Quantcast

OSHO Times Body Dharma De Hele Mens

De Hele Mens

”Een mens zou alleen mens moeten zijn, de mens zou alleen menselijk moeten zijn ― totaal, heel. En vanuit die heelheid zal een nieuw soort gezondheid ontstaan.” Het Oosten is introvert, het Westen is ekstrovert. De mens is gespleten, de geest is schizofreen. Daarom zijn alle grote meesters uit het Oosten gekomen en alle grote wtenschappers uit het Westen. Het Westen heeft zich wetenschappelijk ontwikkeld en heeft kompleet de innerlijke ziel vergeten; houdt zich bezig met materie, maar heeft de innerlijke subjectiviteit veronachtzaamd. De hele aandacht gaat naar het objectieve. Vandaar dat alle grote wetenschappers in het Westen zijn geboren.

Het Oosten heeft zich teveel bezig gehouden met de innerlijke ziel en heeft objectiviteit, materie, en de wereld vergeten. Grote religieuze meesters hebben zich daardoor ontwikkeld, maar dit is geen goede situatie, dit zou niet zo moeten zijn.

 

 

De mens moet één worden.
 

De mens zou niet langer eenzijdig moeten zijn. De mens zou meer vloeiend moeten zijn, noch ekstrovert, noch introvert. De mens zou tot beide tegelijk, in staat moeten zijn. Als het innerlijke en het uiterlijke in harmonie zijn, schenken ze de grootste ekstatische ervaring.

De persoon die niet teveel naar het innerlijke leunt, noch teveel naar het uiterlijke, is de persoon van het evenwicht. Hij zal tegelijk een wetenschapper en een mysticus zijn. Dat is iets dat zal gebeuren, dat is iets dat gaat gebeuren. Wij zijn bezig dit voor te bereiden. Ik zou graag een mens zien die noch Oosters, noch Westers is, want als Oosterling tegen het Westen te zijn is lelijk. En als Westerling tegen het Oosten te zijn is ook lelijk. De hele aarde behoort ons toe, en wij horen bij de hele aarde. Een mens zou alleen mens moeten zijn, de mens zou alleen menselijk moeten zijn — totaal, heel. En uit die heelheid, zal een nieuw soort gezondheid ontstaan.

Het Oosten heeft geleden, het Westen heeft geleden. Het Oosten heeft geleden; je ziet het allemaal om je heen — de armoede, de verhongering. Het Westen heeft geleden, je kunt het zien in het Westerse denken — spanning, angst, bezorgheid. Het Westen is innerlijk heel arm. Het oosten is uiterlijk heel arm. Armoede is slecht. Of het nu innerlijk of uiterlijk is maak geen verschil, armoede zou er niet moeten zijn.

 

 

 

 

De mens zou innerlijk èn uiterlijk rijk moeten zijn.
De mens zou rijkdom in alle dimensies moeten hebben.

 

Stel je een mens voor die zowel een Albert Einstein als een Gautam Boeddha is. Mediteer gewoon over deze mogelijkheid — die is mogelijk. Trouwens, als Albert Einstein een beetje langer had geleefd, zou hij veranderd zijn in een mysticus. Hij was begonnen na te denken over het innerlijke, hij begon geinteresseerd te raken in het innerlijke mysterie. Hoe lang kun je geinteresseerd blijven in het uiterlijke mysterie? Als je echt geinteresseerd bent in mysterie dan zul je vroeg of laat ook bij het innerlijke terecht komen.

 

 

 

 

Mijn concept van de wereld is, niet Oosters of Westers, niet innerlijk of uiterlijk, niet extrovert of introvert — maar uitgebalanceerd, een geheel.
 

Maar dit is in het verleden nog niet het geval geweest. Daarom is je vraag relevant. Je vraagt: “Waarom zijn alle grote meesters uit het Oosten gekomen?” Omdat het Oosten geobsedeerd was met het innelijke, tegen het uiterlijke. Vanzelfsprekend, wanneer je door de eeuwen heen geobsedeerd bent geweest met het innerlijke, moet er wel een keer een Boeddha, een Nagarjuna, een Shankara, een Kabir, komen. Dat is natuurlijk.

Als je geobsedeerd bent door het uiterlijk, tegen het innelijke, moet er wel een Albert Einstein, een Eddington, een Edison, komen, dat is natuurlijk. Maar dit is niet goed voor het totaal van de mensheid. Er mist iets. De mens die innerlijk gegroeid is, maar uiterlijk niet is gegroeid, blijft een kind, blijft van buiten dom. En hetzelfde is het geval met de mens die heel hard is gegroeid, die volwassen is geworden, heel volwassen, wat betreft wiskunde, natuurkunde en scheikunde, maar van binnen nog niet eens geboren is, nog in de baarmoeder zit.

Dit is mijn boodschap aan jullie: laat het idee van de hemisferen los — Oost en West — en laat het idee van de innerlijke en uiterlijke hemisfeer los. Wordt vloeibaar. Laat bewegen, stromen, je echte leven zijn. Sta open voor beide, het uiterlijke en het innerlijke.

Daarom leer ik liefde en meditatie.

 

 

 

 

Liefde is de weg naar buiten, meditatie is de weg naar binnen
 

En de mens in liefde èn meditatie kan niet schizofreen zijn, kan niet op allerlei manieren gespleten zijn. Dan is hij heel geworden, dan is hij geintegreerd. In feite, dan heeft hij een ziel.

 

 

The Diamond Sutra, #8