Quantcast

Osho Books I Have Loved Boeken waar ik van Houd

Boeken waar ik van Houd

Boeken waar ik van Houd

Okay. Ik heb gehoord dat je bloknoot open is. Nu is het mijn uur, en mijn uur bestaat niet uit zestig minuten. Het kan van alles zijn – zestig, zeventig, tachtig, negentig, honderd…. of zelfs voorbijgaand aan nummers. Als het mijn uur is, dan moet het zich natuurlijk aanpassen aan mij, en niet omgekeerd.

Van de eerste naam vandaag heeft men in het westen zelfs niet gehoord: Maluka. Hij is één van de meest veelbetekenende mystici in India. Zij volle naam is Malukdas, maar hij noemde zichzelf Maluka alsof hij een kind was – en hij was echt een kind, niet “alsof”.

Ik heb over hem gesproken in Hindi, maar het zal lang duren voordat het vertaald wordt in andere talen om de eenvoudige reden dat Maluka zo vreemd is, zo mysterieus. Het zal je verbazen dat in een land als India, dat vol is van uitleggers, leraren en pundits, niemand zich er om bekommerd heeft om commentaar te leveren op Maluka, omdat het zo moeilijk is. Hij moest op mij wachten. Ik ben zijn eerste uitlegger, en wie weet, misschien ook de laatste. Hier een voorbeeld:

Ajgar karai na chakari panchhi karai na kam, das Maluka kahi gaye sab ke data Ram.

Ik zal nu proberen het te vertalen. Het zal niet exact hetzelfde zijn, maar daar kan ik niets aan doen. De arme Engelse taal kan niet zoveel rijkdom bevatten. Maluka zegt: De slang gaat nooit op weg naar een baan, noch werkt de vogel ooit. En, zegt Maluka, dat hoeft in feite ook niet, omdat het bestaan voor alles zorgt. Hij was een man waar Zorba van gehouden zou hebben. Hij was de man met een beetje gekte en heel veel meditatie.
Hij was zo diep in meditatie dat hij zegt:

Mala japon na kar jibhya japon na Ram, sumiran mera Hari karain main paya bisram.

Hij zegt: Ik zing de naam van God niet, noch gebruik ik een rozenkrans om te aanbidden. Ik aanbid nooit – wie denkt aan zulke domme dingen! Hij vervolgt: In feite kent God mijn naam, het is niet nodig dat ik me hem herinner.... Zie je? Een beetje gekte en veel meditatie. Malukdas is één van de mensen waarvan ik zonder aarzeling kan zeggen dat hij voorbij is gegaan aan verlichting. Hij is het plaatje op de tiende kaart van de ‘Tien Zen Stieren’ geworden.