Quantcast

OSHO Times Emotional Ecology PersoonlijkheidsTypes

PersoonlijkheidsTypes

Ik heb het gevoel dat ik een erfenis aan luiheid en ontsnappingsstrategieën heb. Ofwel ik heb geen energie, of als ik dat wel heb, vind ik het moeilijk me helemaal te laten gaan. Ik voel dat ik controle houdt.

Ik zie dat het er is, maar dat het een deel is geworden van je bio-computer. Het verstand werkt als een computer en vult het met geesteshoudingen. Zij blijven zich daar ophopen en langzamerhand hechten ze zich vast. Persoonlijkheden kunnen in twee categorieën worden verdeeld. Eén, de door psychologen genoemde T-persoonlijkheid is toxisch, en het andere noemen ze de N-persoonlijkheid, voedend.

Een toxische persoonlijkheid kijkt altijd op een negatieve manier naar de dingen. Het wereldbeeld van de toxische persoonlijkheid is droevig. De toxische persoonlijkheid verbergt zich achter mooie gezichten. Een perfectionist is een toxische persoonlijkheid. Je kunt niet zeggen dat er iets mis is met een perfectionist, maar het hele idee van de perfectionist is om fouten te ontdekken, vergissingen, sluipgaten. Het is een truck. Je kunt niets verkeerd vinden aan een man die kijkt naar perfectie, maar dat is niet echt zijn doel; perfectie is een truck. Hij zoekt naar sluipgaten, vergissingen, fouten, alles wat mist, en dit is de beste manier – er een doel van perfectie op na te houden, zodat hij het kan vergelijken met het ideale, en steeds kan veroordelen.

Deze toxische persoonlijkheid denkt altijd aan dat wat er niet is en kijkt nooit naar dat wat er wel is, dus wordt ontevredenheid zijn aard. Een toxische persoonlijkheid vergiftigd zijn eigen wezen; en niet alleen dat – hij druipt van vergif.

Het kan een erfenis zijn. Als je in je kindertijd met mensen hebt geleefd die een negatieve houding hadden over het leven… het kan zelfs verborgen zijn in gloeiende termen, prachtige taal, idealen, de hemel, God, godsdienst, de ziel; zij gebruiken misschien mooie woorden, maar ze proberen slechts… en ze praten over de andere wereld, om deze wereld te veroordelen. Ze maken zich niet druk over de andere wereld. Ze zijn niet geinteresseerd in heiligen, maar alleen om te bewijzen dat anderen zondaren zijn, zullen ze over heiligen praten.

Het een zeer sombere houding. Ze zullen zeggen, ‘Wordt als Jezus.’ De ouders zijn helemaal niet geinteresseerd in Jezus. Als Jezus er zou zijn, zouden ze de laatste personen zijn om naar hem toe te gaan, maar alleen om jou te kunnen veroordelen, is dit hun devies. Jij kunt niet Jezus worden, dus ben je een slachtoffer. Ze veroordelen je steeds. Ze creëren waarden, moraal, puriteinse levenshoudingen. Zij zijn de moralisten; zij zijn de grote vergiftigers van de wereld.

En ze zijn overal. Deze mensen neigen er toe om leraren te worden, opvoeders, professoren, vice-kanseliers, heiligen, bisschoppen, pausen; zij neigen naar deze functies want dan kunnen ze veroordelen. Ze zijn zelfs bereid alles op te offeren als ze maar anderen mogen veroordelen. Ze zijn overal en verbergen zich op alle mogelijke manieren. En ze doen altijd dingen voor jouw bestwil, voor jouw eigen bestwil, dus heb je er geen verdediging tegen. Hun erfenis is echt en groot. Ze hebben de hele geschiedenis gedomineerd.

Dit soort mensen domineert onmiddellijk.Juist hun ideologie helpt hen om te domineren omdat ze veroordelaars kunnen worden. En ze spreken in rationele termen. Rationalisme is ook een deel van de T-persoonlijkheid. Ze argumenteren goed… het is heel moeilijk om hun argumenten te weerleggen. Ze zijn nooit redelijk, maar altijd rationeel.

Men moet het verschil weten tussen een redelijk mens en een rationeel mens. Een redelijk mens is nooit alleen rationeel, want een redelijk mens weet uit ervaring dat het leven beide is – het rationele en het irrationele; dat het leven uit beiden bestaat – rede en gevoel, het verstand en het hart.

Een redelijk mens is redelijk. Een rationele mens is nooit redelijk. Hij dringt het leven logica op – want logica kan perfect zijn; het leven is nooit perfect. Hij kijkt altijd naar het ideale, en probeert het leven te dwingen het ideaal te volgen. Hij kijkt nooit naar het leven en de werkelijkheid van het leven. Zijn idealen zijn tegen het leven.

De tweede persoonlijkheid, de N-persoonlijkheid, de voedende persoonlijkheid, is totaal anders. Hij heeft eigenlijk geen idealen. Hij kijkt naar het leven en naar de werkelijkheid, en besluit dat het ideaal is. Hij is heel redelijk. Hij is nooit perfectionistisch; hij is holistisch maar nooit een perfectionist. En hij kijkt altijd naar de goede kanten van de dingen. De N-persoonlijkheid is altijs vol hoop, stralend, avontuurlijk, vertrouwend, niet veroordelend. Dit zijn de mensen die dichters, schilders en muzikanten worden.

Als een N-type persoon een heilige wordt, is hij een echte heilige. Als een T-type persoon een heilige wordt, is hij een valse heilige, een zogenaamde heilige. Als een N-type persoon vader wordt, is hij een echte vader. Als een N-type persoon moeder wordt, zal het echt moederschap zijn. Een T-type is een onechte vader en een onechte moeder. Dat is alleen maar een truck om het kind te gebruiken, te martelen, te domineren, te bezitten, het kind fijn te drukken en zich machtig te voelen door het kind fijn te drukken. Het T-type is in de meerderheid, dus misschien heb je gelijk dat je een erfenis draagt, zoals iedereen. Maar als je je er bewust van bent, is er niet een groot probleem. Je kunt gemakkelijk van T naar N gaan.

Een paar dingen om op te letten. Als je je lui voelt, noem het geen luiheid. Luister naar je aard; misschien is dat wat bij je past. Dat is wat ik een redelijk mens noem. Wat kun je doen? Als luiheid tot je komt, dan is dat wat je moet zijn. Wie ben jij om er regen in te gaan? En hoe zou je het kunnen winnen? Zelfs in het vechten zul je lui zijn. Wie kan dan winnen? Je zult steeds verslagen worden en dan voel je je onnodig ellendig.

Wees realistisch en luister naar je eigen aard. Iedereen heeft zijn eigen tred. Een paar mensen zijn heel actief en gedreven; daar is niets mis mee. Als ze zich er goed bij voelen, is het goed voor hen.

En creëer geen idealen dat je dit moet doen. Heb geen ‘zou moetens’. De ‘zou moetens’ veroorzaken een soort neurose. Dan is men geobsedeerd. Het ‘moeten’ is er altijd, het staat achter je en veroordeelt je en je kunt nergens van genieten. Geniet! Doodt het ‘moeten’ helemaal en wees in het hier en nu. Wat je kunt doen, doe je; wat je niet kunt doen, accepteer het. Dat is zoals jij bent, en je bent hier om jezelf te zijn, niemand anders. Langzamerhand zul je zien dat je T verandert in N. Je zult voedend worden en je zult meer genieten, je zult meer liefhebben en je zult meer meditatief worden.

Eigenlijk is het voor een luie persoon gemakkelijker om meditatief te worden, dan voor een actieve persoon. Daarom werd het hele Oosten lui – men mediteert teveel. Meditatie is een soort passiviteit. Een actieve persoon voelt zich erg rusteloos. Gewoon stil zitten is het moeilijkste. Niets te doen is het moeilijkste om te doen voor een actieve persoon.

Geniet en beweeg je zoals bij je past – geen moeten, geen idealen, anders zullen die je vergiftigen. Kijk naar het leven met grote hoop. Het is echt mooi. Kijk er naar en wacht niet op perfectie. Denk niet in termen van het pas genieten van dingen als ze perfect zijn; want dan kun je nooit genieten.

Als een T-type persoon God tegenkomt, zal hij meteen fouten in hem ontdekken. Daarom verbergt God zich… vanwege de T-types mensen. Hij openbaart zich aan het N-type, nooit aan het T-type. Hij toont zich alleen aan degenen die voeding van hem kunnen ontvangen – en dat niet alleen, maar ook degenen die hem kunnen voeden.

Ontspan je dus, geniet, accepteer en de problemen zullen verdwijnen.

Osho, The Passion For the Impossible