Quantcast

OSHO Times Body Dharma Voorbij gaan aan de Mentaliteit van de Kudde

Voorbij gaan aan de Mentaliteit van de Kudde

Voorbij gaan aan de Mentaliteit van de Kudde

“Het derde lichaam is groter dan het tweede, subtieler dan het tweede, hoger dan het tweede.

“Dieren hebben het tweede lichaam maar niet het derde. Dieren zijn zo vitaal. Kijk naar een leeuw, hoe hij loopt. Wat een schoonheid, wat een gratie, wat een grootsheid. De mens heeft zich altijd jaloers gevoeld. Kijk hoe een hert rent. Wat een gewichtsloosheid, wat een energie, wat een groot energie fenomeen! De mens heeft zich altijd jaloers gevoeld. Maar de energie van de mens gaat hoger.

“Het derde lichaam is manumaya kosha, het mentale lichaam. Dit is groter en ruimer dan het tweede. Maar als je dit niet ontwikkeld, zul je bijna als een mogelijke mens blijven, maar niet echt een mens. Het is het verstand dat je tot mens maakt. Maar, je hebt het min of meer. Wat je in plaats daarvan hebt is een gekonditioneerd mechanisme. Als je leeft door nadoen: dan heb je geen verstand.

“Wanneer je begint op jezelf te leven, spontaan, wanneer je je levensproblemen zelf aangaat, wanneer je verantwoordelijk wordt, dan zal je groeien in manumaya kosha. Dan zal het mentale lichaam groeien.

“Wordt steeds meer levend, authentiek, verantwoordelijk. Zelfs als het gevaar bestaat dat je verdwaald, verdwaal, want er is geen manier om te groeien als je zo bang bent om vergissingen te maken. Fouten zijn goed. Vergissingen zijn nodig. Maak nooit dezelfde fout opnieuw, maar wees niet bang om fouten te maken. Mensen die zo bang worden om fouten te maken, groeien nooit. Ze blijven op hun plek zitten, bang om te bewegen. Zij leven niet.

“Het verstand groeit wanneer je situaties zelf onder ogen komt, ondervindt. Met je eigen energie ga je ze oplossen. Ga nooit om advies vragen. Neem de teugels van je leven in eigen hand; dat is wat ik bedoel wanner ik zeg doe je eigen ding. Je zult in moeilijkheden komen — het is veiliger om anderen te volgen. Het is komfortabel om de maatschappij te volgen, om de gewoonten, de traditie, de geschriften te volgen. Het is heel gemakkelijk want iedereen volgt ze, je hoeft maar een doods onderdeel van de kudde te worden, je hoeft alleen maar mee te gaan met de menigte, waar die ook gaat. Het is niet jouw verantwoordelijkheid.

“Maar je mentale lichaam, je manumaya kosha, zal vreselijk lijden. Het zal niet groeien. Je zult niet je eigen verstand hebben, en je zult iets heel, heel moois mislopen, iets dat werkt als een brug voor hogere groei.

“Dus bedenk steeds, wat ik ook tegen je zeg, kun je op twee manieren opvatten. Je kunt het aanvaarden op mijn autoriteit — “Osho zegt het, dus moet het waar zijn” Dan zul je lijden, dan zul je niet groeien. Wat ik ook zeg, luister ernaar, probeer het te begrijpen, neem het mee in je leven, kijk hoe het werkt, en trek dan je eigen konklusies. Ze zullen hetzelfde zijn. Of misschien niet. Ze kunnen nooit precies hetzelfde zijn, omdat jij een andere persoonlijkheid hebt, een uniek wezen bent. Wat ik ook zeg is van mij. Het moet wel diepe wortels in mij hebben. Je kunt tot soortgelijke konklusies komen, maar ze kunnen niet precies hetzelfde zijn. Dus je moet mijn konklusies niet tot de jouwe maken.

“Je moet proberen mij te begrijpen, je moet proberen te leren, maar je moet geen kennis van mij verzamelen, je moet geen konklusies van mij verzamelen. Dan zal je mentale lichaam groeien.

“…Als je eenmaal voorbij gaat aan het mentale lichaam, zul je voor het eerst ontdekken dat je niet het verstand bent maar de toeschouwer. Lager dan de het verstand blijf je ermee geïdentificeerd. Als je eenmaal weet dat gedachten, mentale beelden, en ideeën slechts voorwerpen zijn, drijvende wolken in je bewustzijn, ben je er los van… onmiddellijk.

“Je gaat voorbij aan het lichaam… iemand die niet meer beperkt is tot een lichaam, iemand die weet dat hij niet het lichaam is, grof of subtiel, iemand die weet dat hij oneindig is, zonder grenzen. Alle grenzen zijn beperkingen, gevangenissen; en hij kan ze breken, kan ze loslaten en kan één worden met de oneindige lucht.”
 

Yoga: The Alpha & Omega