Quantcast

Featured Books The Book of Women Het Komplot van de Mannen

Het Komplot van de Mannen

Het Komplot van de Mannen

De beweging voor de bevrijding van de vrouw moet iets heel essentieels leren inzien, namelijk dat ze niet mannen moeten na-apen en niet moeten luisteren naar wat de man zegt over vrouwelijke eigenschappen, over de persoonlijkheid van de vrouw. Zet alle mannelijke ideeën aan de kant die hij in je oor heeft gefluisterd. En zet ook de ideeën van de feministische beweging aan de kant, want zij praten je ook allerlei onzin aan. Die onzin is dat zij proberen te bewijzen dat man en vrouw gelijk zijn. Dat zijn ze niet - en als ik zeg: dat zijn ze niet, bedoel ik dat de een niet meer waard is en de ander minder. Ik bedoel dat ze allebei uniek zijn.

Een vrouw is een vrouw en een man is een man; er valt niets te vergelijken. Gelijkheid heeft er niets mee te maken. Ze zijn niet ongelijk en ze kunnen ook niet gelijk zijn: ze zijn allebei uniek.

Verheug je over je vrouwelijke eigenschappen, maak van je vrouwelijke eigenschappen iets poëtisch. Ze zijn de schat die jij van de natuur hebt meegekregen. Gooi die niet weg omdat de man ze niet heeft.

Ik wil graag dat de hele wereld vol vrouwelijke eigenschappen is. Alleen dan kunnen de oorlogen verdwijnen. Alleen dan kunnen we Een wereld hebben: een wereld vol liefde, vrede, stilte en schoonheid.

Laat alle conditionering die de man je heeft gegeven varen. Ontdek je eigen eigenschappen en ontwikkel ze verder. Je mag de man niet imiteren, en evenmin mag de man jou imiteren. Er hoeft geen enkel conflict tussen jullie te bestaan, want jij bent zowel man als vrouw, tegelijkertijd.

Mijn hele werk bestaat eruit geen conflict te creëren, maar juist jou het pad te wijzen hoe je van al je eigenschappen een symfonie kunt maken. Dan ben jij een heel, compleet mens.

Uit “Sermons in stones” hoofdstuk 17