Quantcast

OSHO Times Emotional Ecology In Angst Leven

In Angst Leven

In Angst Leven

Al jullie angsten zijn bijproducten van identificatie.

Je houdt van een vrouw, maar in hetzelfde pakje met de liefde, komt angst: misschien zal ze je verlaten – ze heeft al iemand verlaten voordat ze bij jou kwam. Er is een precedent; misschien doet ze jou hetzelfde aan. Er is angst, je voelt knopen in je maag. Je bent te sterk gehecht.

Je kunt niet het simpele feit begrijpen: dat je alleen in de wereld bent gekomen; je bent hier gisteren ook geweest, zonder deze vrouw, en helemaal goed, zonder knopen in je maag. En als morgen deze vrouw weggaat….waarom zou je knopen hebben? Je weet hoe je zonder haar kunt zijn en je zult in staat zijn zonder haar te leven.

De angst dat dingen morgen anders zullen zijn…. Er kan iemand sterven, je kunt failliet gaan, misschien wordt je baan afgenomen. Er zijn duizend en één dingen die kunnen veranderen. Je gaat gebukt onder steeds meer angsten, maar geen van alle terecht… want gisteren was je ook vol van al deze angsten, maar onnodig. Dingen kunnen veranderd zijn, maar je leeft nog steeds. En de mens heeft een enorme capaciteit om zich aan te passen aan wat voor omstandigheid ook.

Men zegt dat alleen de mens en kakkerlakken deze enorme capaciteit van aanpassing hebben. Vandaar dat je overal kakkerlakken vindt waar mensen zijn, en overal mensen vindt waar kakkerlakken zijn. Ze horen bij elkaar, ze hebben iets gemeenschappelijks. Zelfs in verafgelegen plaatsen als de Noordpool of de Zuidpool… Wanneer de mens naar die plekken reisde, ontdekte hij plotseling dat hij kakkerlakken met zich had meegebracht, en ze waren kerngezond en vermenigvuldigden zich.

Als je rondkijkt op de aarde kun je het zien: de mens leeft in duizenden verschillende omstandigheden, geografische situaties, politieke situaties, sociologische situaties, godsdienstige situaties, maar het lukt hem er te leven. En leeft er al eeuwenlang…. dingen veranderen, maar hij blijft zich aanpassen.

Er is niets om bang voor te zijn. Zelfs als er een einde komt aan de wereld, wat dan nog? Jij zult eindigen met de wereld. Denk je dat jij op een eiland zult staan en de hele wereld zal vergaan, en jou alleen achterlaat? Maak je niet ongerust. Je hebt in ieder geval een paar kakkerlakken bij je.

Wat is het probleem als de wereld vergaat? Het is mij vaak gevraagd. Maar wat is het probleem? – als het ophoudt, houdt het op. Het veroorzaakt geen enkel probleem, want wij zullen er niet zijn; we zullen ook vergaan en er zal niemand zijn om zich bezorgd te maken. Het zal echt de grootste vrijheid van angst zijn.

Het vergaan van de wereld betekent het einde van alle problemen, het einde van alle storingen, het einde van elke knoop in je maag. Ik zie het probleem niet. Maar ik weet dat iedereen vol angst is.

Maar de vraag is hetzelfde: de angst is deel van de geest. De geest is een lafaard en hij moet wel laf zijn, want het heeft geen enkele substantie. Het is leeg en hol en is bang voor alles. En in de grond is het bang dat je je er op een dag van bewust wordt. Dat zal echt het einde van de wereld zijn! Niet het einde van de wereld, maar jouw bewustwording, dat jij in een staat van meditatie komt waar de geest moet verdwijnen. Dat is de basisangst. Vanwege die angst houdt het mensen af van meditatie, maakt hen tot vijanden van mensen zoals ik, die iets van meditatie proberen te verspreiden, iets van bewustzijn en toeschouwen. Ze worden mijn tegenstanders. Niet zonder reden; hun angst is gegrond.

Ze zijn zich misschien niet bewust, maar hun geest is echt bang om dichtbij iets te komen dat ze meer bewust zou kunnen maken. Dat zal het begin van het einde van de geest zijn. Dat zal de dood van de geest zijn. Maar voor jou is er geen angst. De dood van je geest zal jouw wedergeboorte zijn, het begin van jouw echte leven. Je zou blij moeten zijn, je zou je moeten verheugen in de dood van je geest, want niets kan een grotere vrijheid geven. Niets anders kan je vleugels geven om de lucht in te vliegen; niets anders kan maken dat de lucht van jou is.

De geest is een gevangenis.

Bewustwording is uit de gevangenis komen – of je te realiseren dat hij nooit in de gevangenis is geweest; hij dacht alleen maar dat hij in de gevangenis was. Alle angsten verdwijnen.

Ik leef ook in dezelfde wereld, maar ik heb geen enkel moment enige angst gevoeld, want er is niets dat me afgenomen kan worden. Ik kan gedood worden, maar ik zal het zien gebeuren, dus wat gedood wordt, ben ik niet, is mijn bewustzijn niet.

De grootste ontdekking in het leven, de grootste schat, is bewustzijn. Zonder dat zul je gebonden zijn in duisternis, vol angsten. En je zult nieuwe angsten creëren; daar komt geen eind aan. Je zult in angst leven en je zult in angst sterven, en je zult nooit in staat zijn iets van vrijheid te proeven. En het was al die tijd je potentieel; je had het elk moment kunnen opeisen, maar je hebt het nooit opgeëist.

Het is jouw verantwoordelijkheid.

Beyond Psychology