Quantcast

OSHO Times Emotional Ecology Als de Droom Voorbij Is

Als de Droom Voorbij Is

Als de Droom Voorbij Is

Alles wat ik heb bereikt is verloren gegaan. Een groot verdriet komt bij me op en ik zie niet het einde ervan – of is er geen einde?

Velen zouden jaloers op je moeten zijn. Te ontdekken dat alles heeft gefaald is het begin van een nieuwe reis.

Te weten dat “alles wat ik bereikt heb, verloren is”, is het begin van een nieuwe zoektocht naar iets dat niet verloren kan gaan.

Wanneer men totaal gedesillusioneerd is met de wereld en alle successen daarin, alleen dan wordt men spiritueel.

Je bent je er misschien nog niet bewust van, maar er roert zich iets, een nieuwe vreugde rijst op achter het gordijn van verdriet – de vreugde van een nieuwe zoektocht, een nieuw avontuur, een nieuw leven en een nieuwe manier van zijn.

”Ik zie niet het einde ervan – of is er geen einde?”

Er is een begin van het verstand en een einde van het verstand, er is een begin van het ego en er is een einde van het ego, maar er is geen begin van jou en geen einde aan jou. En er is geen begin aan het mysterie van het bestaan en geen einde.

Het is een doorgaand proces. Mysteries en mysteries wachten op jou, vandaar de huivering en de extase.

Voel je extatisch, omdat er geen einde komt aan het leven, dat als je de ene piek hebt bereikt, plotseling een andere piek je uitdaagt – een hogere piek, een moeilijker klim, een gevaarlijker doel. En als je die andere piek hebt bereikt, is een weer een andere, er is piek, na piek, na piek. Het is een oneindige Himalaya van leven.

Stel je voor dat als je het hebt bereikt, er niets meer is overgebleven. Je zult je vreselijk vervelen; en die verveling is dan je enige lot! Maar het leven is geen verveling, het is een dans. Het leven is geen verveling, het is verrukkelijk en overvloedig.

Er zullen heel veel dingen gaan gebeuren en heel veel dingen zullen blijven gebeuren. Het mysterie houdt nooit op; dat kan niet. Dat is de reden dat het mysterie wordt genoemd, het kan niet gekend worden. Het zal nooit kennis worden, daarom wordt het een mysterie genoemd, er blijft altijd iets ongrijpbaars. En dat is de grote vreugde van leven. De grote glans van het leven is dat het je eeuwig zoekend en ontdekkend bezig houdt. Leven is ontdekken, leven is avontuur.

Extase is onze echte aard; niet extatisch zijn is gewoon onnodig, maarhet vraagt veel inspanning om ellendig te zijn.

Daarom zie je er zo moe uit, want ellendig zijn is hard werken, om het in stand te houden is echt moeilijk, want je doet iets tegennatuurlijks. Je gaat tegen de stroom in – dat is wat ellende is.

En wat is geluk? Met de rivier meedrijven – zozeer dat het verschil tussen jou en de rivier gewoon verdwenen is. Je bent de rivier. Hoe kan dat moeilijk zijn? Als je met de rivier meegaat hoef je niet te zwemmen, je drijft gewoon en de rivier brengt je naar de oceaan. De rivier was toch al onderweg naar de oceaan.

Het leven is een rivier. Hou op met duwen en je zult niet ellendig zijn.

Osho, The Book of Wisdom