Quantcast

Osho Books I Have Loved Boeken waar ik van Houd

Boeken waar ik van Houd

Boeken waar ik van Houd

De vijfde, ik voeg nog een man toe, Alan Watts, met al zijn boeken. Ik heb immens van deze man gehouden. Ik heb om andere redenen van Boeddha gehouden; en ik heb om een andere reden van Salomo gehouden. Zij zijn verlicht, dat is Alan Watts niet. Hij is een Amerikaan…geen geboren Amerikaan, dat is zijn enige hoop; hij emigreerde er allen maar naar toe. Maar hij heeft enorm waardevolle boeken geschreven. The Way of Zen moet gerekend worden tot de meest belangrijke; This is It is een geweldig werk van schoonheid en inzicht – en dat van iemand die nog niet verlicht is; dat maakt het nog meer schatbaar.

Wanneer je verlicht bent, is alles wat je zegt prachtig; dat moet wel. Maar als je niet verlicht bent, en in het duister rondtast, en toch een klein verlicht raam kunt vinden, dat is geweldig, fantastisch. Alan Watts was een dronkaard, maar toch was hij er heel dichtbij. Eens was hij een gewijde Christelijke priester – wat een misstap! – maar hij deed er afstand van. Heel weinig mensen hebben de moed om van het priesterschap afstand te doen, want het zorgt voor zoveel dingen in de wereld. Van dat alles deed hij afstand en werd bijna een dakloze. Maar wat voor een dakloze! – het doet je denken aan Bodhidharma, Basho of Rinzai. Het kan niet lang duren of Alan Watts wordt een boeddha. Hij stierf lang geleden; in deze tijd zal hij de school verlaten…zal hij klaar zijn om naar mij te komen! Ik wacht op al deze mensen. Alan Watts is er één van – ik wacht op hem.