Quantcast

OSHO Times Body Dharma Gezondheid, Meditatie en Dromen

Gezondheid, Meditatie en Dromen

Gezondheid, Meditatie en Dromen

Hoe komt het dat het lichaam licht begint te voelen na de diepe en snelle ademhaling in de dynamische meditatie?

Het is juist dat het lichaam licht zal voelen na deze meditatie. Dat komt doordat ons bewustzijn van ons lichaam er één is van zwaarte. Wat we zwaarte noemen is niets meer dan ons gewaar zijn van het lichaam. Het lichaam weegt zelfs zwaar bij een zieke persoon die dun en mager is. Maar een gezond iemand, ook al is hij een zwaargewicht, draagt zijn lichaam heel licht. Het is dus eigenlijk ons lichaamsbewustzijn dat als een zwaar gewicht aanvoelt.

En we worden ons alleen bewust van ons lichaam als we pijn hebben, als we lijden. We worden ons bewust van onze voeten als ze pijn doen. We worden ons bewust van ons hoofd als we hoofdpijn hebben. Als er geen lichamelijke pijn is, zijn we ons nooit bewust van ons lichaam. Dit bewustzijn is een maat voor ons lijden.

We definiëren een gezonde persoon als iemand die het gevoel heeft zonder lichaam te zijn.

Degene die niet voelt dat hij een lichaam heeft, die een gevoel heeft van lichaamsloosheid, is werkelijk een gezond iemand. En als hij geïdentificeerd is met een bepaald deel van zijn lichaam, kan men zeggen dat dit deel van het lichaam ziek is.

Als de hoeveelheid zuurstof toeneemt en de kundalini ontwaakt, zul je ervaringen beginnen te krijgen die niet van het lichaam zijn, zij horen bij de ziel of de atman. En door deze subtiele ervaringen zul je gelijktijdig een lichtheid voelen, een bijzonder soort gewichtsloosheid. Veel mensen hebben het gevoel dat ze omhoog gaan. Niet dat ze echt omhoog gaan – een geval van echt omhoog gaan gebeurt slechts eens in een lange tijd. Maar door het gevoel van totale gewichtsloosheid, heb je het gevoel dat je omhoog gaat. Als je je ogen open doet en kijkt zul je merken dat je op de grond zit. Maar waar komt dit gevoel levitatie vandaan?

Het is een feit dat onze geest, in zijn diepste diepte, geen taal kent zoals we die kennen. Het kent alleen de taal van beelden en symbolen. Als je dus gewichtsloosheid ervaart, totale gewichtsloosheid, drukt je geest het uit in de taal van beelden. Het zegt niet verbaal dat het gewichtloos is, het beeldt het uit als een daad van levitatie, het voelt levitatie.

Onze diepere geest, onze onbewuste geest denkt niet in woorden, het denkt in beelden en symbolen.

Vandaar dat onze dromen in de nacht alleen bestaan uit beelden en vrijwel geen woorden. De dromende geest moet alles in beelden transformeren – inclusief ervaringen en gedachten. Dit is de reden dat we het zo moeilijk vinden onze eigen dromen te begrijpen als we ’s morgens wakker worden. De taal die we kennen en gebruiken in de uren dat we wakker zijn, is heel verschillend van de beeldentaal van dromen. De twee zijn totale vreemden voor elkaar, en daarom hebben we grote vertalers in de vorm van wijzen, psychologen en psychiaters nodig om ze ons uit te leggen. We kunnen niet zonder ze.

Er is bijvoorbeeld iemand die ambitieus is. Hoe zal hij ambitie uitdrukken in zijn droom? Hij zal het veranderen in een vogel die hoog de lucht in vliegt. Dan zal hij boven alles uitsteken, en de wereld achter zich laten. Ambitie neemt in dromen de vorm aan van vliegen -- men droomt dat men vliegt en vliegt. Alle ambitieuze mensen hebben dromen van vliegen. Maar het woord ambitie zal geen plek vinden in een droom. Dus zal de persoon zich na het wakker worden afvragen waarom hij aan het vliegen was in zijn droom. Het is zijn ambitie die veranderde in een vliegende vogel in de droom.

Het is hetzelfde als we diep in meditatie gaan,
Gewichtsloosheid voelt als levitatie.

Eigenlijk kan gewichtsloosheid alleen verbeeld worden als levitatie, er is geen andere manier. En slechts zelden zal het lichaam werkelijk omhoog gaan in een staat van extreme gewichtsloosheid.

Osho, In Search of the Miraculous, Vol.1, #2