

Er is een oud verhaal…. Een man die de stad is uitgegaan komt terug en vindt zijn huis in brand staan. Het was één van de mooiste huizen in de stad, en de man hield van het huis. Vele mensen waren bereid om een dubbele prijs voor het huis te geven, maar hij was nooit met welke prijs dan ook akkoord gegaan, en nu staat het voor zijn ogen in brand.. Duizenden mensen hebben zich verzameld, maar er kan niets worden gedaan.

De brand heeft zich zover uitgebreid dat, zelfs als je probeert om het te blussen, er niets zal worden bewaard. Dus hij wordt zeer droevig. Zijn zoon komt aanlopen, en fluistert iets in zijn oor: „Maak je niet ongerust. Ik verkocht het gisteren, en voor een zeer goede prijs - drie keer…. De aanbieding was zo goed, ik kon niet op u wachten. Vergeef me.“

Maar de vader zei, „Goed, als je het voor drie keer meer dan de originele prijs van het huis hebt verkocht.“ Dan wordt de vader ook een observator, met de andere observators. Nog geen moment daarvoor was hij geen 'kijker', hij was geidentificeerd. Het is het zelfde huis, de zelfde brand, alles is hetzelfde - maar nu is hij er niet bij betrokken. Hij geniet er van zoals alle anderen Dan komt de tweede zoon aanlopen en hij zegt tegen de vader „wat doet u? Het huis staat in brand en u glimlacht?“
De vader zegt „jij weet het niet , je broer heeft het verkocht' Hij zei „hij heeft gesproken over het te verkopen, maar er was nog niets geregeld, de man gaat er nu niet meer achteraan.“ Opnieuw verandert alles. De tranen die waren verdwenen zijn terug in de ogen van de vader gekomen, zijn glimlach is er niet meer, zijn hart bonst. Maar de observator is weg. Hij is opnieuw geïdentificeerd.

En dan komt de derde zoon en hij zegt „die man is een man van zijn woord. Ik kom net bij hem vandaan. Hij zei, „het maakt niet uit of het huis in brand staat of niet, het is van mij. En ik ga de prijs betalen die we hebben afgesproken. Noch u , noch ik wist dat het huis in brand zou vliegen.“ Opnieuw is de vader een observator. De identificatie is er niet meer. Eigenlijk is er niets verandert ; enkel het idee dat „ik ben de eigenaar , ik word op de een of andere manier geidentificeerd met het huis,“ maakt het gehele verschil. Het volgende ogenblik voelt hij 'ik ben niet geidentificeerd. Iemand anders heeft het gekocht, ik heb er niets mee te doen; laat het huis branden.“

Deze eenvoudige methodologie van het kijken naar de mind, dat je er niets mee te maken hebt…. Het grootste deel van jouw gedachten zijn niet van jou, maar van je ouders, je leraren, je vrienden, de boeken, de films, de televisie, de kranten. Tel slechts hoeveel gedachten van jou zijn, en je zal worden verrast dat niet één enkele gedachte de jouwe is. Ze zijn allemaal uit andere bronnen, zijn allemaal geleend - of door anderen op jou gedumpt, of dwaas genoeg door jou zelf op jou zelf gedumpt, maar niets is van jou.

De mind is er, functionerend als een computer; letterlijk is het een bio-computer. Je zult je niet identificeren met een computer. Als de computer heet wordt, zal jij niet heet worden. Als de computer boos wordt en begint signalen in vier letterwoorden te geven, zual jij je niet ongerust maken. Je zal zien wat er verkeerd is, waar er iets verkeerd is. Maar je blijft er los van.

Alleen maar een handigheidje… Ik kan het zelfs geen methode noemen omdat dat het zwaar maakt; Ik noem het een handigheidje. Door het alleen maar te doen ben je op een dag plotseling in staat het te doen. Vaak zal je falen, dat is niets om je zorgen over te maken , het is natuurlijk. Maar enkel door het te doen zal het op een dag gebeuren.

Zodra het is gebeurd, zodra je zelfs maar voor één enkel ogenblik de observator bent geworden, weet je hoe je de observator kan worden - de observator op de heuvels, ver weg. En de hele mind ligt daar diep in de donkere vallei en je hoeft er niets mee te doen. Het vreemdste ding van de mind is dat, als je een observator wordt, het begint te verdwijnen. Zoals het licht zich in het donker uitspreidt, verspreidt het kijken naar zich uit over de mind, zijn gedachten, zijn toebehoren.

Dus meditatie is eenvoudig waakzaamheid/oplettendheid, bewustzijn. En dat laat zien dat het niets met uitvinden te maken heeft. Het vindt niets uit; het ontdekt eenvoudig dat wat er is.

En wat is er? Je gaat naar binnen en je vindt oneindige leegte, zo ongelooflijk mooi, zo stil, zo vol van licht, zo geurig, dat je het 'Koninkrijk God's' bent binnen gegaan. In mijn woorden, je bent in het goddelijke binnengegaan.

En als je eenmaal in deze ruimte bent geweest, kom je er uit als een totaal nieuw persoon, een nieuwe mens. Nu hebt je je originele gezicht. Alle maskers zijn verdwenen. Je zult in dezelfde wereld, maar niet op dezelfde manier leven. Je zult onder dezelfde mensen zijn, maar niet met dezelfde houding en dezelfde benadering. Je zult als een lotusbloem in het water leven: in het water, maar absoluut onaangeroerd door het water.


Osho: From Unconsciousness to Consciousness, Hoofdstuk 20

<< Back