Quantcast

OSHO Times Emotional Ecology Gewoon Kijken

Gewoon Kijken

Gewoon Kijken

Verwarring geeft je een goede kans. Het probleem met mensen die niet verward zijn is groot – zij denken dat ze het weten, maar dat is niet zo. De mensen die denken dat ze helderheid hebben zijn eigenlijk in grote problemen; hun helderheid is heel oppervlakkig. Eigenlijk weten ze niets van helderheid; wat ze helderheid noemen is gewoon domheid.

Dwazen zijn heel erg duidelijk… duidelijk in de betekenis dat ze niet de intelligentie hebben om verwarring te voelen.
 

Om verwarring te kunnen voelen heb je intelligentie nodig.

Alleen intelligente mensen voelen verwarring; andere mensen gaan gewoon door met hun leven: ze glimlachen, lachen, verdienen geld, vechten om macht en roem. Als je ze ziet voel je je een beetje jaloers; zijn lijken zo vol vertrouwen, ze lijken zelfs gelukkig te zijn.

Als ze succes hebben, als hun bezit toeneemt, als hun macht en hun roem toeneemt, zul je een beetje jaloers zijn. Jij bent zo verward en zij zijn zo helder over hun leven; ze hebben richting, zijn hebben een doel, ze weten hoe ze het moeten bereiken; en ze slagen er in, en het lukt ze, ze klimmen op de ladder. En jij staat daar maar, in de war over wat je moet doen of niet moet doen, wat goed is en wat verkeerd. Maar dit is altijd zo geweest, de middelmatige mens blijft zeker. Het is alleen voor de meer intelligente mens om verwarring te voelen.

 

Verwarring is een goede mogelijkheid. Het zegt gewoon dat je er met het verstand niet komt. Als je echt in de war bent, ben je gezegend. Nu kan er iets gebeuren, iets van grote waarde; je staat op de rand. Als je verward bent, betekent dat, dat het verstand heeft gefaald; nu kan het verstand niet langer voor zekerheid zorgen.

Je komt steeds dichter bij de dood van de geest. En dat is het grootste dat een mens in het leven kan overkomen, de grootste zegen – want als je eenmaal ziet dat de geest in de war is en dat je er via de geest niet uitkomt, hoe lang zul je blijven vasthouden aan de geest? Vroeg of laat zul je het moeten loslaten, en zelfs als jij het niet loslaat, zal het uit zich zelf wegvallen. De verwarring zal zo groot worden, zo zwaar, dat het door de zwaarte zal vallen. En als de geest wegvalt, verdwijnt de verwarring.

Ik kan niet zeggen dat je zekerheid zult bereiken, nee, want dat is ook een woord dat alleen van toepassing is voor het verstand en de wereld van de geest. Als er verwarring is, kan er zekerheid zijn; als verwarring verdwijnt, verdwijnt de zekerheid ook.
 

Je bent gewoon helder… niet verward en niet zeker, er is gewoon helderheid en doorzichtigheid…. En die doorzichtigheid heeft schoonheid, die doorzichtigheid heeft gratie, het is voortreffelijk.

Als er in het leven van iemand noch verwarring, noch zekerheid is, is dat het prachtigste moment. Men is alleen maar, een spiegel die weerkaatst wat er is, zonder richting, zonder doel, met geen idee om iets te doen, zonder toekomst, helemaal in het moment, totaal in het moment.

Als er geen denken is, kan er geen toekomst zijn, kan er geen programma voor de toekomst zijn. Dan is dit moment alles, alles in alles; dit moment is je hele bestaan. Het hele bestaan begint in één punt samen te komen en dit moment wordt enorm belangrijk. Het heeft diepte, het heeft hoogte, het heeft mysterie, het heeft intensiteit, het heeft vuur, het is dringend, het grijpt je, het neemt bezit van je, het transformeert je.

Ik kan je geen zekerheid geven, zekerheid wordt gegeven door ideologie. Zekerheid is niets anders dan je het oplappen van je verwarring. Je bent verward, en iemand zegt, “Maak je niet ongerust,” en doet dit met grote autoriteit, hij overtuigt je met argumenten, met geschriften, en lapt zo je verwarring op, bedekt het met een mooie deken – met de Bijbel, met de Koran, met de Gita. Je voelt je goed maar het is tijdelijk, want de verwarring is van binnen aan het koken. Je bent het niet kwijt, het is alleen onderdrukt.

De intelligente persoon aarzelt, vraagt zich af, twijfelt. De onintelligente persoon twijfelt nooit, aarzelt nooit. Waar de wijze slechts fluistert, zal de dwaas het van de daken verkondigen.

Lao Tzu zegt, “Ik ben misschien het enige warhoofd in de wereld. Iedereen lijkt zo zeker te zijn, maar ik niet.” Hij heeft gelijk; hij is zo enorm intelligent dat hij nergens zeker over kan zijn.

Ik kan je geen zekerheid beloven als je de geest laat vallen. Ik kan je slechts één ding beloven, namelijk dat je helder zult zijn. Er zal helderheid zijn, doorzichtigheid, je zult in staat zijn de dingen te zien zoals ze zijn.

 

 

The Book of Wisdom