Quantcast

OSHO Times Emotional Ecology Het Leven is geen Filosofie Klas!

Het Leven is geen Filosofie Klas!

Het Leven is geen Filosofie Klas!

Het oplossen van je problemen betekent dat je een antwoord krijgt dat je intellectueel bevredigd, en om je problemen te laten oplossen is je een antwoord te geven dat je bewust maakt dat er helemaal geen probleem is: problemen zijn onze eigen creaties en er is geen antwoord nodig.

Het verlichte bewustzijn heeft geen antwoord.

De schoonheid er van is, dat het geen vragen heeft.

Al zijn vragen zijn opgelost, zijn verdwenen. Mensen denken er anders over: zij denken dat de verlichte mens een antwoord heeft voor alles. De werkelijkheid is dat helemaal geen antwoord heeft. Hij heeft geen vragen. Hoe kan hij antwoorden hebben als hij geen vragen heeft.

Gertrud Stein, een grote dichteres, was stervende, omringd door haar vrienden, toen ze plotseling haar ogen open deed en vroeg, “Wat is het antwoord?”

Iemand zei, “Maar we weten de vraag niet, dus hoe kunnen we het antwoord weten?”

Ze opende haar ogen voor de laatste keer en ze zei, “Goed, dus wat is de vraag?” en ze stierf. Een vreemde laatste uitspraak.

Het is heel mooi om de laatste woorden van dichters, schilders, dansers en zangers te ontdekken. Er zit iets in dat vol betekenis is.

Eerst vraagt ze, “Wat is het antwoord?” ...alsof de vraag niet verschillend kan zijn voor verschillende mensen. De vraag moet dezelfde zijn; het is niet nodig het te verduidelijken. En ze had haast, dus in plaats van de juiste volgorde — eerst de vraag stellen en dan luisteren naar het antwoord — vroeg ze alleen, “Wat is het antwoord?”

Maar mensen begrijpen niet dat elk menselijk wezen zich in dezelfde positie bevindt: dezelfde vraag is de vraag van iedereen. Daarom zei een dom iemand, “Maar hoe kunnen we antwoorden als we de vraag niet weten?”

Het lijkt logisch, maar dat is het niet: het is gewoon dom — en dat tegen iemand die sterft .… Maar de arme vrouw opende de ogen nog een keer. Ze zei, “Goed, wat is de vraag?” En toen was er stilte.

Niemand weet de vraag en niemand weet het antwoord. Eigenlijk is er geen vraag en is er geen antwoord; er is slechts een verwarrende manier van leven, in het denken. Dan zijn er miljoenen vragen en miljoenen antwoorden en ieder antwoord brengt honderden meer vragen en er is geen einde aan.

Maar er is een andere manier van leven: leven in bewustzijn — en daar is geen antwoord en geen vraag.

Als ik aanwezig zou zijn geweest toen Gertrude Stein stierf, zou ik tegen haar gezegd hebben, “Dit is niet het moment om je druk te maken over vragen en antwoorden. Denk er aan dat er geen vraag is en geen antwoord: het bestaan zegt helemaal niets over vragen en antwoorden. Het is hier geen filosofie klas. Sterf zonder een enkele vraag en zonder een enkel antwoord; sterf gewoon stil, bewust en vredig.”

The Path of the Mystic