Quantcast

OSHO Times Body Dharma Centeren Via het Lichaam

Centeren Via het Lichaam

Centeren Via het Lichaam

Je lichaam heeft zijn eigen wijsheid – het draagt de wijsheid van eeuwen in de cellen.

Je lichaam voelt honger en jij bent aan het vasten, want je religie zegt dat je op deze dag moet vasten – maar je lichaam voelt honger. Je vertrouwt je organisme niet, je vertrouwt een dood geschrift, omdat iemand in een of ander boek heeft geschreven dat je op deze dag moet vasten, dus ga je vasten.

Luister naar je lichaam. Ja, er zijn dagen dat het lichaam zegt, “ga vasten!” – doe het dan. Maar het is niet nodig om naar de geschriften te luisteren. De man die het heeft geschreven heeft het niet geschreven met jou in gedachten, helemaal niet. Hij zou zich jou niet voor kunnen stellen. Jij was niet aanwezig voor hem, hij schreef het niet voor jou. Het is net als wanneer je ziek wordt en je gaat naar het huis van een dode dokter en kijkt in zijn recepten, en je vindt een recept en je volgt dat op. Dat recept was voor iemand anders gemaakt, voor een andere ziekte, in een andere situatie.

Denk er aan je eigen organisme te vertrouwen. Wanneer je het gevoel hebt dat het lichaam zegt, eet niet, stop meteen. Wanneer het lichaam zegt, eet, trek je er dan niets van aan of de geschriften zeggen te vasten of niet te vasten. Als je lichaam zegt, eet drie keer per dag, helemaal goed. Als het zegt, eet één keer per dag, ook helemaal goed.

Begin te leren luisteren naar je lichaam, want het is jouw lichaam.

Jij bent er in; je moet het respekteren en je moet het vertrouwen.

Het is je tempel; het is heiligschennis om je lichaam dingen op te dringen. Voor geen enkel motief zou iets moeten worden opgedrongen! En dat zal je niet alleen leren je lichaam te vertrouwen, dit zal je langzaam maar zeker ook leren in het bestaan te vertrouwen – want je lichaam is deel van het bestaan. Dan zal je vertrouwen groeien en je zult de bomen vertrouwen en de sterren en de maan en de zon en de oceanen; je zult mensen vertrouwen.

Maar het begin van vertrouwen moet vertrouwen in je eigen organisme zijn.

Vertrouw je hart.

Een sannyassin is iemand die in zijn eigen organisme vertrouwt en dat vertrouwen helpt hem te ontspannen in zichzelf en helpt hem te ontspannen in het totaal van het bestaan. Het brengt een algemeen aksepteren van zichzelf en anderen.
 

Vertrouwen geeft een soort geworteld zijn, gecenterd zijn. Dat geeft grote sterkte en kracht, omdat je gecenterd bent in je eigen lichaam, in je eigen wezen. Je hebt wortels in de aarde.

Anders zie je dat mensen ontworteld zijn, zoals bomen die uit de grond zijn getrokken. Ze zijn stervende, ze leven niet. Dat is de oorzaak dat er zo weinig vreugde is in het leven. Je ziet de kwaliteit van lachen niet, het vieren ontbreekt.

In je eigen lichaam, in je eigen wezen, op dit bepaalde moment, is het goddelijke er – en je hebt het niet gevierd. Je kunt niet vieren.
 

Feestvieren moet beginnen in je eigen huis, dichtbij.

Dan groeit het uit tot een vloedgolf en breidt zich uit over het hele bestaan.

 

 

The Heart Sutra