Quantcast

OSHO Times The Other: Myself Wat is echte authentieke vriendelijkheid?

Wat is echte authentieke vriendelijkheid?

Wat is echte authentieke vriendelijkheid?

Wat is echte authentieke vriendelijkheid?

De vraag die je hebt gesteld is heel komplex. Je zult eerst een paar andere dingen moeten begrijpen voordat je kunt begrijpen wat authentieke vriendschap is.

Het eerste is vriendschap. Vriendschap is liefde zonder enige biologische kenmerken. Het is niet de vriendschap die je gewoonlijk bedoelt – je meisje, je vriend. Het is nogal dom om het woord vriend te gebruiken in associatie met biologie. Het is dwaze verliefdheid. Je wordt door de biologie gebruikt om je voort te planten.

Als je denkt dat je verliefd bent, heb je het verkeerd; het is slechts aantrekkingkracht van de hormonen. Je chemie kan worden verandert en je liefde zal verdwijnen. Slechts een injektie van hormonen en een man kan een vrouw worden en een vrouw kan een man worden.

Vriendschap is liefde zonder het biologische aspekt. Het is een zeldzaam verschijnsel geworden. In het verleden was het een belangrijk iets, maar een paar goede zaken van het verleden zijn helemaal verdwenen. Het is een vreemde zaak dat lelijke dingen zo hardnekkig zijn, zij verdwijnen niet gemakkelijk, maar mooie dingen zijn erg kwetsbaar, zij verdwijnen heel gemakkelijk.

Vandaag wordt vriendschap gezien of in biologische termen, of in ekonomische termen, of in sociologische termen – zoals men iemand een kennis noemt, iemand die je kent. Maar vriendschap betekent dat als de noodzaak zich voordoet, je bereid bent jezelf op te offeren. Vriendschap betekent dat je iemand anders belangrijker dan jezelf hebt gemaakt, iemand anders is kostbaarder geworden dan jezelf. Het niet een zakelijke kwestie. Het is pure liefde.

Deze vorm van vriendschap is zelfs mogelijke, zoals je nu bent. Zelfs onbewuste mensen zijn in staat tot zo’n vriendschap. Maar als je je meer bewust wordt van je wezen, verandert vriendschap in vriendelijkheid. Vriendelijkheid is een wijder begrip, een veel wijdere lucht. Vriendschap is klein vergeleken met vriendelijkheid. Vriendschap kan verbroken worden, de vriend kan in een vijand veranderen. Die mogelijkheid blijft zelfs besloten in het begrip vriendschap.

Ik wordt herinnert aan Machiavelli die leiding geeft aan de prinses van de wereld in zijn grote werk, ‘De Prins’. Eén van zijn aanwijzingen is, “Zeg nooit tegen een vriend wat je niet tegen je vijand zou kunnen zeggen, want de persoon die vandaag een vriend is, kan morgen in een vijand verandert zijn”. En de suggestie die daarop volgt, is, zeg nooit iets tegen je vijand, want die vijand kan morgen in een vriend veranderen.” En dat kan je in verlegenheid brengen.

Machiavelli geeft ons een heel duidelijk inzicht dat onze gewone liefde in haat kan veranderen, dat onze vriendschap elk moment vijandschap kan worden. Dit is de onbewuste toestand van de mens – waar liefde is, is er haat achter verborgen; zodat je dezelfde persoon haat die je liefhebt, maar je beseft het niet.

Vriendelijkheid wordt pas mogelijk wanneer je echt bent, wanneer je authentiek bent, en je je absoluut bewust bent van je wezen. En als, vanuit dit bewustzijn, liefde ontstaat zal het vriendelijkheid zijn. Vriendelijkheid kan nooit in zijn tegendeel omslaan. Houdt dit in gedachten als een kriterium, dat de grootste waarden in het leven niet in hun tegendeel kunnen omslaan, in feite is er geen tegendeel.

Je vraagt, “Wat is echte, authentieke vriendschap?” Er is een grote transformatie in jou nodig om een proeve van vriendelijkheid te hebben. Zoals je nu bent, is vriendelijkheid een verre ster. Je kunt naar de verre ster kijken, je kunt er een soort intellektueel begrip van hebben, maar het zal slechts een intellektueel begrijpen zijn, niet een existentiele smaak.

Tenzij je een existentiele smaak van vriendelijkheid hebt, zal het heel moeilijk, bijna onmogelijk zijn een verschil aan te geven tussen vriendschap en vriendelijkheid. Vriendelijkheid is de puurste vorm van liefde die je maar kunt voorstellen. Het is zo puur dat je het niet eens een bloem kunt noemen, je kunt het alleen een geur noemen, die je kunt voelen en ervaren, maar je kunt het niet vastgrijpen. Het is er, je neus is ermee gevuld, je wezen wordt erdoor omhult. Je voelt de vibratie, maar is geen mogelijkheid het vast te grijpen; de ervaring is te groot en te uitgebreid en je handen zijn te klein.

Ik zei tegen je dat de vraag erg komplex is, en dat komt niet door de vraag, maar door jou. Je bent nog niet op het punt aangekomen dat je vriendelijkheid kunt ervaren. Wees echt, wees authentiek, dan zul je de puurste vorm van liefde leren kennen – een geur van liefde die altijd om je heen is. En die realiteit van de puurste liefde is vriendelijkheid. Vriendschap is gericht naar iemand, iemand is je vriend.

Er werd eens aan Gautam Buddha gevraagd, “Heeft iemand die verlicht is, vrienden?” en hij zei, “Nee.” De vragensteller was geschokt, want hij dacht dat de man die verlicht is de hele wereld als vriend zal hebben. Maar Gautam Buddha heeft gelijk, of je nu geschokt bent of niet. Wanneer hij zegt, “De verlichte mens heeft geen vrienden,” bedoelt hij dat hij geen vrienden kan hebben omdat hij geen vijanden kan hebben. Deze twee horen bij elkaar. Vriendelijkheid kan hij hebben maar geen vriendschap.

Vriendelijkheid is ongerichte, ongeadresseerde liefde. Het is niet een kontrakt, uitgesproken of niet. Het gaat niet van het ene individu naar het andere; het straalt van één individu naar het hele bestaan, waar de mens maar een klein onderdeel van is, want bomen horen erbij, dieren horen erbij, rivieren horen erbij, bergen horen erbij en sterren horen erbij. Alles is omsloten in vriendelijkheid.

Vriendelijkheid is de kwaliteit van jou echt en authentiek zijn; je begint het uit te stralen. Het komt vanzelf, je hoeft er niets voor te doen. Wie er ook bij je in de buurt komt, zal de vriendelijkheid voelen. Dat betekent niet dat je geen vijanden hebt. Wat jou betreft zal jij niet de vijand van iemand zijn, omdat je niet meer een vriend van iemand bent. Maar de hoogte waar je bent, je bewustzijn, je gelukkig zijn, je stilte, je vrede, zal veel mensen irriteren, zal velen tot je vijanden maken, zonder je te begrijpen.

In feite hebben verlichte mensen meer vijanden dan mensen die niet verlicht zijn. Mensen die niet verlicht zijn hebben een paar vijanden en een paar vrienden. De verlichte mensen hebben bijna de hele wereld tegen zich, want blinde mensen kunnen degene die ogen heeft niet vergeven, en zij die onwetend zijn kunnen degene die weet, niet vergeven. Ze kunnen geen liefde voelen naar de man die zijn vervulling heeft bereikt, omdat hun ego’s gekwetst zijn.

Kort geleden ontving ik vier brieven van vier verschillende gevangenissen. Al deze vier gevangenen vragen om sannyas. Eén Amerikaanse gevangene heeft mijn boeken gelezen. Sinds ik in die gevangenis was, kregen de authoriteiten belangstelling en de gevangenen kregen belangstelling, dus ze moeten mijn boeken hebben besteld.

De gevangene heeft die boeken gelezen. Hoewel hij een Amerikaan is, schrijft hij, “Osho, terwijl ik uw boeken lees, en naar u luister op televisie, en toen u gedurende één dag in de gevangenis was, was ik er ook.” – hij heeft ongeveer vijf jaar gezeten. “Het was een gelukkige ervaring voor mij en ik zal die dag dat we samen in één cel zaten, nooit vergeten; het is de meest belangrijke dag van mijn leven geweest. En ik draag iets bij me wat ik tegen u wil zeggen: U hebt geen enkele zonde begaan – daar was ik absoluut zeker van zodra ik u zag – maar onschuldig zijn lijkt wel een grotere misdaad dan wat ook. En omdat er over u gesproken werd op de radio, op televisie, werden uw boeken in het hele land gelezen; er kwam een moment dat u belangrijker was dan de president van Amerika. Dat heeft het proces van het vernietigen van uw kommune en uw gevangenneming, in beweging gezet – juist om u te vernederen.”

Ik was verbaasd dat een gevangene zo’n diep inzicht kon hebben. Hij zei dat, “mensen zoals u moeten wel verdoemd worden, omdat zelfs de grootste, machtigste mensen op pygmeeën lijken, vergeleken met uw bewustzijn en uw verhevenheid. Het is uw fout,” zegt hij tegen me. “Als u niet zo suksesrijk was geweest, zou u genegeerd zijn. Als uw kommune niet zo suksesrijk was geweest, zou niemand zich om u bekommerd hebben.”

De verlichte mens heeft geen vrienden, geen vijanden, maar alleen pure, ongeadresseerde liefde. Hij is bereid het uit te gieten in ieder hart dat beschikbaar is. Dat is echte authentieke vriendelijkheid.

Maar zo’n mens zal veel ego’s provoceren, hij zal mensen die denken dat ze heel belangrijk en machtig zijn, kwetsen. De presidenten en de koninginnen en de eerste ministers en de koningen zullen onmiddellijk bezorgd worden. Een man die geen macht heeft is plotseling in de aandacht komen te staan van de mensen, en trekt meer mensen aan dan zij die macht, geld en prestige hebben. Zo’n man kan niet worden vergeven. Hij moet gestraft worden, of hij nu een misdaad begaan heeft of niet. En een verlichte mens kan geen misdaad begaan; dat is louter een onmogelijkheid. Maar door onschuldig te zijn, vriendelijk, liefdevol zonder enige reden, door gewoon jezelf te zijn, is genoeg om veel ego’s tegen je te maken.

Als ik dus zeg, “de verlichte mens heeft geen vijanden,” bedoel ik dat van zijn kant hij geen vijanden heeft. Maar van de kant van anderen, hoe groter zijn verhevenheid, hoe meer antagonisme er zal zijn, hoe groter de vijandschap, de haat, de verwerping, zal zijn. Zo is het al eeuwen lang gebeurd.

Nirvano heeft pas tegen me gezegd dat op de dag dat ik werd beboet met vier honderd duizend dollars – meer dan een halve crore roepies – terwijl men heel goed wist dat geen enkele paisa, geen cent bezit… de advocaat die voor Nirvano werkte zei tegen haar, “Ze hebben het weer gedaan.” Ze vroeg hem, “Wat zeg je?” En hij zei, “Ja, ze hebben het weer gedaan. Ze hebben Jezus weer gekruisigd, ze hebben weer een man gestraft die volkomen onschuldig is – maar zijn onschuld kwetst hun ego’s.”

Alleen intellektueel begrijpen is niet genoeg – hoewel dat wel meegenomen is, want dat kan helpen om in de richting te gaan van existentiele ervaring. Maar alleen de ervaring zelf zal je de volle smaak geven van de enorme zoetheid, schoonheid, goddelijkheid en waarheid van liefde.

Osho: Satyam Shivam Sundram, Hoofdstuk 10