Quantcast

OSHO Times Body Dharma Massage is de Boodschap

Massage is de Boodschap

Massage is de Boodschap

Ik heb als ambtenaar gewerkt maar ik denk dat een massage training goed voor me zou zijn, want ik hou ervan om met mijn handen te werken en ik weet dat het werk is waarbij je open en ontvankelijk kunt zijn.

Dat is heel goed. Met de handen werken is altijd goed.

In plaats van een hoofd te zijn, is het altijd goed om handen te zijn.

Het zal je levendiger maken en meer in kontakt met het leven. Het zal je meer geaard maken. Massage is heel goed. Het is beter dan diplomaat zijn. Het zal heel goed zijn al die onzin te vergeten.

Wees meer in je lichaam. Maak je zintuigen wakker. Kijk met liefde, proef met liefde, raak liefdevol aan, ruik liefdevol. Laten je zintuigen meer en meer funktioneren. Dan zul je plotseling ontdekken dat de energie die teveel naar je hoofd ging, nu goed verdeeld is over het lichaam.

Het hoofd is als een dictator. Het haalt de energie overal vandaan en is een monopolist. Het heeft je zintuigen gedood.

Het hoofd neemt bijna 80% van de energie in beslag, en slechts 20% blijft over voor de rest van het lichaam. Dan lijdt het hele lichaam natuurlijk, en wanneer het hele lichaam lijdt, lijdt jij ook, want je kunt alleen gelukkig zijn als je als één geheel kunt funktioneren, als een organische eenheid, en elk deel van je lichaam en je wezen hun deel krijgen; niet meer dan dat en niet minder dan dat. Dan funktioneer je in een ritme. Dan ben je in harmonie.

Harmonie, gelukkig zijn en gezondheid – ze zijn allemaal deel van één verschijnsel, en dat is heel-zijn. Als je heel bent, ben je gelukkig, gezond en in harmonie.

Het hoofd veroorzaakt verwarring. Mensen zijn veel dingen kwijtgeraakt. Mensen kunnen niet ruiken. Zij hebben het vermogen om te ruiken verloren. Ze hebben het vermogen om te proeven verloren. Ze kunnen nog maar een beetje horen. Ze hebben hun oren verloren. Mensen weten niet wat aanraking is. Hun huid is doods geworden. Het is de zachtheid en ontvankelijkheid kwijtgeraakt. Het hoofd fungeert dan als een Adolf Hitler en verpletterd het hele lichaam. Het hoofd wordt groter en groter. Het is echt belachelijk.

De mens is bijna een karikatuur – een heel groot hoofd en een paar afhangende kleine ledematen.

Breng dus je zintuigen terug. Doe van alles met de handen, met de aarde, met de bomen, met de rotsen, met lichamen, met mensen.

Doe dingen die niet veel denken nodig hebben, geen intellektueel gedoe.

En geniet ervan. Dan zal je hoofd langzamerhand ontlast worden. Het zal ook goed zijn voor het hoofd, want wanneer het hoofd teveel bezwaard is, denkt het – maar het kan niet denken. Hoe zou een bezorgde geest kunnen denken? Om te denken heb je helderheid nodig. Om te denken heb je een ontspannen geest nodig.

Het lijkt een paradox, maar voor denken heb je een geest zonder gedachten nodig.

Dan kun je heel gemakkelijk, heel direkt, en intens denken. Zet gewoon een probleem voor je niet-denkende geest, en het begint het op te lossen. Dan heb je intuïtie. Dat is geen bezorgdheid – maar inzicht.

Als het verstand te veel beladen is met gedachten, denk je te veel, maar zonder doel. Het levert niets op, er is niets in het hoofd. Je draait in kringetjes rond; je maakt een hoop herrie, maar het eind resultaat is nul. Het is dus niet slecht voor het hoofd als je de energie naar alle zintuigen stuurt. Het is er eigenlijk gunstig voor, omdat het hoofd beter funktioneert als het in evenwicht is, anders is het verstopt. Er is zoveel verkeer, het is bijna spitsuur, vierentwintig uur spitsuur.

Ga dus iets doen… wat voor jou goed voelt. Massage is goed. Het lichaam is mooi, alles wat met het lichaam te maken heeft is mooi.

 

Osho,The Passion For the Impossible