Quantcast

Featured Books The Book of Women Het Komplot van de Mannen

Het Komplot van de Mannen

Het Komplot van de Mannen

Vraag:
Waarom vind ik het zo moeilijk mijn vrouwelijke eigenschappen op waarde te schatten? Iets in mij veroordeelt deze eigenschappen nog steeds als zwak; ik heb het gevoel dat ik niet op eigen benen kan staan.

Osho:
De langdurige veroordeling van de vrouwelijke eigenschappen zit bij de vrouw tot op het bot. Het is het complot van de man die wil bewijzen dat hij superieur is aan de vrouw - maar dat is hij niet.

Diep in zijn hart is de man zich ervan bewust dat de vrouw iets heeft dat hij niet heeft. Ten eerste wordt hij door de vrouw aangetrokken, ze ziet er zo mooi uit. Hij wordt verliefd op de vrouw, hij raakt bijna verslaafd aan haar, en daar komt het probleem om de hoek kijken.

Iedere man voelt dat hij van de vrouw afhankelijk is en dat gevoel brengt hem ertoe de vrouw als slavin onder de duim te willen houden, als slavin in geestelijke zin. Hij is ook bang omdat zij zo mooi is... ze is niet alleen mooi in zijn ogen, maar in de ogen van iedereen die haar ontmoet. Zo ontstaat er hevige jaloezie in het egoïstische, seksistische brein van de man.

Hij heeft vrouwen precies op dezelfde manier behandeld die Machiavelli de politici heeft aangeraden - want het huwelijk is ook een vorm van politiek spel. Machiavelli adviseert dat de aanval de beste vorm van verdediging is en dit idee wordt al eeuwenlang toegepast, al eeuwen voordat Machiavelli besefte dat dit het fundamentele gegeven in alle politieke situaties is. Als er sprake van overheersing is, is de aanval zeker de beste verdedigingstactiek.

Als je je verdedigt heb je al terrein verloren; je hebt al geaccepteerd dat je de verliezende partij bent. Je beschermt jezelf alleen nog.

Honderden invasies heeft India gekend, invasies door kleine groepjes indringers, maar ze konden dit uitgestrekte land veroveren, een heel continent is het eigenlijk, een wereld op zich. Aan het einde van deze eeuw zal een op de vier mensen Indiër zijn. India vormt dan een kwart van de mensheid.

In dit land hebben we religieuze geschriften als Manusmriti, dat vijfduizend jaar oud is. Daarin wordt de raad gegeven dat het absoluut noodzakelijk is je vrouw geregeld een goed pak slaag te geven als je rust in huis wilt. Je moet haar bijna als een gevangene behandelen. En zo heeft ze ook geleefd - in verschillende culturen, verschillende landen, maar overal was ze bijna op identieke wijze een gevangene. En omdat de man wilde bewijzen dat hij beter was... Bedenk dat altijd als je iets over jezelf wilt bewijzen, dit aantoont dat je het niet bent.

Ware superioriteit hoeft niet bewezen te worden, daarvoor is geen bewijs nodig, geen getuige, geen betoog. Ware superioriteit wordt onmiddellijk herkend door iedereen die ook maar een beetje intelligent is. Ware superioriteit heeft haar eigen magnetische uitstraling.

Omdat de man de vrouw veroordeelde - en hij moest haar wel veroordelen om haar onder de duim te houden - heeft hij haar bijna tot een niveau verlaagd dat onder het menselijke ligt. Waar was de man zo bang voor dat hij zich hiertoe verlaagde? Want het is je reinste paranoia... De man vergelijkt zichzelf voortdurend met de vrouw en hij ziet dat de vrouw superieur is.

In het liefdesspel met de vrouw is de man bijvoorbeeld veel minder waard, want hij kan maar een orgasme per keer hebben, terwijl de vrouw er zeker een half dozijn kan krijgen, een reeks, een meervoudig orgasme. De man is volmaakt hulpeloos: hij kan de vrouw die orgasmen niet geven.

Dit heeft geleid tot een van de meest ongelukkige situaties ter wereld: omdat hij haar geen meervoudig orgasme kan geven, heeft hij zijn best gedaan haar zelfs dat eerste orgasme niet te geven. Als zij de smaak van het orgasme te pakken krijgt wordt dat gevaarlijk voor hem. Als de vrouw weet wat een orgasme is, zal ze al spoedig beseffen dat één orgasme haar niet bevredigt; integendeel, haar verlangen wordt alleen maar sterker. Maar de man is uitgeput. Daarom is de sluwste methode de vrouw niet te laten ontdekken dat er zoiets als een orgasme bestaat op aarde.

Pas in deze eeuw hebben we erkend dat er een toestand van orgastische verrukking bestaat als we de liefde bedrijven. Geen enkel handboek over seks, geen enkele verhandeling over seks in Oost of West noemt het woord `orgasme' zelfs. Het lijkt wel een complot.

Vatsyayana was de eerste in de geschiedenis die over seksuele energie heeft geschreven, die deze op een wetenschappelijke manier heeft verkend. Hij schreef vijfduizend jaar geleden de eerste seksuologische verhandeling: Kamasoetra, aforismen over seks.

Hij is zo diep mogelijk van alle kanten op het onderwerp ingegaan; de kleinste details heeft hij niet over het hoofd gezien. Hij beschrijft vierentachtig posities om gemeenschap te hebben. Daaraan is niets toe te voegen, je kunt geen vijfentachtigste positie vinden; hij heeft het hele terrein verkend. Maar zelfs Vatsyayana heeft het niet over het orgasme.

Dat is echt ongelooflijk, dat iemand die zich zo diepgaand met seks heeft beziggehouden, het fenomeen orgasme niet is tegengekomen.

Nee, naar mijn gevoel houdt hij iets achter - en een feit achterhouden is een misdaad, want het wil zeggen dat je toestaat dat de leugen voortduurt alsof ze de waarheid is. En het is niet zomaar een feit uit de scheikunde of aardrijkskunde; het is het belangrijkste gegeven in het leven van de mens.

De ervaring van het orgasme geeft je niet alleen het hoogste genot waartoe het lichaam in staat is, het geeft je ook het inzicht dat dit niet alles is. Het opent een deur. Het maakt je ervan bewust dat je nodeloos naar buiten hebt gekeken terwijl je ware schat binnen in je ligt.