Quantcast

OSHO Times Emotional Ecology Emotionele Incontinentie

Emotionele Incontinentie

Emotionele Incontinentie

U hebt me eens gesuggereerd, mijn energie binnen te houden en naar de Hara te brengen, laag in de buik. Sinds ik dat doe, merk ik dat mijn Hara als een spiegel voor al mijn gevoelens is geworden.
Ik heb het gevoel dat achter deze kleine suggestie van u meer is, dan ik me kan voorstellen. Wilt u commentaar geven?

De hara is het centrum waar vandaan het leven het lichaam verlaat. Het is het centrum van de dood. Het woord hara is Japans; daarom wordt in Japan zelfmoord genoemd. Het centrum is ongeveer 5 cm onder de navel. Het is heel belangrijk en bijna iedereen in de wereld heeft het gevoeld. Maar alleen in Japan gaat men dieper in de implicaties er van.

Zelfs de mensen in India die heel hard gewerkt hebben met centra, hadden de Hara niet bedacht. De reden waarom ze het gemist hebben was, dat ze nooit gedacht hadden dat de dood van betekenis is. Je ziel sterft nooit, dus waarom zou je je druk maken over een centrum dat slechts als een deur functioneert om energieën naar buiten te laten gaan, en binnen te gaan in een ander lichaam? Zij werkten vanuit het sekscentrum, wat het levenscentrum is. Zij hebben met zeven centra gewerkt, maar de Hara wordt in geen enkel Indiaas geschrift genoemd.

De mensen die duizenden jaren het hardste werkten aan centra, hebben de Hara niet genoemd, en dat is niet zo maar toevallig. De reden is dat ze de dood nooit serieus hebben genomen. Deze zeven centra zijn levenscentra, en elk centrum gaat over een hoger leven. Het zevende is het hoogste centrum van leven, als je bijna een god bent.

De Hara is heel dichtbij het sekscentrum. Als je niet opstijgt naar hogere centra, naar het zevende centrum, wat in je hoofd zit, en als je je hele leven blijft hangen in het seks centrum, dan is de Hara vlak naast het seks centrum, en als het leven eindigt, zal het Haracentrum de plaats zijn waar het leven uit het lichaam gaat.

Waarom zei ik dit tegen je? Jij was heel energetisch, maar je niet bewust van hogere centra; je hele energie was in je seks centrum, en je stroomde over. Overstromende energie in het sekscentrum is gevaarlijk, want het kan naar buiten komen door de Hara. En als het naar buiten komt via de Hara, is het moeilijker om het naar boven te brengen. Dus zei ik dat je energie binnen moest houden, en niet zo expressief te zijn: Houd het binnen! Ik wilde gewoon dat het Haracentrum dat openging en dat gevaarlijk zou kunnen zijn, zich helemaal zou sluiten.

Je volgde het advies op en je bent een heel ander mens geworden. Als ik je nu zie, kan ik niet geloven hoe expressief je in het begin was. Nu ben je gecenterd en je energie beweegt in de goede richting van de hogere centra. Het is bijna bij het vierde centrum, wat het centrum van liefde is en wat een centrum is dat evenwicht brengt. Er zijn drie centra onder en drie centra daarboven.

Als een persoon in het centrum van liefde is, komt het zelden voor dat hij terugvalt, want hij heeft iets van de hoogten geproefd. Nu zullen dalen heel donker en lelijk zijn; hij heeft door de zon beschenen bergtoppen gezien, niet zo hoog, maar hoog genoeg; nu zal zijn enige wens zijn… En dat is het probleem met alle geliefden: ze willen meer liefde, want ze begrijpen niet dat het echte verlangen niet naar meer liefde is, maar naar iets dat meer is dan liefde. Hun taal eindigt bij liefde; ze kennen geen manier die hoger is dan liefde, en liefde vervult niet. In tegendeel, hoe meer je liefhebt, hoe meer dorst je krijgt.

In het vierde centrum, dat van liefde, voelt men alleen een enorme vervulling als de energie beweegt naar het vijfde centrum. Het vijfde centrum is in de keel, en het zesde centrum is je derde oog. Het zevende centrum, het sahastrara, is in de top van je hoofd. Al deze centra hebben verschillende vormen van expressie en geven verschillende ervaringen.

Wanneer liefde beweegt naar het vijfde centrum dan is, wat voor talent je ook hebt, elke creatieve dimensie mogelijk voor je. Dit is het centrum van creativiteit. Het is niet alleen voor liederen, niet alleen voor muziek, maar voor alle creativiteit. Het zesde centrum, wat we het derde oog noemen, is tussen de twee ogen. Dit geeft je een helderheid, een inzicht in al je vorige levens en van alle mogelijke toekomstige levens. Als je energie je derde oog heeft bereikt, ben je zo dicht bij verlichting, dat er iets van die verlichting zichtbaar wordt. Het straalt rondom de man van het derde oog en hij begint de aantrekking van het zevende centrum te voelen.

Vanwege deze zeven centra, heeft India zich nooit beziggehouden met de Hara. De Hara ligt niet de lijn; het zit net naast het seks centrum. Het sekscentrum is het levenscentrum en de Hara is het doodscentrum. Te veel opwinding, niet goed gecenterd zijn, vaak je energie overal in het rond strooien, is gevaarlijk, want het brengt je energie naar de Hara. En als het pad eenmaal is gemaakt, wordt het moeilijker naar boven te gaan. De Hara is parallel aan het sekscentrum, dus de energie kan er makkelijk naar toe vloeien.

De Hara moet gesloten worden gehouden. Daarom zei ik je meer gecenterd te worden, je gevoelens binnen te houden en je energie naar de Hara te brengen. Als je bewust zorgt dat de Hara je gevoelens controleert, staat het ze niet toe naar buiten te gaan. Je begint een sterke zwaartekracht te voelen, een stabiliteit, een gecenterd zijn, dat de basis noodzaak is waardoor de energie kan opstijgen.

Je Hara centrum heeft zoveel energie dat, als het de juiste richting in gestuurd wordt, verlichting niet ver weg is.

Dit zijn dus mijn twee suggesties: wees zo gecenterd als mogelijk is. Laat je niet afleiden door kleine dingen: Iemand is kwaad, iemand beledigt je, en jij denkt er uren over na. Je hele nacht is verstoord omdat iemand iets zei… als de Hara meer energie kan vasthouden, is het natuurlijk dat veel meer energie kan opstijgen. Er is maar één bepaalde capaciteit in de Hara, en alle energie die opstijgt, gaat via de Hara, maar de Hara moet gesloten zijn.

Dus het eerste is, dat de Hara gesloten moet zijn.

Het tweede is dat je altijd moet werken aan hogere centra. Bijvoorbeeld, als je je vaak kwaad voelt, moet je meer mediteren over kwaadheid, zodat de kwaadheid verdwijnt en de energie wordt omgezet in compassie. Als je een man bent die alles haat, moet je je concentreren op haat; mediteer op haat en dezelfde energie wordt liefde.

Beweeg je naar boven, denk steeds aan hogere ladders, zodat je het hoogste punt van je wezen kunt bereiken. En er moet geen lekkage van het Hara centrum zijn.

Energie moet niet worden toegelaten door de Hara. Je kunt een persoon wiens energie begint bij de Hara heel gemakkelijk ontdekken. Er zijn bijvoorbeeld mensen waarbij je het gevoel hebt dat je stikt, bij wie je het gevoel hebt dat ze je energie zuigen. Je zult ontdekken, als ze vertrokken zijn, dat je je op je gemak en ontspannen voelt, hoewel ze helemaal niets verkeerds deden.

Je zult ook het tegenovergestelde soort mensen ontdekken, waarbij de ontmoeting je blij en gezond maakt. Als je bedroefd was, is je verdriet verdwenen; als je kwaad was, is je kwaadheid verdwenen. Dit zijn de mensen van wie de energie naar de hogere centra beweegt. Hun energie heeft effect op jouw energie. We beïnvloeden elkaar voortdurend. En de mens die bewust is, kiest vrienden en gezelschap die zijn energie omhoog doet gaan.

Eén ding is heel helder. Er zijn mensen die zuigen; vermijdt ze! Het is beter daar duidelijk over te zijn, zeg ze gedag. Het is niet nodig te lijden, omdat zij gevaarlijk zijn; ze kunnen jouw hara ook openen. Hun hara is open; daardoor veroorzaken ze zo’n zuigend gevoel bij jou.

De psychologie heeft daar nog geen notie van genomen; toch is het van groot belang dat psychologisch zieke mensen niet samen worden gebracht. En dat is wat er over de hele wereld gebeurd. Psychologische patienten worden in psychiatrische instituten samengebracht. Ze zijn al psychisch ziek, en je brengt ze in een gezelschap dat hun energie nog verder naar beneden wil trekken.

Zelfs de dokters die met die met psychische patiënten werken hebben al aanwijzingen in die richting gegeven. Meer psychotherapeuten plegen zelfmoord dan in ieder ander beroep, meer psychotherapeuten worden gek dan in andere beroepen. En elke psychotherapeut moet regelmatig worden behandeld door een andere psychotherapeut. Wat gebeurt er met die arme mensen? Doordat ze omringd zijn door psychische patiënten, worden ze voortdurend uitgezogen en ze hebben geen idee hoe ze hun Hara moeten sluiten.

Dit zijn methodes, technieken om de Hara te sluiten, net zoals er methoden zijn voor meditatie, om de energie naar boven te laten gaan. De beste en eenvoudigste methode is: probeer in je leven zoveel mogelijk gecenterd te blijven. Mensen kunnen niet eens stil zitten, ze veranderen steeds van positie. Ze kunnen niet stil liggen, de hele nacht liggen ze te woelen en te draaien. Dit is gewoon onrust, een diepe rusteloosheid in hun ziel. Men moet leren rustig te zijn. En in deze kleine dingen blijft de hara gesloten. Speciaal psychologen zouden moeten worden getraind. Ook moeten psychische patiënten niet bij elkaar worden gebracht.

Je hebt het goed gedaan. Ga er gewoon mee door, verzamel je energie in jezelf. Het verzamelen van energie maakt vanzelf dat je hoger gaat. En terwijl het hoger gaat zul je je meer vreedzaam voelen, meer liefdevol, meer vreugdevol, meer delend, meer mededogend, meer creatief. De dag is niet ver weg dat je vol van licht zult zijn, en vol van het gevoel dat je thuisgekomen bent.

Osho: The Golden Future