Quantcast

Featured Books The Book of Women Het Boek over Vrouwen

Het Boek over Vrouwen

Het Boek over Vrouwen

Politiek is een spel van getallen. Hoeveel christenen je in de wereld hebt - daar ligt je macht. Hoe meer christenen er zijn, des te meer macht ligt er in de handen van christelijke priesters, bij de geestelijkheid. Het maakt hun niet uit of ze een ander te redden, ze willen alleen de bevolking doen toenemen. Het christendom heeft, vanuit het Vaticaan, voortdurend orders uitgevaardigd tegen geboortebeperking en zegt dat het een zonde is anticonceptiemiddelen te gebruiken; het is een zonde in abortus te geloven of abortus te propageren of het te legaliseren.

Denk je dat ze belangstelling hebben voor het ongeboren kind? Ze hebben er geen belangstelling voor - ze hebben niets te maken met die ongeboren kinderen. Ze jagen hun eigenbelang na, terwijl ze heel goed weten dat als er geen abortus wordt gepleegd, als er geen anticonceptie wordt toegepast, deze hele mensheid mondiaal zelfmoord pleegt. En het is niet meer zo ver weg dat je de situatie niet kunt overzien. Binnen slechts vijftien jaar zal de wereldbevolking zo toegenomen zijn dat we onmogelijk kunnen overleven.

Maar nu, onlangs nog, heeft het Vaticaan een lange boodschap voor de mensheid uitgegeven – honderd negenendertig pagina's lang: `
‘Abortus is een zonde. Geboortebeperking is een zonde.'

Nu wordt abortus nergens in de bijbel een zonde genoemd. Nergens in de bijbel wordt geboortebeperking een zonde genoemd, omdat geboortebeperking niet nodig was. Van de tien kinderen stierven er negen. Dat was het percentage en dat was, nog maar dertig of veertig jaar geleden, ook het percentage in India: een op de tien kinderen overleefde. Dat was prima in orde. Toen was de bevolking niet te groot, zij drukte niet te zwaar op de hulpbronnen van de aarde. Nu, zelfs in India - laat staan in de ontwikkelde landen - sterft slechts één op de tien kinderen.

Dus aan de ene kant gaat de medische wetenschap door mensen te helpen overleven en het christendom blijft maar ziekenhuizen openen en medicijnen uitdelen en Moeder Teresa is er om je te loven en de paus zal je zegenen...

Er bestaan allerlei verenigingen - ze maken zich zelfs zorgen over Rusland. In Amerika is er een christelijke vereniging, `Evangelisatie ondergronds' genaamd, die in communistische landen werkt en daar gratis bijbels verspreidt en die stomme ideeën, dat abortus zonde is en dat geboortebeperking zonde is.

Hoe dan ook, er heerst in Rusland geen hongersnood; ze zijn niet rijk, maar ze hebben geen honger. Laat hen op z'n minst met rust. En het is te danken aan de geboortebeperking dat er geen honger is. Als geboortebeperking onmogelijk gemaakt wordt, als abortus onmogelijk gemaakt wordt, komt Rusland in dezelfde situatie te verkeren als Ethiopië.

Dan zal Moeder Teresa heel gelukkig zijn. De ondergrondse evangelisten zullen boven de grond komen - een geweldige kans om mensen tot het christendom te bekeren.

Gedeelten uit “From personality to individuality” deel III, hoofdstuk 18