Quantcast

Featured Books The Book of Women Het Komplot van de Mannen

Het Komplot van de Mannen

Het Komplot van de Mannen

Maar de helft van de mensheid kent al eeuwen geen orgasme. En omdat de vrouw geen orgasme heeft gekend, moet je niet denken dat de man in een betere positie is. Omdat hij de vrouw geen orgasme kon geven, heeft hij ook zijn eigen orgasme verloren... Zo heeft de vrouw iets ongelooflijk moois verloren, iets wat heilig is op deze aarde - en de man heeft ook iets verloren.

Het orgasme is niet het enige waarin de vrouw sterk staat. Overal ter wereld leeft de vrouw vijf jaar langer dan de man; haar gemiddelde leeftijd is vijf jaar hoger dan die van de man. Dat wil zeggen dat ze meer weerstand heeft, meer uithoudingsvermogen. Vrouwen zijn minder vaak ziek dan mannen. Zelfs al zijn vrouwen ziek, dan genezen ze sneller dan mannen. Dat zijn wetenschappelijk vaststaande feiten.

Er worden honderdvijftien jongens geboren op elke honderd meisjes. Je kunt je afvragen: waarom honderdvijftien? Maar de natuur weet wel waarom. Tegen de tijd dat ze de huwbare leeftijd hebben bereikt hebben vijftien jongens het loodje gelegd! Dan blijven er maar honderd jongens en honderd meisjes over. Meisjes gaan niet zo gauw dood...

Vrouwen worden minder snel gek dan mannen. In feite worden er tweemaal zoveel mannen gek als vrouwen. En ondanks het feit dat dit alles door wetenschappelijk onderzoek is gestaafd, blijft toch hardnekkig het bijgeloof voortbestaan dat de man sterker is. Hij is alleen sterker in één opzicht, namelijk dat hij een gespierd lichaam heeft; hij kan goed zware lichamelijke arbeid verrichten. Maar in alle andere opzichten heeft hij al eeuwenlang een diep minderwaardigheidscomplex.

Er is maar één manier om dat complex niet onder ogen te hoeven zien, namelijk de vrouw in een lagere positie te manoeuvreren. En dat is het enige punt waarop de man sterker is: hij kan de vrouw dwingen. Hij is wreder, gewelddadiger en hij heeft de vrouw gedwongen een gedachte te accepteren die absoluut onjuist is: dat zij zwak is. En om te bewijzen dat de vrouw zwak is, moet hij alle vrouwelijke eigenschappen veroordelen. Hij moet zeggen dat ze allemaal zwak zijn, dan maken al die eigenschappen samen de vrouw zwak.

Maar in feite verenigt de vrouw juist alle hogere eigenschappen in zich. En wanneer een man verlicht wordt, bereikt hij dezelfde eigenschappen die hij in de vrouw heeft veroordeeld. De eigenschappen die als zwak worden beschouwd zijn allemaal vrouwelijke eigenschappen. En het is vreemd dat juist alle belangrijke eigenschappen in die categorie vallen. Het enige dat overblijft zijn de wrede eigenschappen, de dierlijke eigenschappen.