Quantcast

OSHO Times Emotional Ecology De Wet van Magie

De Wet van Magie

Deel Twee

Ik zal je één van de meest fundamentele wetten van het leven vertellen. Je hebt er misschien nog nooit aan gedacht. Je hebt geleerd — de hele wetenschap hangt er van af — dat oorzaak en effect de basis is. Je creëert de oorzaak en het effect volgt. Het leven is een toevallige schakel. Je stopt het zaad in de grond en het zal ontspruiten. Als de oorzaak er is, zal de boom volgen. Er is een vuur: je doet je hand er in en je zult je branden. De oorzaak is er en het effect volgt. Als je vergif inneemt zul je sterven. Jij organiseert de oorzaak en het effect volgt.

Dit is één van de grondregels van de wetenschap, dat oorzaak en effect de sterkste schakel is in alle levensprocessen. Religie kent een tweede wet die nog dieper gaat dan deze. Maar de tweede wet die fundamenteler is, zal absurd lijken als je hem niet kent en er niet meer experimenteert.

Religie zegt: Produceer het effect en de oorzaak zal volgen. Dit is absoluut absurd in wetenschappelijke termen. Wetenschap zegt: als de oorzaak er is, volgt het effect. Religie zegt dat het omgekeerde ook waar is: creëer het effect en zie: de oorzaak volgt.

Er is een situatie waarin je je gelukkig voelt. Er is een vriend gekomen, een geliefde. Een situatie is de oorzaak — je voelt je gelukkig. Geluk is het effect. Het komen van de geliefde is de oorzaak. Religie zegt: Wees gelukkig en de geliefde komt. Creëer het effect en de oorzaak volgt.

Het mijn ervaring dat de tweede wet fundamenteler is dan de eerste. Ik heb het gedaan en het is gebeurd. Wees gewoon gelukkig en de geliefde komt. Wees gelukkig en er komen vrienden. Wees gelukkig en alles volgt.

Jezus zegt hetzelfde in andere woorden: Zoek eerste het koninkrijk Gods en al het andere zal volgen. Maar het koninkrijk Gods is het einde, het effect. Zoek eerst het einde — het einde betekent het effect, het resultaat — en de oorzaak zal volgen. Dit is zoals het moet zijn.

Het is niet alleen zo dat je een zaadje in de grond stopt en de boom volgt; laat er een boom zijn en dan zijn er miljoenen zaden. Als de oorzaak wordt gevolgd door het effect, wordt het effect weer gevolgd door de oorzaak. Dat is de ketting! Dan wordt het een cirkel — begin zomaar ergens, creëer de oorzaak of creëer het effect.

Ik zeg jullie, het is gemakkelijker om het effect te creëren want het effect is alleen van jouafhankelijk; de oorzaak is niet zo afhankelijk van jou. Als ik zeg dat ik alleen gelukkig ben als een bepaalde vriend er is, dan is het afhankelijk van die bepaalde vriend, of hij er is of niet. Als ik zeg dat ik niet gelukkig kan zijn, totdat ik veel rijkdom heb vergaard, dan is het afhankelijk van de hele wereld en de economisch situatie en zo. Misschien gebeurt het niet en dan kan ik niet gelukkig zijn.

De oorzaak is buiten mij. Het effect is in mij. De oorzaak is in de omgeving, in situaties — de oorzaak is buiten. Ik ben het effect! Als ik het effect kan creëren, zal de oorzaak volgen.

Kies voor geluk — dat betekent dat je kiest voor het effect — en kijk dan wat er gebeurt. Kies voor extase en zie wat er gebeurt. Kies voor gelukzaligheid en zie wat er gebeurt. Je hele leven zal meteen veranderen en je zult wonderen zien gebeuren om je heen … want nu heb je het effect gecreëerd en oorzaken moeten volgen.

Dit lijkt op magie; je kunt het wel zo noemen “De Wet van de Magie”. De eerste is de wet van de wetenschap en de tweede is de wet van de magie. Religie is magisch en jij kunt de magiër zijn. Dat is wat ik jullie leer: magiër zijn, het geheim van magie te kennen.

Probeer het! Je hebt het andere je hele leven geprobeerd — en niet alleen dit leven maar vele andere ook. Luister nu naar mij! Probeer deze magische formule, deze mantra die ik je geef. Creëer het effect en zie wat er gebeurt; oorzaken gaan je meteen omringen, zij volgen. Wacht niet op de oorzaken; je hebt lang genoeg gewacht. Kies voor gelukkig zijn en je zult gelukkig zijn.

Wat is het probleem? Waarom kun je niet kiezen? Waarom kun je niet met deze wet werken? Omdat je geest, het hele denken, is getraind door wetenschappelijk denken, dat zegt dat als je niet gelukkig bent en je probeert wel gelukkig te zijn, dat het kunstmatig zal zijn. Als je niet gelukkig bent en je probeert wel gelukkig te zijn, zal het maar acteren zijn, zal het niet echt zijn. Dat is wat wetenschappelijk denken zegt, dat het niet echt is, maar gespeeld.

Maar dat weet je niet: het leven werkt op z’n eigen manier. Als je het totaal kunt spelen, zal het echt worden. Het enige is, dat de acteur er niet moet zijn. Ga er totaal in op, dan is er geen verschil. Als je het halfslachtig speelt zal het kunstmatig blijven.

Als ik tegen je zeg te dansen en te zingen en gelukkig te zijn, en je gaat het aarzelend proberen, om te zien wat er gebeurt, maar jij blijft achter…en je blijft denken: Dit is maar kunstmatig. Ik probeer het maar het komt niet, het is niet spontaan — dan blijft het acteren en verspilling van tijd.

Als je het probeert, doe het dan van harte. Blijf niet achter, ga er helemaal in, wordt het spel — laat de acteur oplossen in het spelen en kijk dan wat er gebeurt. Het wordt echt en dan voel je dat het spontaan is. Jij hebt het niet gedaan; dan weet je dat het gebeurt is. Maar alleen als je totaal bent, kan het gebeuren. Creëer het effect, ga er helemaal in, en zie en observeer het resultaat.

Ik kan koningen van jullie maken, zonder koninkrijken; je hoeft alleen maar te spelen dat je koning bent en het zo totaal te doen, dat voor jou zelfs een echte koning er uit zal zien alsof hij acteert. En als alle energie erin is gegaan, zal het echt worden! Energie maakt alles echt. Als je wacht op koninkrijken zullen ze nooit komen.

Zelfs voor een Napoleon of een Alexander, die grote koninkrijken hadden, zijn ze nooit gekomen. Zij bleven ellendig omdat ze zich niet de tweede en meer fundamentele en primaire wet van het leven realiseerden. Alexander probeerde een groter koninkrijk te creëren en een grotere koning te worden. Zijn hele leven heeft hij verspild in het creëren van het koninkrijk en toen was er geen tijd over om koning te zijn. Hij stierf voordat het koninkrijk compleet was.

Dit is velen overkomen. Het koninkrijk kan nooit compleet zijn. De wereld is oneindig; jouw koninkrijk kan niet anders dan een gedeelte zijn. Hoe kun je met een gedeelte van een koninkrijk een totale koning zijn? Je koninkrijk kan niet anders dan beperkt zijn en hoe kun je keizer zijn met een beperkt koninkrijk? Dat is onmogelijk. Maar je kunt de keizer zijn. Creëer gewoon het effect.

Swami Ram, een mysticus van deze eeuw, ging naar Amerika. Hij placht zichzelf Badshah Ram, Keizer Ram te noemen. Maar hij was een bedelaar! Iemand zei tegen hem: Je bent maar een bedelaar, maar je blijft jezelf een keizer noemen. Dus zei Ram: Kijk niet naar mijn spullen, kijk naar mij. En hij heeft gelijk, als je naar spullen kijkt, is iedereen een bedelaar… zelfs een keizer. Hij is misschien een grotere bedelaar, dat is alles. Toen Ram zei: Kijk naar mij! Op dat moment was Ram de keizer. Als je keek, was de keizer daar.

Creëer het effect, wordt de keizer, wees een magiër… en doe het op dit moment, want het is niet nodig te wachten. Men moet wachten als het koninkrijk eerst komt. Als de oorzaak eerst moet worden gecreëerd, dan moet men wachten en wachten en uitstellen. Het is niet nodig te wachten met het creëren van het effect. Jij kunt op dit moment de keizer zijn.

Als ik zeg, Zijn! Wees de keizer en zie: het koninkrijk volgt….ik weet het uit eigen ervaring. Ik praat niet over een theorie of een dogma. Wees gelukkig en in die piek van geluk zul je zien dat de hele wereld gelukkig is met jou.

Er is een oud gezegde: Lach en de wereld lacht mee; huil en je huilt alleen. Zelfs de bomen, de stenen, het zand, de wolken…als je het effect kunt creëren en extatisch kunt zijn, zullen ze allemaal met je mee dansen; dan wordt het hele bestaan een dans, een feest.

Maar het hangt van jou af, of jij het effect kunt creëren. En ik zeg je, je kunt het creëren. Het is zo gemakkelijk. Het lijkt zo moeilijk maar je hebt het nog niet geprobeerd. Probeer het!

My Way: The Way of the White Clouds