Quantcast

Osho on Osho

De boeddhas van het verleden waren niet betrokken bij sociale revoluties. Ze waren alleen betrokken bij hun eigen sukses, wat ze zelf op spiritueel gebied zouden kunnen bereiken. Op een bepaalde manier waren ze erg egocentrisch, en door zo in zichzelf op te gaan, heeft het oosten helemaal geen revolutie gekend. Wanneer alle genieën zo egocentrisch werden, wie moest dan de massa’s het idee geven van revolutie? Ze kunnen hoogstens de armen helderheid leren, maar ze kunnen zich geen wereld zonder armoede voorstellen. Ik kan me een wereld zonder armoede voorstellen, zonder klassen, zonder staten, zonder religies, één geheel, zonder enige soort van diskriminatie.Ik stel me een wereld voor die één is, een mensheid die alles deelt – het uiterlijke en het innerlijke – een diepe spirituele broederschap.