Quantcast

Osho Osho On Topics Astrologie

Astrologie

Astrologie

In naam van astrologie zijn negen en negentig procent van de astrologen bluffers. Slechts één procent weet dat astrologie een uitgebreid onderwerp is – zo groot dat men slechts zeer aarzelend kan binnengaan. De astrologie waar ik het over heb is van grote diepte. Er is een essentiele band tussen jouw leven en het universum, er is een ritmische harmonie. We zijn niet apart of geïsoleerd, maar verbonden op een organische manier. Het leven is een geheel. Wat er ook ergens in het universum gebeurt, heeft effekt op de mens en visa versa. Als we dit op de juiste manier kunnen begrijpen, is er geen reden om gevangen te leven in ego en trots. Je ego is er niet, maar de kosmos is er. Sterke krachten zijn aan het werk, en jouw ego is absoluut onbelangrijk. Je bent een integraal deel van deze grote wereld.

Elk kind, elk nieuw leven stuurt aan op een specifiek moment voor conceptie en geboorte – beide zijn afhankelijk van elkaar. Hij zal de geschikte constellaties kiezen, passend bij wat hij wil zijn – wat zijn aangeboren mogelijkheden zijn, welke vorm zijn vorige levens als totaal hebben aangenomen, en welke zijn bewuste motieven zijn.

Op het moment van geboorte, is de konditie van het brein van het kind net als een zeer gevoelige fotografische plaat. De eerste ‘belichting’ vindt plaats wanneer het kind wordt verwekt. Er is een tweede ‘belichting’ op de dag dat het kind wordt geboren. Deze twee blootstellingen worden op het gevoelige brein van het kind geregistreerd als op een film. De wereld, zoals die op dat moment is, wordt op dat moment afgedrukt op het brein van het kind. Dit bepaalt de sympathieën en antipathieën van het kind voor zijn hele verdere leven.

Het eerste deel van astrologie is de buitenste laag, die niet-essentieel is. Daar heeft alles te maken met omstandigheden en is onzeker, onvoorspelbaar. Hoe meer we over uiterlijke gebeurtenissen praten, hoe meer het toeval een rol speelt. Het tweede deel is de middelste laag, de half-essentiële laag. Daar bestaat de mogelijkheid van transformatie als de juiste keuze wordt gemaakt. Het derde deel is de kern, de essentie. Dit kan niet worden veranderd. Wanneer men het kent, kan men er alleen maar mee samenwerken.

Waar het om gaat is de derde. Het is kern van alles. Het behoort tot het meest innerlijke en is absoluut van te voren bepaald. Hoe meer men naar het centrum beweegt, hoe dichter men bij het essentiële komt, het vastgelegde deel. De innerlijke verschijnselen beginnen er wetenschappelijk uit te zien, alsof ze gebaseerd zijn op een vast principe. Ze worden meer en meer bepaald.

Er is tussen deze twee toestanden – de buitenste laag en de kern, voldoende ruimte in de tussenlaag om veranderingen aan te brengen door gebruik te maken van keuzevrijheid. Iemand met bewustzijn zal hier de juiste keuze maken, en de juiste manier is om te beginnen naar je centrum te bewegen. Echter, een persoon die zich in de duisternis van onwetendheid bevindt, zal naar zijn bestemming zwerven, en moet het doen met wat er naar hem toekomt.

Wanneer je naar een astroloog gaat, vraag hem dan een essentiële vraag, zals, “Zal ik ongelukkig sterven, of vervuld?” Dit is een zinnige vraag; het is verbonden met essentiële astrologie. Gewoonlijk vraag de astroloog hoe lang je zult leven – alsof leven alleen voldoende is. Waarom wil je leven? Waarvoor wil je leven? Wat zal ik worden als ik leef? Astrologie kan alleen een hulpmiddel zijn als je het verschil kent tussen het essentiële en het niet-essentiële.