Quantcast

About Meditation? Wat kan meditatie doen aan het oplossen van mijn problemen?

Wat kan meditatie doen aan het oplossen van mijn problemen?

<< Back

Als je helder bent, en je begrijpt, zullen de problemen in je leven zich oplossen. Laat me je herinneren aan het gebruik van het woord 'oplossen'. Ik zeg niet dat je de antwoorden vindt, de oplossingen voor je problemen, nee. En ik spreek alleen maar over levensproblemen; daar vroeg je naar.

Het belangrijkste wat je moet begrijpen over levensproblemen: Ze worden gecreëerd door je onheldere visie. Het is dus niet zo dat je ze eerst helder ziet, dan de oplossing vindt, en die dan probeert te gebruiken. Nee, het proces is niet zo lang, het proces is erg simpel en kort. Het moment dat je jouw levensproblemen helder kunt zien, lossen ze zich op, verdwijnen,

Het is niet zo dat je nu een antwoord hebt gevonden dat je kunt gebruiken en waarmee je op een dag je problemen te niet kunt doen. Het probleem bestond omdat je niet helder keek, jij was de schepper ervan. Denk hier weer aan, ik spreek over levensproblemen. Ik zeg niet dat als je auto kapot is je maar rustig moet gaan zitten en duidelijk moet zien wat het probleem is; het probleem is duidelijk, doe iets. Het is niet zo dat je rustig onder een boom kunt gaan zitten mediteren en soms even je ogen opent en kijkt of het probleem zich opgelost heeft of niet.

Het is geen levensprobleem, maar een mechanisch probleem. Als je een lekke band hebt, zal je hem moeten wisselen. Dit heeft niets te maken met je verstand of inzicht, het heeft te maken met de landweg waarover je reed. Wat kan je inzicht doen met de landweg? Anders gezegd, drieduizend mediterende mensen hier kunnen een landweg niet repareren? Alleen meditatie zou genoeg zijn, en in de morgen zou je een geasfalteerde weg vinden.

Het gaat alleen om levensproblemen. Bijvoorbeeld, je bent jaloers, je bent boos, je voelt je nutteloos. Je sleept jezelf op een of andere manier voort, je vindt het leven niet meer aantrekkelijk. Dit zijn levensproblemen en deze ontstaan uit je niet heldere verstand. Onduidelijkheid is de bron waaruit zij ontstaan, helderheid wordt de oplossing. Als je helder bent en helder kunt zien zal het probleem verdwijnen.

Niets anders is nodig dan dat. Alleen maar kijken, alleen maar het hele proces gadeslaan, hoe de problemen ontstaan, hoe ze bezit van je nemen, hoe ze je verward maken, verblinden, en hoe je vreemd gaat reageren, waar je later spijt van krijgt, waarvan je je later realiseert dat het volledig krankzinnig was, dat: 'ik deed dat ondanks mijzelf. Ik wilde dat niet doen.' Maar het was alsof ze je in bezit genomen hadden….

From Misery to Enlightenment, Chapter 20.

<< Back