Quantcast

Featured Books The Book of Women Als je niet weet wat je mist....

Als je niet weet wat je mist....

Als je niet weet wat je mist....

De oosterse vrouw ziet er tevredener uit omdat ze zich niet bewust is van wat zij mist. Ze is gracieuzer, want ze is nog niet op het idee van bevrijding gekomen.

Het Oosten als geheel leeft onder een conditionering van tevredenheid. Dat geldt zowel voor de man als de vrouw. Armoede, slavernij, ziekte, dood... het idee in opstand te komen is onmogelijk in de denkwereld van het Oosten. De conditionering is zo sterk en al eeuwen oud: wat je nu bent is het gevolg van je eigen daden in vorige levens. Het heeft niets te maken met sociale structuur, onderwijs, klassescheiding in de maatschappij. Het heeft niets te maken met het feit dat de man de vrouw in slavernij houdt.

Die conditionering is al zo oud dat je ermee geboren bent en de atmosfeer om je heen ondersteunt die conditionering.

Alle religies van het Oosten verkondigen dat de vrouw als vrouw wordt geboren als gevolg van haar daden in het verleden. De man is een hoger wezen, de vrouw staat lager. Dit wordt algemeen geaccepteerd. Als je arm bent, komt dat niet doordat de rijken je uitbuiten. Je bent arm doordat je in het verleden fout gehandeld hebt. De mens is weggedwaald van de werkelijkheid en heeft verzonnen verklaringen opgedrongen gekregen. En je kunt niets doen om je vorige levens te veranderen. Je moet het ondergaan. Er ontstonden ongelooflijke, sektarische bewegingen in het Oosten, die geen redelijk denkend mens kan accepteren, maar door miljoenen werden gevolgd.

Jainàs geloven bijvoorbeeld dat de vrouw niet verlicht kan worden zolang ze in het lichaam van een vrouw leeft. De reden is dat zij niet echt celibatair kan zijn. Zij kan haar menstruatie niet stopzetten en daardoor blijft zij een seksueel wezen.

Dus alleen door tevreden en gracieus te zijn, te bidden, haar man te dienen, alles als haar lot te aanvaarden, kan zij in het volgende leven als man geboren worden. Nu kan zij dus niets doen. Nu moet zij gewoon alles accepteren zoals het is en tevreden zijn.

Als ze opstandig is, bederft zij haar kans op een betere toekomst. Als ze ontevreden is, gefrustreerd, bederft dat niet alleen haar heden, maar ook haar toekomst. Als ze intelligent is, kan ze dus maar beter zwijgen. Niemand kan je tenslotte helpen, want je hebt fout gehandeld in je vorige leven. Al heeft je armoede niets te maken met je vorige leven... maar dat is een zeer recente ontdekking die nog niet tot het Oosterse denken is doorgedrongen.