Quantcast

OSHO Times Body Dharma Werk en Gezondheid

Werk en Gezondheid

Werk en Gezondheid

“Lichamelijke arbeid is een schandelijke daad geworden.

Een Westerse denker, Albert Camus, heeft als grap in één van zijn brieven geschreven, dat er een tijd zal komen dat mensen hun bedienden zullen vragen de liefde voor hen te bedrijven. Als iemand verliefd wordt zal hij een dienaar aanwijzen om in zijn naam te gaan vrijen!

Dit zou op een dag kunnen gebeuren. We zijn al er al mee bezig dat alles door anderen gedaan wordt; liefde bedrijven is het enige dat we nog zelf doen. We bestellen anderen om voor ons te bidden. We huren een priester en zeggen hem in onze naam te bidden, en de rituelen voor ons uit te voeren. We bestellen een priester in de tempel en zeggen hem om in onze naam te aanbidden. Zelfs dingen als bidden en eredienst laten we door dienaren doen. Als we dus onze bedienden de eredienst voor ons laten doen, is het niet ondenkbaar dat op een dag slimme mensen tegen hun bediende zeggen om in hun naam met hun geliefde te vrijen. Wat is het probleem? En degenen die het niet kunnen betalen om hun bediende dit werk te laten doen, zullen zich schamen dat ze zo arm zijn dat ze zelf moeten vrijen.

Het is op een dag mogelijk, want er zijn zoveel belangrijke zaken in het leven die we nu laten doen door bedienden! En we zijn ons er helemaal niet van bewust wat we missen door deze belangrijke zaken niet meer te doen.

Alle kracht, alle vitaliteit van het leven zijn we kwijt geraakt, want het lichaam en het wezen van de mens is gemaakt om een hoeveelheid arbeid te verrichten, en nu heeft hij al dat werk niet meer.

Juiste arbeid is ook een essentieel onderdeel van het ontwaken van het bewustzijn en de energie van de mens.

Op een ochtend was Abraham Lincoln in zijn huis zijn schoenen aan het poetsen. Eén van zijn vrienden, die op bezoek was, zei, “Lincoln! Wat ben je aan het doen? Je poetst je eigen schoenen?”

Lincoln zei, “Je verbaast me! Poets jij schoenen van anderen? Ik poets mijn eigen schoenen; poets jij schoenen van anderen?”

De vriend zei, “Nee, nee, ik laat mijn schoenen door anderen poetsen!”

Lincoln zei, “Het is erger om je schoenen door anderen te laten poetsen dan om de schoenen van een ander te poetsen.”

Wat betekent dat? Het betekent dat we het direkte kontakt met het leven verliezen. Onze direkte kontakten met het leven krijgen we door arbeid.

Ongeveer drie duizend jaar geleden, in de tijd van Confusius, ging deze een dorp bezoeken. In een tuin zag hij een oude tuinman en zijn zoon die bezig waren water uit een bron te halen. Voor de oude man was het ophijsen van water uit de bron heel zwaar, zelfs met de hulp van zijn zoon. En de man was heel oud.

Confusius vroeg zich af of de oude man niet wist dat stieren en paarden nu werden gebruikt om water uit de bron te halen. Hij deed dit zelf ook. Hij gebruikte niet zulke oude methoden!

Dus ging Confusius naar de oude man en zei, “Mijn vriend! Weet je niet dat er een nieuwe uitvinding is gedaan? Mensen halen water uit de bron met behulp van paarden en stieren. Waarom doe jij het zelf?”

De oude man zei, “Spreek zachtjes, spreek zachtjes! Voor mij maakt het niet uit wat je zegt maar ik ben bang dat mijn zoon je hoort.”

Confusius vroeg, “Wat bedoel je?”

De oude man antwoordde, “Ik ken deze uitvindingen, maar alle uitvindingen zoals deze pakken het werk af van de mens. Ik wil niet dat mijn zoon de band kwijtraakt, want de dag dat hij zijn konnektie met het werk kwijtraakt, zal hij de konnektie met het leven zelf verliezen.”

Leven en werk zijn synoniem. Het leven en het werken hebben dezelfde betekenis. Maar langzamerhand zijn we begonnen om mensen die zich fysiek niet hoeven in te spannen, gelukkig te noemen, en mensen die zich fysiek moeten inspannen, ongelukkig. En op een bepaalde manier is dat ook zo geworden, want veel mensen zijn gestopt met werken, waardoor sommige mensen hard moeten werken. Te veel werk is dodelijk. Te weinig werk is ook dodelijk.

Vandaar dat ik zeg: “Goede arbeid. De juiste verdeling van fysieke arbeid.” Iedereen zou wat fysiek werk moeten doen. Hoe intenser, hoe gelukkiger, hoe meer dankbaar iemand aan het werkgedeelte van zijn leven begint, hoe meer hij zal ontdekken dat zijn levensenergie zich begint te bewegen van het brein naar de navel. Voor werk is het brein noch het hart nodig. De energie die nodig is voor werken wordt direkt geput uit de navel. Dat is de bron.

Samen met het juiste dieet is een beetje fysieke arbeid heel essentieel. En het is niet zo dat het in het belang van anderen moet zijn – dat het de armen moet dienen, dat het goed moet zijn voor de armen; als je naar een dorp gaat en op het land werkt, dat het goed moet zijn voor de boeren; dat als je werkt, je een grote sociale dienst bewijst. Dat zijn allemaal valse voorwendsels. Het is voor je eigen bestwil, niet voor iemand anders. Het gaat er niet om dat je iets voor iemand anders doet. Het is misschien goed voor iemand anders, maar in de eerste plaats is het goed voor jezelf.

Toen Churchill uit de politiek stapte, ging één van mijn vrienden hem opzoeken. Hij was op z’n oude dag in zijn tuin aan het spitten en planten. Mijn vriend stelde hem een aantal vragen over politiek. Churchill zei, “Hou daar mee op! Dat is nu voorbij. Als je me nu iets wil vragen, kun je over twee dingen vragen stellen. Je kunt iets vragen over de Bijbel, want die lees ik als ik thuis ben en je kunt over tuinieren vragen, want dat doe ik als ik in de tuin ben. Ik houd me niet met politiek bezig. Die wedstrijd is voorbij. Nu ben ik bezig met werken en bidden.”

Toen mijn vriend terug kwam zei hij tegen mij, “Ik begrijp niet wat voor soort man Churchill is. Ik dacht dat hij me antwoorden zou geven. Maar hij zei dat hij bezig was met werken en bidden.”

Ik zei tegen hem, “Als je werken en bidden zegt is dat een herhaling. Werken en bidden betekenen hetzelfde, ze zijn synoniem. En op de dag dat werken bidden wordt en bidden werken, die dag is de juiste arbeid gevonden.”

Een beetje werk is heel essentieel, maar we hebben er geen aandacht aan gegeven. Zelfs de traditionele sannyassins van India hebben geen aandacht aan werk gegeven, zij houden zich er niet mee bezig. Het was reden om het te doen. Zij waren met iets heel anders bezig. Rijke mensen stopten met werken omdat ze geld hadden en ze ervoor konden betalen en sannyassins stopten omdat ze niets meer met de wereld te maken hadden. Ze hoefden noch iets te maken, noch hoefden ze geld te verdienen, dus waarom zouden ze werken? Het resultaat was dat twee gerespekteerde klassen van de maatschappij zich terugtrokken uit het arbeidsproces.

Daardoor werden degenen die bleven werken langzaam maar zeker, niet meer gerespekteerd.

Voor een zoeker heeft werken enorme betekenis en nut… niet omdat je iets zult produceren maar omdat je bewustzijn steeds meer gecenterd zal worden als je je meer bezig houdt met een vorm van werken. Het centrum zal vanuit je brein naar beneden gaan. Het is niet noodzakelijk dat het werk iets oplevert. Het kan onproduktief zijn, het kan een eenvoudige oefening zijn. Maar enige arbeid is heel essentieel voor de beweeglijkheid van het lichaam, komplete alertheid van de geest en het totale ontwaken van het wezen. Dit is het tweede deel.

In dit deel kan ook een fout gemaakt worden. Net zoals men een fout kan maken betreffende het dieet: of men eet te weinig of men eet te veel, zo kan men zich hier ook vergissen. Of men werkt helemaal niet of men werkt te hard. Worstelaars doen teveel lichamelijke arbeid. Zij verkeren in een zieke toestand. Een worstelaar is geen gezonde persoon. Een worstelaar vraagt teveel van het lichaam; hij pleegt roofbouw op het lichaam. Als er roofbouw op het lichaam wordt gepleegd, dan zullen sommige delen van het lichaam, sommige spieren zich sterker ontwikkelen. Maar geen enkele worstelaar leeft lang! Geen enkele worstelaar sterft in een gezonde toestand.

Weten jullie dit? Alle worstelaars – of het nu Gama is, of Sandow, of iemand anders met een geweldig lichaam, zelfs de grootste in de wereld – sterven ongezond. Ze sterven vroeg en ze sterven door heftige ziekten. Roofbouw plegen op het lichaam kan de spieren doen opzwellen en het lichaam goed doen lijken, goed om mee te showen, maar er is een groot verschil tussen show en leven. Er is een groot verschil tussen leven, gezond zijn, en een exhibitionist zijn.

Iedereen zou voor zichzelf moeten ontdekken hoeveel werk hij wat betreft zijn lichaam zou moeten verrichten om gezonder en frisser te leven. Hoe meer frisse lucht er in het lichaam is, hoe heerlijker elke ademhaling is, hoe meer vitaliteit een persoon heeft om het innerlijke te onderzoeken.

. Simonbel, een Franse filosoof, heeft iets heel wonderlijks geschreven in haar autobiografie. Ze zegt, ”Ik was altijd ziek tot mijn dertigste. Ik was ongezond en had vaak hoofdpijnen. Maar ik ontdekte pas op mijn veertigste dat ik me realiseerde dat ik tot mijn dertigste atheïst was. Ik werd gezond toen ik theïst werd. Pas later ontdekte ik dat het ziek en ongezond zijn te maken had met mijn atheïsme.”

Iemand die ziek en ongezond is kan niet vol van dankbaarheid zijn naar het bestaan. Er kan geen dankbaarheid in hem zijn omtrent het bestaan. Er is alleen kwaadheid. Het is onmogelijk voor zo iemand om iets te aksepteren waar hij kwaad over is. Hij verwerpt het gewoon. Als men in het leven niet een soort balans bereikt van gezondheid door de juiste arbeid en goede oefeningen, dan is het natuurlijk dat er negatief gevoel ontstaat, een weerstand, een kwaadheid over het leven.

Goede arbeid is een essentiële sport van de ladder naar ultiem theïsme.

The Inner Journey