Quantcast

OSHO Times Emotional Ecology Angst voor de Dood Betekent Halfgeleefd Leven

Angst voor de Dood Betekent Halfgeleefd Leven

Angst voor de Dood Betekent Halfgeleefd Leven

Vaak komt angst voor de dood bij me op, intens en krachtig, en de angst om al deze schoonheid, deze vriendschap en liefde te moeten achterlaten. Hoe is het mogelijk om in deze zekerheid van de dood, te ontspannen?

Ten eerste, het is alleen mogelijk te ontspannen als de dood een zekerheid is. Ontspannen is moeilijk als de dingen onzeker zijn. Als je weet dat je vandaag gaat sterven, zal alle angst voor de dood verdwijnen. Wat heeft het voor zin tijd te verspillen? Als je nog één dag te leven hebt, leef dan zo intens mogelijk, leef zo totaal mogelijk.

Misschien komt de dood niet. De dood kan mensen die heel intens en heel totaal leven, niet bereiken. En zelfs als hij komt, zullen deze mensen, die totaal hebben geleefd, hem verwelkomen omdat het een grote opluchting is. Zij zijn moe van leven, ze leefden zo totaal en intens, dat de dood komt als een vriend. Net zoals na een lange dag hard werken, de nacht als een grote ontspanning komt, als een heerlijke slaap, zo komt de dood na het leven. De dood heeft niets lelijks; je kunt niets vinden dat schoner is.

Als angst voor de dood opkomt, betekent dit dat er een paar sluipgaten zijn, die niet gevuld zijn met leven. Daarom helpen die angsten voor de dood en geven aanwijzingen. Ze laten je zien dat je een beetje sneller moet dansen, dat je de toorts van je leven van twee kanten tegelijk moet branden.

Dans zo snel dat de danser verdwijnt en alleen de dans overblijft.

Dan is het onmogelijk dat de angst voor de dood bij je op bezoek komt.

“En de angst dat om al deze schoonheid, deze vriendschap en liefde te moeten achterlaten.” Als je totaal in het hier en nu bent, wie maakt zich dan druk over morgen? Morgen zal voor zichzelf zorgen. Jezus heeft gelijk als hij tot God bidt, ‘Heer, geef me mijn dagelijks brood.’ Hij vraagt niet eens voor morgen, vandaag heeft genoeg aan zichzelf.

Je moet leren dat elk moment compleet is.

De angst om het allemaal te moeten achterlaten komt doordat je niet compleet in het moment leeft; anders is er geen tijd en geen denken en geen ruimte.

Er werd eens aan een koopman gevraagd, “Hoe oud bent u?”

Hij zei, “Driehonderd en zestig jaar.”

De man kon het niet geloven. Hij zei, “Wilt u dat herhalen? Misschien heb ik het niet goed gehoord.”

De koopman riep en zei, “Ik ben drie honderd en zestig jaar oud!” De man zei, “Vergeef me maar dat kan ik niet geloven. U lijkt niet ouder dan zestig!”

De koopman zei, “U hebt nog gelijk ook. Wat betreft de kalender ben ik zestig. Maar wat mijn leven betreft heb ik zes keer langer dan iedereen geleefd. Ik ben er in geslaagd om in zestig jaar, drie honderd en zestig jaar te leven.”

Het hangt af van de intensiteit.

Er zijn twee manieren van leven.

De ene is van de buffel. Hij leeft horizontaal, in een rechte lijn.

De andere is van de boeddha. Hij leeft verticaal, in hoogte en in diepte. Dan wordt ieder moment een eeuwigheid.

Verspil je leven niet met onbeduidende dingen, maar leef, zing, dans en heb lief, zo totaal en bruisend als je maar kan. Geen angsten zullen tussen beide komen en je zult niet bezorgd zijn wat er morgen kan gebeuren. Vandaag is genoeg op zichzelf. Ten volle geleefd zal het geen ruimte overlaten om aan iets anders te denken. Niet geleefd, zullen er zorgen en angsten komen.

Leef gewoon, heb lief en maak elk moment tot een diepe extase. Alle angsten zullen verdwijnen.

Osho, The Golden Future