Quantcast

Osho Books I Have Loved Boeken Waar Ik van Houd

Boeken Waar Ik van Houd

Het zesde – dit is het boek waar ik altijd over heb willen praten, het staat zelfs op het programma voor de ochtend lezingen, in Engels. Ik heb er al in hindi over gesproken en het zou vertaald kunnen worden. Het boek is geschreven door Shankaracharya – niet de huidige idioot, maar Adi Shankaracharya, de oorspronkelijke.

Het boek is duizend jaar oud, en het niets meer dan een klein lied. “Bhaj Govindam moodh mate – O Idioot.... ” Devageet, luister nu goed. I zeg niets tegen jou, dit is de titel van het boek. Bhaj Govindam - zing het lied van God - moodh mate, O Idiot. O Idioot, zing het lied van God.

Maar idioten luisteren niet. Ze luisteren naar niemand, ze zijn doof. Zelfs als ze luisteren, begrijpen ze het niet. Het zijn imbicielen. Zelfs als ze het begrijpen, kunnen ze het niet volgen, en als men iets niet kan volgen, is begrijpen zonder betekenis. Begrijpen kan alleen begrijpen zijn als wordt bewezen dat men het kan volgen.

Shankaracharya heeft veel boeken geschreven maar geen enkele is zo prachtig als dit lied: Bhaj Govindam moodh mate. Ik heb over deze drie of vier honderd woorden bijna drie honderd bladzijden gesproken. Maar je weet hoeveel ik houd van liederen zingen; als ik de kans krijg zal ik eindeloos doorgaan. Maar hier wilde ik het boek in ieder geval noemen.