Quantcast

OSHO Times Body Dharma Een Dieet voor de Meditator

Een Dieet voor de Meditator

De mens is de enige diersoort waarvan het dieet niet voorspelbaar is. Het dieet van alle andere dieren is bepaald. Hun basis behoeften en hun aard bepalen wat ze moeten eten en wat niet, hoeveel ze moeten eten en hoeveel niet, wanneer ze moeten eten en wanneer ze moeten stoppen. Maar de mens is absoluut onvoorspelbaar, hij is absoluut onzeker. Noch zijn aard vertelt hem wat hij moet eten, noch zijn bewustzijn vertelt hem hoeveel hij moet eten, noch zijn verstand beslist wanneer hij moet stoppen met eten.

Omdat geen van deze kwaliteiten van de mens voorspelbaar zijn is het leven van de mens in een aantal onzekere richtingen gegaan. Maar als er ook maar een beetje begrip is — als de mens begint te leven met enige intelligentie, met een klein beetje bedachtzaamheid, als hij zijn ogen een beetje opent — dan is het helemaal niet moeilijk om over te gaan op een juist dieet. Het is heel gemakkelijk, er is niets wat makkelijker is. Om het juiste dieet te begrijpen, verdelen we het in twee delen.

Het eerste: wat moet de mens eten en wat niet?

Het lichaam van de mens is opgebouwd uit chemische elementen. Het hele proces van het lichaam is heel chemisch. Als je alkohol in een mens brengt, dan zal dat het lichaam beïnvloeden — het zal bedwelmd raken, bewusteloos. Hoe gezond hij ook moge zijn, hoe vredig de man ook moge zijn, de chemie van de bedwelming heeft een uitwerking op het lichaam. Al is hij nog zo heilig, als hem gif wordt gegeven zal de man sterven.

Elk voedsel dat de mens in een staat van onbewustzijn brengt, in een staat van opwinding, in een extreme toestand, of in een staat van verwarring, is schadelijk. En de meest ernstige, diepste schade vindt plaats wanneer deze stoffen de navel bereiken.

Misschien ben je je er niet bewust van dat in de natuurgeneeswijzen over de hele wereld, klei-pakkingen, licht voedsel, met waterdoordrenkte doeken en baden worden gebruikt om het lichaam te genezen. Maar geen natuurgeneeskundige heeft nog begrepen dat het effekt van met waterdoordrenkte doeken, klei-pakkingen, of baden op het lichaam niet zozeer komt door hun speciale kwaliteiten, maar door de manier waarop ze de navel beïnvloeden. En het navel centrum beïnvloed vervolgens de rest van het lichaam. Al deze dingen — de klei, het water, het bad — beïnvloeden de sluimerende energie in het navel centrum en als die energie wakker wordt, begint het lichaam van de persoon te genezen.

Maar in de natuurgeneeskunde is men zich hiervan nog niet bewust. Men denkt dat deze heilzame invloeden komen door de klei-pakkingen of het bad of de natte doeken op de buik! Ze zijn heilzaam, maar de echte werking komt door het wakker maken van de sluimerende energie in de centra van de navel.

Als het navel centrum slecht wordt behandeld, als een verkeerd dieet, verkeerd voedsel wordt gebruikt, dan zal langzaam maar zeker het navel centrum gaan slapen en de energie wordt zwakker. Langzaam valt het in slaap. Uiteindelijk slaapt het. Dan merken we niet eens dat het een centrum is.

Dan merken we slechts twee centra op: één is het brein waar voortdurend gedachten heen en weer gaan, en het andere is een soort hartcentrum waar de emoties zich roeren. Met meer dan dat hebben we geen kontakt. Dus, hoe lichter het voedsel is, hoe minder het lichaam wordt bezwaard, hoe waardevoller en belangrijker het zal zijn voor het begin van je innerlijke reis.

Voor een juist dieet moet je er vooral op letten dat het geen opwinding veroorzaakt, het moet niet bedwelmend zijn en niet zwaar. Na het eten moet je je niet zwaar of slaperig voelen. Maar misschien voelen we ons allemaal zwaar en slaperig na het eten — dan zouden we moeten begrijpen dat we verkeerd eten.

Sommige mensen worden ziek omdat ze niet genoeg eten krijgen en sommige mensen worden ziek omdat ze teveel eten krijgen. Sommige mensen sterven van de honger en sommige mensen sterven van overeten. En het aantal mensen die sterven door overeten zijn altijd meer dan het aantal dat van honger sterft. Heel weinig mensen sterven van de honger. Zelfs als iemand hongerig wil blijven, is er drie maanden lang geen mogelijkheid dat hij sterft. Iedereen kan drie maanden zonder voedsel leven. Maar als iemand zich drie maanden overeet, dan kan hij niet overleven.

Onze verkeerde houding ten aanzien van voedsel kan gevaarlijk voor ons worden. Ze zullen heel duur blijken te zijn. Ze hebben ons tot een punt gebracht waar we nog net in leven zijn. Ons voedsel lijkt ons geen gezondheid te bieden, het lijkt ziekte te veroorzaken. Het is een verrassende situatie als voedsel ons ziek begint te maken. Het is zoiets als de zon die in de morgen opkomt en duisternis veroorzaakt. Dit is een soortgelijk verrassend iets als het zou gebeuren. Maar naar de mening van alle dokters in de wereld ontstaan de meeste ziekten van de mens door een verkeerd dieet.

Iedereen moet dus in de eerste plaats heel oplettend en bewust zijn omtrent eten. En ik zeg dit speciaal voor hen die mediteren. Het is noodzakelijk voor degene die mediteert om zich bewust te blijven wat hij eet, hoe hij eet en wat de invloed is op zijn lichaam. Als een mens gedurende enkele maanden eksperimenteert met bewustzijn, zal hij zeker ontdekken wat het juiste voedsel voor hem is, welk voedsel zorgt voor rust, vrede en gezondheid. Er zijn geen echte moeilijkheden maar omdat we geen aandacht geven aan voedsel, zullen we nooit in staat zijn het juiste voedsel te ontdekken.”

The Inner Journey