Quantcast

Featured Books The Book of Women Het Boek over Vrouwen

Het Boek over Vrouwen

Het Boek over Vrouwen

Je zegt: `Ik dacht dat U alles wist.' Je hebt het absoluut mis - ik weet niets.

Als je hier met die gedachte gekomen bent, dan ben je bij de verkeerde persoon en op de verkeerde plaats beland. Wij vieren onwetendheid! We breken alle vormen van kennis af. We stellen alles in het werk om jou je onschuld terug te geven, de onschuld die je had voordat je werd geboren. In zen noemt men dit `het oorspronkelijke gezicht'. Onschuld is deel van je natuur. Kennis is je gegeven door de maatschappij, door de mensen om je heen, door je familie. Onschuld is van jou, kennis is altijd van anderen. Hoe meer je weet, des te minder ben je jezelf.

Verlichting heeft niets met kennis te maken. Verlichting is vrijheid van kennis, absolute transcendentie van kennis. Ze gaat alle kennis te boven.

Bij een verlichte is er geen scheiding tussen hem en het bestaan. En kennis is een scheiding. Kennis schept een barrière tussen jou en het bestaan, ze houdt je gescheiden. Niet-weten verenigt je met het bestaan. Liefde is een vorm van onschuld. Onschuld is een brug, kennis is een muur. Wie heeft ooit gehoord dat mensen met veel kennis verlicht worden? Zij zijn het verst van verlichting verwijderd. Verlichting groeit uitsluitend op de voedingsbodem van onschuld.

Onschuld wil zeggen: kinderlijke verwondering, ontzag. De verlichte verwondert zich voortdurend, omdat hij niets weet, waardoor alles weer een mysterie wordt. Als je weet, worden de dingen ontdaan van hun mysterie; als je niet weet, krijgen ze weer iets mysterieus.

Hoe meer je weet, des te minder verwondering is er in je hart. Hoe meer je weet, des te minder voel je die grootse ervaring van ontzag. Je kunt dan niet extatisch zijn.

Een geleerde draagt zo'n last met zich mee dat hij niet kan dansen, niet kan zingen, niet kan liefhebben. Voor de geleerde bestaat god niet, want god betekent alleen verwondering, ontzag, mysterie. Daarom is God, naarmate de kennis in de wereld is toegenomen, verder en verder van ons verwijderd geraakt.

Friedrich Nietzsche kon vanuit zijn intellect verklaren dat God dood is. Hij was beslist een groot filosoof en filosofie moet wel tot de conclusie komen dat er geen God is omdat God eenvoudig betekent: het mysterieuze, het wonderbaarlijke. Kennis brengt elk wonder terug tot gewone wetmatigheden - elk wonder wordt teruggebracht tot formules.

Vraag aan de geleerde: `Wat is liefde?' en hij zal zeggen: `Niets anders dan scheikunde, de aantrekking tussen mannelijke en vrouwelijke hormonen. Het heeft niet meer betekenis dan een magneet die ijzeren deeltjes aantrekt. Het is hetzelfde als positieve en negatieve elektriciteit: man en vrouw zijn bio-elektrisch.'

Dan wordt alles eruitgehaald. Dan wordt alle liefde, alle poëzie en alle muziek gereduceerd tot onzin. De lotus wordt gereduceerd tot modder. De lotus groeit inderdaad uit de modder, maar de lotus is de modder niet. Zij is niet de som van haar delen; ze is meer dan de som van haar delen. Dat meer is god, dat meer is poëzie, dat meer is liefde. Maar de wetenschap heeft geen plaats voor het `meer'. De wetenschap reduceert elk verschijnsel tot iets mechanisch. Ken je de betekenis van het woord `wetenschap'? `Wetenschap' betekent weten, kennis.

Religie is geen kennis. Religie is precies het tegenovergestelde van kennis. Religie is poëzie, is liefde, is in wezen absurd. Ja, je kunt zeggen dat ik onzin verkoop, maar dat is het mooie ervan.

Je zegt: `Ik dacht dat U alles wist.' Dat is jóuw gedachte - en ik ben hier niet om aan ieders gedachten te voldoen. Ik kan niet zijn zoals jij het bedenkt. Ik heb meer dan honderdduizend sannyasins; als ik naar ieders gedachten moet leven, word ik volkomen uit elkaar gescheurd, in miljoenen stukjes. Ik kan jouw ideeën over mij niet naleven; daar ligt je misvatting. Maar het is nog niet te laat - laat dat idee varen als je hier bij mij wilt zijn...

Je bent hier bij een paradoxaal iemand, iemand die probeert iets mysterieus aan je over te dragen - geen kennis; iemand die probeert zijn ervaring van verwondering en ontzag in jullie diepste wezen te schenken - het lijkt meer op wijn dan op kennis - iemand die probeert jullie te benevelen, die probeert jullie in dronkaards te veranderen. Ja, voor de rationele mens zal het onzin lijken.

Dat heeft een van de belangrijkste denkers in het Westen, Arthur Koestler, geschreven over zen. Hij noemt het `allemaal onzin'. Als je er rationeel naar kijkt is het dat ook - maar is de rede de enige manier om de werkelijkheid te benaderen?

Er zijn andere manieren, veel dieper, veel intiemer - niet-weten is de meest intieme. Ik ben geen man van kennis, ook al gebruik ik woorden. Ik ben zelfs niet een man van woorden.
`Ik ben een man van weinig woorden. Wil je, ja of nee?'
`Jouw flat of de mijne?' zei het grietje.
`Kijk eens,' zei hij, `als we er eindeloos over moeten discussiëren, vergeet het dan maar!'

Ik gebruik woorden, maar ik ben geen man van woorden. Ik doe het alleen maar uit pure noodzaak; ter wille van jullie moet ik woorden gebruiken, omdat jullie het woordloze niet begrijpen. Ik wacht vol verlangen op de dag dat ik de woorden kan laten varen. Ik ben er doodmoe van... omdat woorden niet kunnen overbrengen wat ik ben, maar ik toch moet doorgaan te proberen wat onmogelijk is.

Zorg dat je snel zover bent, zodat we in stilte naar de vogels kunnen zitten luisteren of naar de wind in de bomen. Alleen stilzitten, niets doen, dan komt het voorjaar en groeit het gras vanzelf. Dat zal de slotsom zijn van mijn werk op aarde.

Je zegt: `Ik dacht dat het bij verlichting om 'weten' ging.' Je kunt niet over verlichting denken en wat je er ook over denkt is gegarandeerd verkeerd. Het heeft niets te maken met weten; het is een toestand van zijn.

`Maar U weet niets van vrouwen, dat ze elkaar vertrouwen juist omdat ze elkaars hart kennen.' Ik weet nergens iets van. Wat zou ik over vrouwen kunnen weten? Ik weet niet eens iets over mannen! Dus maak je daar geen zorgen over. Als je weet wat een vrouw is of wat een man is, wees dan op je hoede voor die kennis, want het is niet echt weten; het is alleen maar een mening die je ergens hebt opgepikt. Ja, de man heeft ideeën verkondigd die tegen vrouwen gericht waren; nu brengen vrouwen ideeën voort tegen mannen. Het is net zo dwaas! En we gaan hier maar mee door: we blijven slingeren van het ene uiterste naar het andere.

Nu zeg je: `Het idee dat vrouwen elkaar haten is een mythe, uitgevonden door mannen om vrouwen gesoleerd en machteloos te houden.'

De man heeft veel mythen over vrouwen in het leven geroepen, maar nu doen vrouwen hetzelfde. Zij scheppen mythen over mannen die even onwaar zijn als de mythen die de man over vrouwen in het leven heeft geroepen. Maar ik ben hier niet om te beslissen welke mythe goed en welke mythe verkeerd is. Ik ben niet hier om je een voor- of tegenstandster van vrouwen te maken. Mijn werk bestaat eruit je te bevrijden van de dualiteit man/vrouw.

En nu zeg je: `Wie wil er man zijn?' Als je echt geen man wilt zijn, zou je dit niet hebben geschreven.

Het is net als de eeuwenoude fabel van de vos die probeerde druiven te pakken en er niet bij kon: de druiven hingen te hoog. Ze probeerde en probeerde het, maar het mislukte steeds weer. Toen keek ze om zich heen - vossen zijn heel doortrapte lui - om te kijken of iemand het gezien had, misschien een journalist of een fotograaf. Er was niemand, dus liep ze door.

Maar een haasje had zich onder een struik verstopt.
Het zei: `Tante, wat was er aan de hand?'
De vos zette een hoge borst op, zover ze kon en zei: `Niets. Die druiven zijn niet de moeite waard. Ze zijn nog niet rijp - ze zijn zuur.'

Waarom zou je schrijven: `Wie wil er man zijn?' Ergens heel diep in je moet je sterk ernaar verlangen man te zijn. Iedere man wil een vrouw zijn, iedere vrouw wil een man zijn, eenvoudig omdat iedere man beide is: man/vrouw en iedere vrouw is beide: vrouw/man. Je bent geboren uit de ontmoeting tussen mannelijke en vrouwelijke energieën: je ene helft komt van je vader en de andere helft van je moeder. Je bent een ontmoeting van twee tegenpolen, van twee energieën. Het enige verschil tussen een man en een vrouw is dat de vrouw in haar bewuste denken vrouw is en in haar onbewuste man en de man is in zijn bewuste denken man en in zijn onbewuste vrouw. Maar ze zijn beide.

Daarom is het mogelijk homoseksueel, lesbisch te zijn; anders zou dat onmogelijk zijn. Het verschijnsel is door de eeuwen heen voorgekomen; het is niets nieuws. De reden is eenvoudig: de man is slechts voor de helft man, voor de andere helft is hij vrouw; het vrouwelijke deel is diep in het donker verborgen. Maar het bewuste deel kan moe worden en als het bewuste deel moe wordt, neemt het onbewuste het over.

Zo kan hij het lichaam van een man hebben, maar begint hij als vrouw te functioneren. En hetzelfde gebeurt er met een lesbienne: aan de oppervlakte is zij vrouw, maar diep van binnen heeft de onbewuste, mannelijke energie de leiding genomen. De dingen zijn op hun kop gaan staan. Het zal ook uitwerking hebben op haar lichamelijke verschijning, want psychologie en fysiologie zijn niet twee gescheiden verschijnselen; ze zijn met elkaar verbonden. Geest en lichaam zijn niet twee; je bent geest/lichaam. Dus alles wat zich in je lichamelijke wereld afspeelt heeft invloed op je psyche. Daarom kunnen hormonen worden toegediend die je psyche veranderen. We weten nu dat een man in een vrouw veranderd kan worden en een vrouw in een man.

En wat ik waarneem is dat in de komende eeuw miljoenen mensen van geslacht zullen veranderen. Dat zal een nieuw soort vrijheid geven. Waarom zou je je hele leven beperkt blijven tot man zijn als je beide werelden kunt hebben? Als je het je kunt veroorloven, kun je van geslacht veranderen. Een paar jaar blijf je man en kijk je naar de wereld vanuit het gezichtspunt van de man en dan laat je een eenvoudige operatie doen en ben je veranderd in een vrouw; nu kun je naar de wereld kijken door vrouwelijke ogen. En het is mogelijk vele keren te veranderen. Als het proces eenvoudiger wordt - en het zal eenvoudiger worden, dat is waar de wetenschap aan werkt: alles steeds eenvoudiger te maken - als het proces heel eenvoudig wordt, zullen miljoenen mensen zeker van sekse veranderen.

Het zal grote vrijheid in de wereld brengen, maar ook grote verwarring, ook grote chaos. Op een dag komt je echtgenoot plotseling als vrouw thuis! Of je vrouw komt terug van vakantie en zij is geen vrouw meer...

Omdat ieder mens beide kanten in zich bergt, is het verlangen om de ander te zijn in iedereen aanwezig. Het moet ook bij jou aanwezig zijn en nog heel nadrukkelijk ook.
Daarom schrijf je: `Wie wil er man zijn?'
En je vraagt mij: `Osho, ik ben totaal van streek.' Dat is goed! Ik heb dus succes! Ik wil juist dat je ontworteld raakt, van slag, verstoord. Ik wil chaos in je scheppen, want alleen uit chaos worden sterren geboren.

Je zegt: `Hoe kunt U dit soort onzin verkopen?' Wat kan ik anders? Iets zinnigs kan niet gezegd worden... er blijft alleen onzin over. Ik vat dit dus niet als kritiek op - het is een compliment. Ik ben je heel, heel dankbaar. Jij zegt tenminste iets zinnigs.

Je zegt: `Mijn verstand is totaal van slag en mijn hart ook. Wat moet ik doen?' Ik geloof niet dat er nu nog iets gedaan kan worden. Het is te laat. Je kunt niet terug - ik zal bij je blijven rondspoken! - je kunt alleen maar vooruit. Laat al die ideeën varen! Ik ben niet voor mannen en ook niet voor vrouwen. Ik ben alleen maar voor transcendentie.

En vat mijn grappen niet te serieus op! Jullie zijn zo dwaas dat je zelfs een grapje niet speels kunt opvatten.

Een andere vrouw heeft geschreven: `Osho, U heeft te veel tegen vrouwen gezegd. Laatst noemde U hen 'niet meer dan een grote bek'.'
Niemand anders voelde zich beledigd. Een grap is een grap! Maar waarom ben je zo lichtgeraakt? Deze vrouw moet wel een grote bek hebben. Haar man zegt vast steeds tegen haar: `Jij, met je grote bek, kop dicht!' En nu komt ze hier om iets moois over zichzelf te horen en ik vertel een grapje... en weer komt die grote bek te voorschijn.

Neem grapjes niet serieus. Neem niets serieus.
Je kunt niet zien waar het om gaat als je alles serieus gaat nemen. Zelfs heilige geschriften moeten niet serieus genomen worden; alleen dan kun je ze begrijpen. Begrijpen gaat samen met een diepe, ontspannen, niet-serieuze, speelse houding. Als je serieus wordt, word je gesloten. Als je speels bent, kan er veel gebeuren, want in speelsheid ligt creativiteit verborgen. In speelsheid kun je nieuw worden. Maar jullie ideeën zijn voortdurend aanwezig, jullie kunnen ze niet aan de kant zetten.
Nu is er niets meer aan te doen. Je bent sannyasin. Nu, als sannyasin, ben je geen man en geen vrouw meer. Afgelopen - dat spel is voorbij! Uit: “Ah this!” hoofdstuk