Quantcast

Osho Osho On Topics De Meester

De Meester

De Meester

De meester is de laatste hindernis op het pad. De liefde voor de meester kan men moeilijk loslaten. Men kan alles loslaten – men kan afstand doen van de hele wereld, men kan afstand doen van zichzelf – maar tenzij afstand is gedaan van het laatste, zal dat beetje vasthouden aan de meester de basis blijven voor je ego.

Gautam Buddha heeft gezegd, “Als je mij tegenkomt op het pad, snij onmiddellijk mijn hoofd af.” Hij spreekt in overdrachtelijke zin. Want als je mediteert zal alles verdwijnen, maar uiteindelijk zul je de meester daar zien. Als de hele wereld is verdwenen is de meester er. Dat is je laatste liefde, en het is zo vervullend, zo behaaglijk, dat men altijd in die toestand wil blijven.

Alleen de meester kan zeggen, “Dit is het doel niet. Nog één stap verder: Verwijder deze band met de meester ook, zodat je absoluut ongebonden bent.” In absolute ongebondenheid verdwijnt het ego. De verdwijning van het ego is niet de verdwijning van jou. De verdwijning van het ego is eigenlijk de verschijning van jou voor de eerste keer; het valse verdwijnt en het ware komt aan het licht.

Het is moeilijk maar het moet mogelijk worden gemaakt. Het is niet onmogelijk want velen hebben het gedaan. En je doet het niet tegen de meester; je brengt de laatste boodschap van de meester in vervulling. Laat het ego verdwijnen. Maar het zal alleen verdwijnen als de laatste band is verbroken. En op het moment dat er helemaal geen ego meer is, ben jij er voor de eerste keer. Dan zul je voor altijd dankbaarheid voelen naar de meester, want als hij niet zo nadrukkelijk was geweest, zou je in die mooie toestand zijn gebleven. Maar voorbij dat punt is er nog meer; en de meester zou niet willen dat je op het pad blijft steken.

De meester wil dat je totaal bevrijd bent, bevrijd van alles; en hij is inbegrepen in dat ‘alles’.