Quantcast

Osho Osho On Topics Nietsheid

Nietsheid

Nietsheid

Alleen nietsheid kan oneindig zijn; ietsheid moet wel eindig zijn. Alleen vanuit nietsheid is een oneindig uitspansel van leven mogelijk, is het bestaan mogelijk – niet vanuit ietsheid. God is niet iemand: hij is niemand, of nog beter, niemandheid. God is niet iets: hij is niets, of nog beter, nietsheid. Hij is een kreatieve leegte.

Denk nooit, ook maar een moment dat nietsheid een negatieve toestand is, een afwezigheid, nee. Nietsheid is gewoon “no-thingness”. Dingen verdwijnen, alleen de ultieme substantie blijft over. Vormen verdwijnen, alleen het vormeloze blijft over. Definities verdwijnen, alleen het ongedefinieerde blijft over.

De verlichting van een boeddha is totaal. In die totale verlichting is er een helder bewustzijn omgeven door positieve nietsheid. Het is niet leeg, het is overvol. Dingen zijn verdwenen… en wat overblijft is niet uit te drukken, als eeuwige vreugde, maar dat is slechts een verre echo van het echte.