Quantcast

Osho on Osho

Mijn funktie is niet eenvoudigweg voorbij met mijn eigen verlichting. Eigenlijk begon mijn werk na mijn verlichting. Ik zou willen dat miljoenen mensen ontvlamt worden door hetzelfde licht, door dezelfde visie, door dezelfde droom. Ik zou willen dat er een nieuwe mens wordt geboren, een nieuwe mensheid, waar de lelijke diskriminaties verdwijnen, waar geen oorlogen zijn, geen atoomwapens of nucleaire wapens, geen naties, geen rassen – waar de mens alle rijkdommen van het bestaan en alle ervaringen van zijn innerlijk, kan delen. Ik wil dat deze hele mensheid een oceaan van bewustzijn is.