Quantcast

Osho Books I Have Loved Boeken waar ik van Houd

Boeken waar ik van Houd

Boeken waar ik van Houd

Het negende: Ik wil nog een boek van Kahlil Gibran toevoegen, Jesus, the Son of Man. Het is één van de boeken die het meest genegeerd zijn. Christenen negeren het omdat het Jezus de zoon van mensen noemt. Zij negeren het niet alleen, zij veroordelen het. En natuurlijk, wie zou zich verder druk maken om Jezus? Als zelfs de Christenen hem veroordelen, dan kan het verder niemand iets schelen.

Kahlil Gibran is een Syriër, van een plek heel dicht bij Jeruzalem. Eigenlijk spreken mensen in de heuvels van Syrië – tenminste een paar mensen – nog steeds Aramees, de taal van Jezus. Temidden van deze naar boven reikende ceders zal iedereen, zelfs een dwaas, wel verwonderd moeten zijn, gemystificeerd. Kahlil Gibran was geboren in Syrië, onder der ceders, die naar de sterren reiken. Hij komt in de buurt van het vertegenwoordigen van de echte mens Jezus – dichter bij dan de vier zogenaamde discipelen die de evangeliën schreven. Dat zijn eerder ‘gossips’ dan ‘gospels’. Kahlil Gibran komt meer in de buurt, maar de Christenen waren kwaad omdat hij Jezus de Zoon van mensen noemt. Ik houd van het boek.

Het boek vertelt verhalen over Jezus van verschillende mensen: een werkman, een boer, een visser, iemand die belastingen int – ja, zelfs een belasting inner – een man, een vrouw, alle mogelijke mensen. Het is alsof Kahlil Gibran veel mensen vragen stelt over Jezus – de echte Jezus, niet de Christelijke Jezus; de echte Jezus, gemaakt van vlees en bloed…en de verhalen zijn zo prachtig. Over elk verhaal moet men mediteren. Jesus, the Son of Man is mijn negende keuze voor vandaag.