Quantcast

Osho Books I Have Loved Boeken waar ik van Houd

Boeken waar ik van Houd

Het tiende: Het laatste boek voor vanavond is een vreemd boek; normaal gesproken zou niemand verwachten dat ik het in de lijst zou opnemen. Het is het grote werk van Marpa, de Tibetaanse mysticus. Zelfs zijn eigen volgelingen lezen het niet; het is niet bedoelt om te worden gelezen; het is een puzzel. Je moet er over mediteren. Je moet er gewoon naar kijken en dan verdwijnt het boek plotseling – de inhoud verdwijnt, en slechts bewustzijn blijft over.

Marpa was een heel vreemde man. Zijn meester Milarepa, placht te zeggen, “Zelfs ik buig voor Marpa.” Geen enkele meester heeft dat gezegd, maar Marpa was zo’n….

Iemand zei eens tegen Marpa, “Geloof je in Milarepa? Als dat zo is, spring dan in dit vuur!” Onmiddellijk sprong hij erin! Mensen renden van alle kanten toe om het vuur te doven waar Marpa ingesprongen was. Toen het vuur uit was vonden ze hem, zittend in een boeddha houding, terwijl hij uitzinnig lachte.
Ze vroegen Marpa, “Waarom lach je?”
Hij zei, “Ik lach omdat vertrouwen het enige is dat vuur niet kan vernietigen.”

Van deze man noem ik zijn eenvoudige liederen, het tiende -- Het Boek van Marpa .

Is mijn uur voorbij? Ik kan horen dat je ja zegt, hoewel ik weet dat mijn uur nog niet eens gekomen is. Hoe kan het dan voorbij zijn? Ik ben voor mijn tijd gekomen, daarom wordt ik verkeerd begrepen.

Maar wat jullie betreft, heb je gelijk, mijn uur is voorbij. En dit is echt prachtig. Er is geen uitdrukking voor. Het is zo mooi, dat het beter is nu te stoppen.