Quantcast

Osho Osho On Topics Tijdloosheid

Tijdloosheid

Tijdloosheid

De mens is op een lange pelgrimstocht. Niemand is hier nieuw. We zijn allemaal oude pelgrims. Je hebt de hele ontwikkeling van het menselijk bewustzijn gezien. Je hebt er deel van uitgemaakt.

We zijn hier altijd geweest – in verschillende vormen, in verschillende lichamen, bezig met verschillende dingen, maar we zijn hier geweest. En we zullen hier voor altijd zijn. Er is geen manier om uit het bestaan te verdwijnen voor ons. In het bestaan kan niets worden vernietigd en niets worden toegevoegd. Het bestaan is altijd precies hetzelfde.

Dit inzicht brengt je buiten de tijd – en buiten de tijd zijn is buiten ellende zijn. Het tijdloze kennen is binnengaan in de wereld van gelukzaligheid. Jij bent de oude, de tijdloze, de eeuwige. Dus is het niet nodig te piekeren over kleine dingen, is het niet nodig je druk te maken over wereldse zaken. Ze komen en gaan. Jij blijft. Herinner je datgene wat blijft, wat nooit komt, wat nooit gaat. Dat is het ultieme, en dat is in jou net als in iedereen.