Quantcast

OSHO Times Body Dharma Het Energie Lichaam

Het Energie Lichaam

Het Energie Lichaam

“Het tweede lichaam, pranamaya kosha, geeft je een nieuwe vrijheid, geeft je meer ruimte. Het tweede lichaam is groter dan het eerste, het is niet gebonden aan je fysieke lichaam. Het is in het fysieke lichaam en het is buiten het fysieke lichaam. Het omgeeft je als een subtiel klimaat, een aura van energie. Men heeft in Sovjet Rusland ontdekt dat er foto’s kunnen worden genomen van het energie lichaam . Zij noemen het bioplasma, maar het betekent eigenlijk prana. De energie, ‘elan vitaal’, of wat de Taoisten ‘chi’ noemen, kan nu worden gefotografeerd. Het is nu bijna wetenschappelijk geworden.

“Men heeft een grote ontdekking gedaan in Sovjet Rusland en dat is het volgende: vóórdat je fysieke lichaam aan een ziekte lijdt, gebeurt het reeds in het energie lichaam — zes maanden eerder. Daarna gebeurt het in het fysieke lichaam. Als je tuberculose of kanker of een andere ziekte gaat krijgen, ziet men daar zes maanden eerder indikaties van, in het energie lichaam. Er wordt niets getoond door onderzoek of testen van het fysieke lichaam, maar het wordt getoond in het energie lichaam. Eerst verschijnt het in het pranamaya kosha, en dan verschijnt het in het annamaya kosha.

“Daarom zegt men dat het mogelijk is een persoon te behandelen voordat hij ziek is geworden. Als dat eenmaal zo is, hoeft de mensheid niet meer ziek te worden. Voordat je in de gaten hebt dat je ziek wordt, tonen de Kirlian foto’s aan dat je fysieke lichaam een of andere ziekte gaat krijgen. Het kan worden voorkomen in de pranamaya kosha.

“Daarom legt yoga zoveel nadruk op de zuiverheid van ademhaling, want de pranamaya kosha bestaat uit een subtiele energie die bij je binnenkomt via de ademhaling. Als je op de goede manier ademt, blijft de pranamaya kosha gezond, heel en levend.

“Zo iemand voelt zich nooit moe. Zo iemand is altijd beschikbaar alles te doen. Zo iemand reageert altijd, is altijd klaar om te reageren in het moment, klaar om de uitdaging aan te gaan. Hij is altijd klaar, je ziet nooit dat hij onvoorbereid is. Hij heeft geen plannen voor de toekomst, nee, maar hij heeft zoveel energie dat hij altijd klaarstaat om iets te doen. Hij stroomt over van energie.

Men moet de natuurlijke ademhaling begrijpen. Let eens op kleine kinderen, zij ademen natuurlijk. Daarom zijn kinderen zo vol energie. Hun ouders zijn moe, maar zij niet.

“Waar komt die energie vandaan? Het komt van de pranamaya kosha. Een kind ademt natuurlijk, en ademt dus meer prana, meer chi in, en slaat dit op in zijn buik. De buik is de opslagplaats, het reservoir. Let op een kind, hoe het op de juiste manier ademt. Terwijl een kind ademt, doet zijn borst helemaal niet mee. Zijn buik gaat op en neer. Hij ademt via de buik. Alle kinderen hebben een buikje; dat buikje is er voor de ademhaling en het reservoir van energie.

“Dat is de juiste manier om adem te halen; denk eraan je borst niet teveel te gebruiken. Soms kan hij gebruikt worden — in tijden van nood. Als je rent voor je leven; dan moet je de borst gebruiken. Het is een hulp voor noodgevallen. Dan kun je oppervlakkige, snelle ademhaling gebruiken en rennen. Maar normaal hoef je de borst niet te gebruiken. En één ding moet je onthouden: de borstademhaling is alleen voor noodsituaties, omdat het moeilijk is om natuurlijk adem te halen in een noodgeval, want als je natuurlijk ademhaalt blijf je zo kalm en rustig dat je niet kunt rennen, dat je niet kunt vechten. Je bent zo kalm en rustig, je bent als een boeddha. En in een noodsituatie — het huis staat in brand — als je dan natuurlijk ademhaalt ben je niet in staat iets te redden. Of er springt een tijger op je in het bos en als jij dan natuurlijk ademt, maak je je niet druk; je zult zeggen, “Okay, laat hem maar doen wat hij wil.” Je zult niet in staat zijn jezelf te beschermen.

“De natuur heeft dus een hulpmiddel voor noodgevallen gegeven, de borstademhaling is zo’n hulpmiddel. Wanneer een tijger je aanvalt, moet je de natuurlijke ademhaling loslaten en moet je ademen via de borst. Dan heb je meer capaciteit om te rennen, om te vechten, om snel energie te verbranden. In een noodsituatie zijn er slechts twee alternatieven: vechten of vluchten. Voor beide is een heel oppervlakkige, maar intense energie nodig…een oppervlakkige, maar een zeer verstoorde, gespannen staat.

“Als je voortdurend ademt via de borst, zul je spanningen in je hoofd hebben. Als je voortdurend ademt via de borst, zul je altijd angstig zijn want de borstademhaling is alleen bedoelt voor angstige omstandigheden. En als je er een gewoonte van gemaakt hebt, zul je voortdurend angstig zijn, gespannen, steeds op de vlucht. Er is geen vijand, maar je zult je verbeelden dat er een vijand is. Zo ontstaat paranoia.

“Kijk naar een kind en zie de natuurlijke ademhaling, en adem op die manier. Laat je buik naar voren komen als je inademt, laat je buik teruggaan als je uitademt. En laat het in zo’n ritme gaan, dat het in je energie bijna een lied wordt, een dans — met ritme, met harmonie — en je zult je zo ontspannen voelen, zo levend, zo vitaal dat je je niet kunt voorstellen dat zoveel vitaliteit mogelijk is.”
 

Volgende week: Voorbij de Kudde Mentaliteit

Yoga: The Alpha & Omega