Quantcast

Featured Books Life Love Laughter LEVEN

LEVEN

LEVEN

Je vraagt mij: Is het belangrijk er een bepaalde levensopvatting op na te houden?

Niet alleen is het niet belangrijk, het is zelfs gevaarlijk om wat voor levensopvatting dan ook te hebben. Waarom zou je het leven niet toestaan zijn dans op te voeren, zijn lied te zingen, zonder enige verwachting? Waarom kunnen we niet leven zonder verwachtingen? Waarom kunnen we niet zien wat is, in alle puurheid? Waarom moeten we onze wil eraan opleggen? En niemand zal er iets bijverliezen. Als jij het leven je wil oplegt, ben jij de enige verliezer.

Het is beter het leven niet van labels te voorzien, het is beter het geen structuur te geven, het is beter het open te houden; het is beter het niet in een categorie onder te brengen, het geen label te geven. Je zult de dingen mooier ervaren, je zult ze op een meer kosmische wijze ervaren, want ze zijn niet echt gescheiden. Het bestaan is een orgasmisch geheel; het is een organische eenheid. Het kleinste grassprietje, het kleinste blaadje aan een arme boom is even zinvol als de grootste ster.

Het kleinste is ook het grootste, want het is allemaal één; het is één spectrum. Zodra je begint te scheiden, begin je eigenmachtig scheidslijnen te trekken, definities te maken en dat is de manier waarop men het leven en het mysterie ervan steeds misloopt.

We hebben allemaal opvattingen; dat is onze angst. We kijken allemaal vanuit een bepaald standpunt; daarom wordt ons leven arm, want ieder aspect kan hoogstens een dimensie aangeven en het leven is multidimensionaal. Je moet meer vloeibaar zijn, meer stromen, meer versmelten en samenvloeien; je moet geen waarnemer worden. Er valt niets op te lossen!

Zie het leven niet als een probleem, het is een fantastisch mooi mysterie.

Drink ervan het is één en al wijn! Word er dronken van!