Quantcast

OSHO Times Body Dharma HET GESCHENK

HET GESCHENK

HET GESCHENK

Het lichaam zou goed, perfekt moeten funktioneren. Het is een kunstwerk, het is niet streng. Het is geen strengheid, waar je tegen moet vechten, je hoeft het alleen maar te begrijpen. Het lichaam is zo wijs… wijzer dan jij bent, onthoudt dat, want het lichaam bestaat langer dan het verstand. Het verstand is pas aangekomen, nog een kind.

Het lichaam is heel erg oud… want ooit bewoog je als een rots, het lichaam was er al, maar het verstand was nog diep in slaap. Toen werd je een boom: het lichaam was er, met al zijn bladeren en bloemen. Het verstand was nog steeds in slaap, maar niet zo diep als de rots. Je werd een dier, een tijger; het lichaam was helemaal vol energie, maar het verstand werkte niet. Je werd een vogel, je werd een mens… Het lichaam heeft miljoenen jaren gefunktioneerd.

Het lichaam heeft veel wijsheid opgeslagen, het lichaam is heel wijs. Dus als je teveel eet zegt het lichaam, “Stop!” Het verstand is niet zo wijs. Het verstand zegt, “Wat smaakt dat heerlijk – nog een beetje.” Als je naar het verstand luistert, wordt het verstand op de een of andere manier destruktief naar het lichaam. Als je naar het verstand luistert, zal het zeggen, “Eet nog meer”, want het verstand is dwaas, een kind. Het weet niet wat het zegt. Het is pas aangekomen, het heeft nog niet veel geleerd. Het is niet wijs, maar een dwaas. Luister naar het lichaam. Als het lichaam zegt, “Honger,” eet. Als het lichaam zegt, “Stop,” stop.

Als je naar het verstand luistert, is het alsof een klein kind een oude man leidt – ze zullen samen in een put vallen. Als je naar het verstand luistert zul je eerst teveel met je zinnen bezig zijn, en daarna krijg je er genoeg van. Elk zintuig zal je ellende brengen en elk zintuig zal meer angst, konflikt en pijn veroorzaken.

Als je teveel eet zal er pijn ontstaan en braken; het hele lichaam is in de war. Dan zal het verstand zeggen, “Eten is slecht, ga maar vasten.” Maar vasten is ook gevaarlijk. Als je luistert naar het lichaam, zal het nooit teveel eten, zal het nooit te weinig eten; het zal de Tao volgen.

Een aantal wetenschappers hebben zich met dit probleem bezig gehouden en hebben een prachtig verschijnsel ontdekt: kleine kinderen eten wanneer ze honger hebben, ze gaan slapen wanneer ze zich slaperig voelen. Ze luisteren naar hun lichaam. Maar ouders maken hen in de war, ze blijven aandringen. “Het is etenstijd, of lunchtijd, of wat dan ook, of tijd om naar bed te gaan – ga!” Ze staan hun lichamen niet toe….

Er was één van de mensen die experimenteerden die de kinderen hun gang liet gaan. Hij werkte met vijf en twintig kinderen. Ze werden niet gedwongen te gaan slapen, ze werden niet gedwongen op te staan. Ze werden gedurende zes maanden nergens toe gedwongen. En er ontstond een groot inzicht.

Ze sliepen heel goed. Ze hadden minder dromen, geen nachtmerries, want nachtmerries ontstaan door ouders die dwingen. Ze aten goed, maar nooit te veel – nooit minder dan nodig is, nooit meer dan nodig is. Ze genoten van het eten, maar soms aten ze helemaal niets. Wanneer het lichaam er niet om vroeg, aten ze niet, en ze werden nooit ziek van eten.

Men leerde nog iets begrijpen, wat men nooit had verwacht, en dat was een wonder. Alleen Sosan kan zoiets begrijpen, of Lao Tzu, of Chuang Tzu, want zij zijn de meesters van Tao. Dit was zo’n enorme ontdekking! Men ging inzien dat als een kind ziek is, hij bepaalde voedingsstoffen niet eet. Men probeerde er achter te komen waarom hij die voedingsmiddelen niet at. Het voedsel werd geanalyseerd en men ontdekte dat dit voedsel voor die ziekte gevaarlijk was. Hoe kon het kind dit weten? Gewoon het lichaam…

Terwijl het kind groeit, eet het kind meer van de dingen die nodig zijn voor zijn groei. Toen ging men die voedingsstoffen analyseren en men ontdekte dat die stoffen gunstig waren. En het voedsel veranderde omdat datgene wat nodig was, veranderde. Op de ene dag eet het kind iets bepaalds, en hetzelfde kind eet dat de volgende dag niet. En de wetenschappers voelden dat hier de wijsheid van het lichaam een rol speelt.

Als je het lichaam toestaat een oordeel te hebben, ben je op de juiste weg, de hoofdweg. En dit geldt niet alleen voor voedsel, het geldt voor het hele leven. Het gaat verkeerd met je seksleven door je denken, het gaat verkeerd met je maag door het denken. Je bemoeit je met het lichaam. Bemoei je niet met het lichaam! Zelfs als het je lukt gedurende drie maanden, bemoei je er niet mee. Je zult heel gezond worden, en er daalt een gevoel van welzijn op je neer. Alles voelt goed, de schoen past. Maar het probleem is het denken.

Als je naar de zintuigen luistert wordt je eenvoudig. Natuurlijk zal niemand je prijzen want ze zullen zeggen, “Dit is een zinnelijk mens.” Een zinnelijk mens is levender dan een niet-zinnelijk mens.

Luister naar het lichaam! – want je bent hier om te genieten van dit moment dat je is gegeven, dit dankbare moment, deze schoonheid die je is overkomen. Je bent levend en bewust, en in zo’n wijde wereld!

Het menselijke wezen is een wonder op deze kleine planeet… heel piepklein! De zon is zestig duizend maal groter dan deze aarde, en de zon is een middelmatige ster. Er zijn zonnen die miljoenen keren groter zijn dan de onze en er zijn miljoenen zonnen, miljoenen werelden en universums. Tot nu toe schijnt het volgens de wetenschap zo te zijn dat leven en bewustzijn alleen voorkomt op deze aarde. Deze aarde is gezegend.

Je hebt geen idee wat je hebt bereikt. Als je voelt wat je hebt bereikt, zul je alleen maar dankbaar zijn en verder nergens om vragen. Je had een rots kunnen zijn en daar had je niets aan kunnen doen. Je bent een mens! – en je lijdt, en je maakt je bezorgd, en je mist waar het om gaat. Geniet van dit moment want het komt misschien nooit weer.

Hindus zeggen het volgende: ze zeggen dat je weer een rots kunt worden. Als je niet geniet en er in groeit, zul je neer gaan. Je kunt weer een dier worden. Dit is de betekenis: onthoud altijd dat deze climax van bewustzijn zozeer een top is: als je het niet waardeert en erin geintegreerd wordt, zul je vallen.

Gurdijeff zei vaak dat je nu nog geen ziel hebt, het leven is een mogelijkheid om een ziel te worden. Blijf niet doorgaan tijd en energie te verspillen, want als je sterft zonder uit te kristalliseren, zul je gewoon verdwijnen. En wie weet wanneer je opnieuw een kans krijgt? Niemand kan het weten, er is niemand die er iets over kan zeggen.

Het enige wat gezegd kan worden: dat dit moment voor jou de gelegenheid biedt. Als je er van geniet, wordt het uitgekristalliseerd – als je je ekstatisch voelt en dankbaar bent. Onthoud dat er niets beters is om je dankbaar voor te voelen. Alles wat je hebt is zoveel, er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Vraag niet meer van het bestaan. Verheug je gewoon in wat je gegeven is. En hoe meer je je verheugt, hoe meer je zal gegeven worden.

Jezus zegt iets wat heel paradoxaal: “Als je veel hebt zal je meer geschonken worden, en als je niets hebt, zal zelfs dat wat je hebt, je ontnomen worden.” Dit lijkt heel anti communistisch. Het lijkt absurd. Wat voor soort wiskunde is dit? “Als je veel hebt zal je meer geschonken worden, en als je niets hebt, zal zelfs dat wat je hebt, je ontnomen worden.” Dit lijkt voor de rijken te pleiten en tegen de armen.”

Het houdt zich niet bezig met gewone economie; het is de ultieme economie van het leven. Alleen zij die hebben zullen meer krijgen, want hoe meer ze zich verheugen hoe meer het groeit. Leven groeit door vreugde. Vreugde is de soetra.

Wees blij, wees dankbaar, wat je ook hebt. Wat dan ook! Wees extatisch. Er is meer wat zich opent, en meer daalt op je neer: je bent in staat om meer zegeningen te ontvangen. Iemand die niet dankbaar is zal verliezen, wat hij ook heeft. Het hele bestaan helpt degene die dankbaar is om te groeien, omdat hij het waard is en omdat hij zich realiseert wat hij heeft gekregen.

Hsin Hsin Ming