Quantcast

Featured Books Life Love Laughter LEVEN

LEVEN

LEVEN

Het leven is iets onmogelijks. Dat zou niet zo moeten zijn, maar het is zo. Het is een wonder dat wij bestaan, dat bomen bestaan, dat vogels bestaan. Het is echteen wonder, omdat het hele universum dood is. Miljoenen en miljoenen sterren en miljoenen en miljoenen zonnestelsels zijn dood. Alleen op deze kleine planeet aarde al, die niets is als je denkt aan haar afmetingen is ze slechts een stofje is leven ontstaan. Dit is de meest begenadigde plek in het hele universum. Vogels zingen, bomen groeien, bloeien, er zijn mensen die liefhebben, zingen, dansen.

Er is iets volmaakt ongelooflijks gebeurd.

Osho zegt: gek zijn is gezond. Zijn wereld heeft van die mooie, gekke mensen gekend; eigenlijk zijn alle belangrijke mensen in de wereld een beetje gek geweest, gek in de ogen van de massa. Ze leefden hun gekheid uit omdat ze niet ongelukkig waren, niet in de zorgen zaten, niet bang waren voor de dood, zich niet druk maakten om onbenulligheden. Ze leefden elk moment totaal en intensief en door die totaliteit en intensiteit groeide hun leven uit tot een prachtige bloem ze waren één en al geur, liefde, leven en lachen. Maar het is zeker dat dit miljoenen mensen om je heen kwetst. Ze kunnen het idee niet accepteren dat je iets bereikt hebt wat zij hebben misgelopen; ze zullen op alle mogelijke manieren proberen dat jij je ellendig gaat voelen. Hun veroordeling is niets anders dan een inspanning om jou ongelukkig te maken, je dans te verstoren, je blijdschap af te nemen, zodat je weer tot de kudde kunt terugkeren.

Je moet moed verzamelen. Als mensen zeggen dat je gek bent, geniet dan van dat idee. Zeg tegen hen: ‘Je hebt gelijk; in deze wereld kunnen alleen gekke mensen gelukkig en blij zijn.

Ik heb vol blijdschap ervoor gekozen gek te zijn, met een hemels geluksgevoel, met een dans; jullie hebben voor het gezond verstand gekozen met alle ellende, angst en hel van dien; wij hebben voor verschillende dingen gekozen. Wees jij maar verstandig, blijf ongelukkig, maar laat mij met rust in mijn gekheid. Voel je niet beledigd; ik voel me door geen van jullie beledigd; zoveel verstandige mensen in de wereld, maar toch voel ik me niet beledigd.’ Het zal maar heel kort duren. Spoedig, zodra zij je als gek geaccepteerd hebben, vallen zij je niet meer lastig; dan kun je je oorspronkelijke wezen in het volle daglicht brengen, je kunt al je gemaaktheid laten vallen.